Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

6. Ako dlho trvá program?

Tak ako obsah programu, aj dĺžka programu závisí od konkrétnych okolností – vašej diagnózy, osobnosti, preferencií či inklinácií.

Je dôležité prijať fakt, že na to, aby sa dosiahli účinky akejkoľvek starostlivosti o duševné zdravie, je potrebné, aby sme jej venovali vy aj my dlhší čas. Ponuky postupov, ktoré dramaticky zlepšia Váš zdravotný stav za dve-tri sedenia, či za týždeň-dva, by sme odporúčali brať s veľkou rezervou.

Vychádzame z predpokladaného času a počtu jednotlivých výkonov v rámci programu, potrebných na správne posúdenie, ako nám program zaberá. Vo všeobecnosti preferujeme kratšie trvanie programu, s možnosťou jeho opakovaného obnovovania bez zmeny alebo s prípadnými vhodnými úpravami, oproti dlhšiemu trvaniu programu. Typicky sa preto u nás stretnete s ponukou programu v trvaní troch mesiacov. Niektoré programy trvajú 6 týždňov.

Naším cieľom je pracovať s vami tak, aby sme ideálne dosiahli stav, že nás nepotrebujete. Hoci sme teoreticky pripravení poskytovať vám starostlivosť tak povediac celoživotne, budeme považovať za úspech, ak ju nebudete potrebovať vôbec, alebo v čo najnižšej intenzite.