Nie je. Súčasný systém bodového ohodnotenia zdravotných výkonov a výška tohto ohodnotenia v našich špecializáciách neumožňuje poskytovanie starostlivosti na takej úrovni, akú chceme našim klientom dlhodobo zabezpečovať. Na tomto systéme je založené verejné zdravotné poistenie a koncepcia zdravotnej starostlivosti zaručujúca poistencom prístup k rovnakej úrovni starostlivosti bez ohľadu na výšku príspevku do systému. Nepochybujeme, že táto solidarita je nevyhnutnou a ťažiskovou súčasťou celého spektra možností, ako poskytovať zdravotnú starostlivosť. My však chceme dať klientom viac, a preto nie sme zmluvným partnerom zdravotných poisťovní. Klienti si našu starostlivosť hradia sami, ako samoplatcovia.

.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.