Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

4. Prečo sa nemôžem priamo objednať na terapiu, ktorú chcem?

Ani odborník na duševné zdravie s desiatkami rokov vzdelávania a dlhoročnými skúsenosťami často nevie posúdiť, čo je pre neho samotného najlepšie pre zlepšenie duševného stavu. Pre laika je to takmer nemožné. Nedokážeme to ani my bez toho, aby sme sa dôkladne neoboznámili s vaším stavom, a so širšími súvislosťami jeho prejavov. Až po tom, čo dokončime proces hodnotenia vášho stavu cez Vstupný obraz, môžeme sformulovať navrhované riešenie – buď odporúčanie na úplne iného odborníka, alebo zariadenie, alebo osobný liečebný plán a program Calma, ktorý môže pozostávať z rôznych komponentov starostlivosti, cielených na čo najlepší výsledok.

Pokiaľ to bude možné, program starostlivosti vám odporučíme v niekoľkých možných variantoch. Tieto sa budú líšiť najmä svojou intenzitou, resp. intenzitou opakovania niektorých komponentov programu. A tým pádom samozrejme aj cenou. Niektoré programy starostlivosti pre deti obsahujú postupne znižujúcu sa intenzitu počas troch mesiacov, pričom prvý mesiac je super intenzívny s takmer každodennými stretnutiami. Iné programy obsahujú možnosť raz mesačne prísť na skupinové vzdelávanie, podpornú skupinu alebo skupinovú psychoterapiu. Odporúčanie vám dá náš odborník, ktorý bude robiť Vstupný obraz.

V konečnom dôsledku si vždy a za každých okolností, objednávate iba to, čo skutočne chcete. Ak sa nestotožníte s naším odporúčaným riešením, alebo máte iný dôvod prečo ho neprijímate, nevzniká vám žiadna povinnosť objednávky. Celú záležitosť s vami síce radi podrobne prediskutujeme, ale bezvýhradne rešpektujeme vaše právo výberu. Na druhej strane, bolo by od nás neprofesionálne, ak by sme vám predávali starostlivosť, o ktorej vhodnosti nie sme odborne presvedčení. V takomto prípade sa naše cesty rozídu, čo samozrejme akceptujeme ako legitímnu možnosť.