Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

6. Má vzťah samoplatcu so zariadením nejaké nevýhody?

Samozrejme, nevýhodou je váš priamy výdavok na starostlivosť napriek tomu, že sa povinne zúčastňujete verejného zdravotného poistenia. A platíte. Bohužiaľ, okrem toho systémové nastavenie znevýhodňuje samoplatcov, ktorí sú klientmi nezmluvných zariadení aj tým, že si musia v plnom rozsahu hradiť lieky predpísané nezmluvnými lekármi. Tiež si musia sami hradiť zdravotné výkony odporúčané nezmluvnými lekármi, hoci by sa aj mali poskytnúť v zariadení napojenom na sieť verejného zdravotného poistenia. Veríme, že začínajúca reforma systému starostlivosti o duševné zdravie odstráni tieto anomálie. Ako dlho bude trvať, pokiaľ sa systém upraví, netušíme.