1. Kedy prísť do kliniky Calma?

Možno pociťujete zvláštne príznaky, alebo vás na neobvyklé správanie upozorní okolie. Možno čelíte ťažko zvládnuteľnej situácii, ktorú si dlhodobo nesiete so sebou. Možno máte obavy o duševné zdravie vášho dieťaťa, príbuzného alebo priateľa. Môže vám byť zjavné niečo, čo váš blízky nevidí a vás to trápi.

Má zmysel poradiť sa aj len o pochybnostiach s odborníkmi, ktorí majú vzdelanie a skúsenosti na to, aby vám poradili, rozptýlili pochybnosti a pomohli tam, kde je to potrebné. Nevyzeráme ako zdravotnícke zariadenie, ku nám sa nikto nemusí báť prísť. Nenosíme biele plášte a zvonku sa ničím nepodobáme na ambulanciu. Zvnútra ale máme odborné znalosti, na základe ktorých vám vieme poradiť aj poskytnúť rôzne služby od základného vzdelávania až po špeciálne psychoterapie.