Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

6. Čo, ak meškám na termín?

Je vo Vašom vlastnom záujme, aby ste nemeškali. Ak sa to už stane, prosíme nemeškajte viac než 15 minút. Ak meškáte na rezervovaný termín viac ako 15 minút, rezervácia sa považuje za zrušenú – stornovanú z vašej strany.