Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

8. Prečo mi nevrátite peniaze, ak niečo nedodržím včas?

Ak akceptujeme Vašu objednávku, preberáme záväzok poskytnúť vám starostlivosť v rámci objednaného programu. Rezervujeme si kapacity, ktoré tak nemôžu byť k dispozícii iným klientom alebo potenciálnym klientom, ktorí potrebujú našu pomoc. Ak by sme vracali peniaze klientom, ktorí ukončujú objednané programy bez dobrého dôvodu, nemohli by sme poskytovať starostlivosť našim klientom (ani Vám) predvídateľným spôsobom. V takom prípade by sme museli z hodiny na hodinu preorganizovať naše kapacity. Veríme, že predvídateľný, jasný a zrozumiteľný výkon našej starostlivosti má sám o sebe pozitívny terapeutický účinok, a nechceme oň pripraviť ani Vás ani iných klientov.

Odporúčame, aby ste si program objednali iba v prípade, ak ste dostatočne stotožnený s tým, že doň investujete čas aj prostriedky. Taktiež riziko straty prostriedkov môžete znížiť aj tým, že si v rámci programu zvolíte platobné obdobie. V takom prípade utrpíte z Vášho pohľadu stratu iba do konca daného platobného obdobia.

Z terapeutického hľadiska to však môže byť aj dvojsečná zbraň. Totiž, negarantujeme Vám, že počas programu nezažijete aj nepríjemné skúsenosti. Opak býva často pravdou. Súčasťou liečby môže byť aj otváranie nepríjemných tém, či práca so samým sebou, ktorá je náročná a testuje vaše hranice.

Berte do úvahy aj to, že úhrada programu na dlhšie časové obdobie u Vás môže fungovať aj ako motivácia na to, aby ste sa nevzdali a programu sa zúčastňovali aj napriek dočasnému diskomfortu, či vyslovene ťažkostiam, ktoré budete v súvislosti s programom zažívať.

Inými slovami, voľba kratšieho platobného obdobie môže predstavovať „otvorené vrátka“ k výberu ľahšej cesty. Je to však Vaša voľba, ktorú Vám pre zvýšenie „obchodnej čistoty“ nášho vzťahu ponúkame, a ak si ju zvolíte, tak ju rešpektujeme a nijako vašu voľbu nehodnotíme.

Pripomíname iba, že platby za celý spravidla 3-mesačný program vopred sú cenovo zvýhodnené zľavou. Reflektujeme tak, že takáto platba nám do istej miery uľahčuje fungovanie, a taktiež má potenciálny motivačný efekt pre vás.