Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

5. Má vzťah samoplatcu so zariadením nejaké výhody?

Priame úhrady sa odrážajú vo všetkých aspektoch úrovne starostlivosti – komplexný manažment starostlivosti o klienta, systematické budovanie terapeutického vzťahu medzi klientom a zariadením a ambícia neustále inovovať a zlepšovať našu starostlivosť. Priamy vzťah s klientom nám umožňuje bezvýhradnú koncentráciu na záujem klienta – konkrétneho klienta, bez účasti poisťovní, ktoré ako subjekty pôsobiace na svojom vlastnom trhu musia brať do úvahy aj svoje vlastné záujmy. Dávame vám to najlepšie, čoho sme ako odborníci schopní, bez toho, aby sme brali do úvahy záujem poisťovne, nedokonalosti systému a často absurdné obmedzenia založené na nepochopení skutočných potrieb klienta štátom.