Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

9. Môžem program nejako zmeniť?

Spolu s vami priebežne sledujeme, ako program „zaberá“, teda posudzujeme jeho benefity a účinky, a tiež prípadné možné nedostatky. V prípade zistenia závažných nedostatkov v priebehu trvania programu sa môžeme dohodnúť, že program zmeníme.

Ak spoločnú dohodu o zmene programu z akéhokoľvek dôvodu nenájdeme, môžete program ukončiť. Zdôrazňujeme, že hoci sme otvorení zmenám programu tam, kde je to potrebné, profesionálne nemôžeme prijať prípadné návrhy na zmeny, ktoré by boli v rozpore s cieľom programu a vašim záujmom. Aj ak by zmena mohla priniesť dočasne ľahšie zvládnutie niektorých aspektov programu z vašej strany.