Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

PSYCHOTERAPEUT (aj TERAPEUT VO VÝCVIKU )

PSYCHOTERAPEUT (aj TERAPEUT VO VÝCVIKU )

Do nášho terapeutického tímu hľadáme nových kolegov – psychoterapeutov alebo terapeutov vo výcviku, ktorí môžu pracovať s klientom pod supervíziou s dospelými aj detskými klientami. Ak máte ukončené VŠ vzdelanie v psychológii, psychoterapeutický výcvik alebo jeho  absolvovanie minimálne na úrovni, ktorá v tom Vašom psychoterapeutickom smere umožňuje samostatnú psychoterapeutickú prácu, ak ste nadšencom pre prácu s klientom, ste spoľahlivý, samostatný, zodpovedný a rada alebo rád pracujete v tíme, radi Vás medzi sebou privítame.

Predstavte sa nám tým, že nám zašlete CV a motivačný list na info@klinikacalma.sk. My sa Vám ozveme, aby sme sa zoznámili a dohodli si s Vami ďalší postup a podmienky.

DOBRÁ DUŠA

DOBRÁ DUŠA

Do nášho tímu hľadáme komunikatívnu, priateľskú, samostatnú, pracovitú a motivovanú osobu na pozíciu dobrej duše, ktorá bude prvým kontaktom s klientmi kliniky duševného zdravia – Calma.

Dobrá duša je nami definovaný pojem pre osobu, ktorá sa v našom zariadení stará o komunikáciu so zákazníkmi a ich čo najpríjemnejší a najprofesionálnejší zážitok pri kontakte s našou klinikou (osobne, telefonicky, alebo online).

 

Náplň práce a požiadavky:
– Starostlivosť o klientov – telefonická komunikácia, mailový aj osobný kontakt s klientom (deti aj dospelí) – dôležitá je celková zručnosť v komunikácií s ľudmi
– Udržiavanie databázy klientov/onboarding
– Prirodzene milá, zdvorilá, samostatná, pracovitá, motivovaná a zodpovedná osoba, ideálne so záujmom o tému duševného zdravia
– Orientovanie sa vo webových aplikáciách, schopnosť ovládať/naučiť sa v krátkom časovom úseku rôzne webové aplikácie (ako napr. Google Workspace, Salesmate, Curo, VRP pokladnica, a iné) a používať ich v anglickej verzii
– Výhodou je predchádzajúca skúsenosť s prácou s CRM alebo ERP systémom
– Schopnosť absorbovať informácie “za pochodu” a vôľa učiť sa novým postupom, štruktúram a procesom
– Chuť zlepšovať celkový chod kliniky, všeobecný záujem o zariadenie a vôľa prinášať nielen zaujímavé podnety, ale aj riešenia/nápady na realizáciu.

Plusom je predchádzajúca skúsenosť s prácou v zdravotníckom zariadení. Práca je vhodná aj pre osobu so skúsenosťami na pozícii zdravotná sestra.

Pracovný úväzok na 6 – 8 hodín (podľa preferencií), TPP, minimálny hrubý nástupný plat je od 1390 do 1590 EUR (pre 8h úväzok, pre 6h úväzok alikvotne), v závislosti od odbornosti a skúseností.

Nástup podľa aktuálnych možností.

Uprednostňujeme záujemcov o dlhodobé fungovanie na tejto pozícii a tých záujemcov, ktorí sú flexibilný aj pre prácu v poobedných a podvečerných hodinách (každý deň od 12,30 do 18,30, resp. od 10,30 do 18,30). Záujemcovia – prosím, pošlite nám Váš životopis na info@klinikacalma.sk spolu s popisom, čo Vás na možnosti práce v našej klinike zaujalo a s informáciou o možnom termíne nástupu.

