Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

4. Je možné zúčastňovať sa programov online?

Ak to je vhodné, v jednotlivom prípade môžu byť niektoré komponenty programu poskytované online. Závisí to od posúdenia nášho odborníka a od preferencie klienta.

Osobný medziľudský kontakt – fyzické stretnutie, má svoje nepopierateľné výhody, avšak uznávame, že niekedy môžu prevážiť aj výhody dištančného kontaktu. V programe zvyčajne začíname osobnou prácou s klientom, a postupne zvažujeme pre a proti presunu časti klientskej interakcie do online priestoru.

Rozhodne nie sme zástancami univerzálnych internetových psychoterapií a pokiaľ nás o tom nepresvedčia výsledky výskumu, v dohľadnej budúcnosti sa neplánujeme profilovať ako čisto virtuálne zariadenie starostlivosti o duševné zdravie. Radi však využijeme aj možnosti, ktoré nám ponúkajú, a najmä v budúcnosti budú ponúkať, moderné informačné technológie.