Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

1. Kedy prísť do kliniky Calma?

Možno pociťujete zvláštne príznaky, alebo vás na neobvyklé správanie upozorní okolie. Možno čelíte ťažko zvládnuteľnej situácii, ktorú si dlhodobo nesiete so sebou. Možno máte obavy o duševné zdravie vášho dieťaťa, príbuzného alebo priateľa. Môže vám byť zjavné niečo, čo váš blízky nevidí a vás to trápi.

Má zmysel poradiť sa aj len o pochybnostiach s odborníkmi, ktorí majú vzdelanie a skúsenosti na to, aby vám poradili, rozptýlili pochybnosti a pomohli tam, kde je to potrebné. Nevyzeráme ako zdravotnícke zariadenie, ku nám sa nikto nemusí báť prísť. Nenosíme biele plášte a zvonku sa ničím nepodobáme na ambulanciu. Zvnútra ale máme odborné znalosti, na základe ktorých vám vieme poradiť aj poskytnúť rôzne služby od základného vzdelávania až po špeciálne psychoterapie.