DETSKÝ PSYCHIATER

DETSKÝ PSYCHIATER

Do tímu kliniky duševného zdravia Calma hľadáme ďalšieho detského psychiatra, ktorý bude poskytovať ambulantnú starostlivosť, pozostávajúcu z:

– diagnostiky psychických ochorení detí a adolescentov
– návrhu a manažmentu komplexných terapeutických stratégií v rámci vytvorených terapeutických programov
– interdisciplinárnej spolupráce s psychológmi, psychoterapeutmi a liečebnými pedagógmi
– vytvárania a vedenia psychoedukačných skupín pre rodičov
– vytvárania a vedenia skupinových aktivít pre deti a adolescentov
– participácie na výskumných projektoch

Vzdelanie:

– lekárska fakulta, odbor všeobecné lekárstvo
– atestácia z odboru detská psychiatria alebo pred atestáciou ( s absolvovanými cirkuláciami na oddeleniach)
– absolvovaný alebo prebiehajúci psychoterapeutický výcvik vítaný (nie je podmienkou)
– iné absolvované semináre alebo workshopy v konkrétnych témach vítané

Typ úväzku:

– full-time alebo part-time (podľa možností kandidáta) – uprednostňujeme full-time

Osobnostné predpoklady:

– inovatívnosť

– flexibilita

– tímovosť

– otvorenosť rôznym terapeutickým možnostiam a prístupom

– tvorivosť

– samostatnosť

Jazykové znalosti

– anglický jazyk vítaný

Prax:

– min. 4 roky

Nástup:

ihneď

Predstavte sa nám tým, že nám zašlete CV a motivačný list na info@klinikacalma.sk. My sa Vám ozveme, aby sme sa zoznámili a dohodli si s Vami ďalší postup a podmienky.

JUNIOR TERAPEUT (PSYCHOLÓG, LIEČEBNÝ ALEBO ŠPECIÁLNY PEDAGÓG)

JUNIOR TERAPEUT (PSYCHOLÓG, LIEČEBNÝ ALEBO ŠPECIÁLNY PEDAGÓG)

Do tímu kliniky duševného zdravia Calma hľadáme juniorov terapeutov (psychológ, liečebný alebo špeciálny pedagóg).

 

Prečo je klinika Calma vhodné miesto pre kariéru juniora terapeuta?

– budeš pracovať v multidisciplinárnom tíme (možnosť konzultovať s odbroníkmi na psychiatriu, psychoterapiu, klinickú psychológiu, liečebnú pedagogiu)

– budeš pracovať pod supervíziou skúsených kolegov a budeš mať prístup k najnovším trendom a vzdelávaniu v oblasti

– budeš pracovať v krásnych a moderných priestoroch v centre Bratislavy

– získaš skúsenosti z práce s klientmi

– získaš možnosť kariérneho rastu a uplatňenia v jednom z najmodernejších zariadení pre starostlivosť o duševné zdravie v Bratislave

 

Záujemcovia o pozíciu, prosim, pošlite Váš životopis a motivačný list na adresu andrej.glezl@klinikacalma.sk . Preferovaní kandidáti budú následne kontaktovaní a pozvaní na osobne interview.

 

Profil kandidáta/kandidátky :

– absolvent/ka psychológie, liečebnej alebo špeciálnej pedagogiky so skúsenosťou s deťmi s poruchami autistického spektra a so vzťahom k práci s deťmi s vývinovými poruchami

– uprednostňujeme absolventa/ku, ktorý robil svoju bakalársku alebo diplomovú prácu v oblasti porúch autistického spektra

– ideálny kandidát/ka má už skúsenosti s terapiou PAS – najlepšie Son-Rise program, DIRFloortime, ESDM alebo iná metóda centrovaná na dieťa – ak kandidát skúsenosť nemá, nie je to diskvalifikačné kritérium, nakoľko pre vybraných kandidátov/ky poskytujeme zaškolenie v tejto oblasti

– akékoľvek ďalšie školenia, výcviky a prax v oblasti terapie detí s vývinovými poruchami sú vítané (práca v Snoezelene, Senzorická integrácia, INPP, TSMT, Handle a iné)

