Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

4. Kedy môžem dostať termín?

Súčasťou zhodnotenia vášho zdravotného stavu je samozrejme osobné anamnestické a hodnotiace stretnutie s odborníkom – psychológom, psychiatrom alebo iným odborníkom na duševné zdravie. A práve odpovede z dotazníka nám so značnou mierou pravdepodobnosti naznačia, ktoré stretnutie je vhodnejšie absolvovať ako prvé, a pravdepodobne aj ako jediné pred tým, než sa dostaneme k riešeniu.

Preto musíte najprv poskytnúť anamnestické údaje, a až potom vám vieme ponúknuť na výber termín stretnutia s vhodným odborníkom.

O aktuálnom stave vyťaženosti našich odborníkov na zhodnotenie zdravotného stavu vás ako našich klientov s niektorým z programov Calma kedykoľvek radi informujeme. Všetci existujúci klienti s aktívnym programom Calma majú právo na prednostné rezervácie termínov. Ostatní klienti, ktorí si objednávajú iba samostatnú jednorazovú službu, si za prednostnú rezerváciu termínov musia priplatiť.