Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

7. Môžem program predčasne ukončiť?

Áno, rozhodne môžete svoj program predčasne ukončiť. Keďže jedným zo základných princípov našej starostlivosti je dobrovoľnosť, ukončiť ho môžete z akéhokoľvek dôvodu, aj bez jeho uvedenia.

Ak program ukončíte z dôvodov na našej strane (teda ak sme porušili naše povinnosti), potom Vám vrátime všetky alebo časť predplatených prostriedkov, ktoré ste investovali do programu. Vždy sa pritom musíme pozerať na to, aké obdobie máte predplatené, a kedy program z dôvodov na našej strane ukončíte. Ak sa tak stane pred uplynutím jednej polovice daného obdobia, vrátime Vám peniaze za celé obdobie. Ak sa tak stane po uplynutí jednej polovice daného obdobia, vrátime Vám peniaze vo výške 50% úhrady za celé obdobie.

Príklad: Zvolili ste si platobné obdobie programu v trvaní jedného mesiaca, a program ukončíte v jedenásty deň daného mesiaca. Vrátime vám prostriedky uhradené na celý mesiac. Ak ukončíte program napríklad v dvadsiaty štvrtý deň – vrátime vám 50% prostriedkov uhradených na celý mesiac. Vždy Vám takto vrátime prostriedky za dlhšie obdobie, než iba za „neodpracovanú“ časť platobného obdobia.

Ak však program ukončíte z dôvodov na vašej strane – o ktorých nám môžete alebo nemusíte nič povedať, nemáme povinnosť vám vrátiť žiadne prostriedky.