– mal/a by byť entuziastický, s chuťou učiť sa nové veci a kontinuálne sa proaktívne vzdelávať

– mal/a by mať proaktívny prístup k problematickým situáciám a ich riešeniam

– výborné komunikačné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri komunikácii s rodičmi detí

– mal/a by mať radosť z práce so špeciálnymi deťmi pri diagnostikách aj terapiách

 

Termín nástupu: ihneď

Odmena: od 1000 EUR v hrubom nástupná mzda (podľa kvalifikácie a skúseností)

PSYCHOTERAPEUT (aj TERAPEUT VO VÝCVIKU ) – pre detských klientov

PSYCHOTERAPEUT (aj TERAPEUT VO VÝCVIKU ) – pre detských klientov

Do nášho terapeutického tímu hľadáme nových kolegov – psychoterapeutov alebo terapeutov vo výcviku, ktorí môžu pracovať s klientom pod supervíziou s detskými klientami.

Ak máte ukončené VŠ vzdelanie v psychológii, psychoterapeutický výcvik alebo jeho  absolvovanie minimálne na úrovni, ktorá v tom Vašom psychoterapeutickom smere umožňuje samostatnú psychoterapeutickú prácu, ak ste nadšencom pre prácu s klientom, ste spoľahlivý, samostatný, zodpovedný a rada alebo rád pracujete v tíme, radi Vás medzi sebou privítame.

Predstavte sa nám tým, že nám zašlete CV a motivačný list na info@klinikacalma.sk. My sa Vám ozveme, aby sme sa zoznámili a dohodli si s Vami ďalší postup a podmienky.

NEUROFEEDBACK TERAPEUT (práca s deťmi aj dospelými klientmi)

NEUROFEEDBACK TERAPEUT (práca s deťmi aj dospelými klientmi)

Do tímu Kliniky duševného zdravia hľadáme neurofeedback terapeuta na prácu s deťmi a dospelými klientmi.

Prečo je klinika Calma vhodné miesto pre kariéru neurofeedback terapeuta?

– Plánujeme rozšíriť naše služby o tento druh starostlivosti. Budete priekopníkom neurofeedback prístupu v zdravotníckom zariadení s komplexným prístupom k riešeniu ťažkostí klientov.
– Budete úzko spolupracovať v multidisciplinárnom tíme s odborníkmi viacerých oblastí (psychológia, psychoterapia, liečebná pedagogika, psychiatria, detská psychiatra).
– Máme vytvorený systém intervízií, supervízií a konziliárnych konzultácií.
– Máme širokú bázu klientov s rôznymi typmi ťažkostí vhodných na riešenie prostredníctvom neurofeedbacku.
– Získate možnosť ďalšieho vzdelávania a rozvoja v oblasti neurofeedbacku a ďalších Vami preferovaných oblastiach. Systém vzdelávania je súčasťou našej firemnej kultúry.
– Ak máte existujúcu klientelu, máte možnosť pokračovať v poskytovaní služieb týmto klientom aj v našom zariadení a doplniť starostlivosť pre vašich klientov o ďalšie terapeutické služby.
– Získate možnosť kariérneho rastu a uplatnenia v jednom z najmodernejších zariadení pre starostlivosť o duševné zdravie v Bratislave.
– Budete pracovať v krásnych a moderných priestoroch v centre Bratislavy.

Neurofeedback terapeut bude poskytovať klientom ambulantnú starostlivosť pozostávajúcu z:
– Diagnostiky prostredníctvom metódy neurofeedback pre rôznorodé spektrum klientov
– Neurofeedback terapie
– Konzultácií výsledkov diagnostiky a terapie s klientmi samostatne alebo v spolupráci s odborníkmi, ktorí majú klienta v starostlivosti
– Spolupráce s ostatnými odborníkmi v rámci tímu pri poskytovaní starostlivosti klientom, na projektoch a víziách kliniky
– Vytvárania a vedenia psychoedukačných skupín pre klientov nášho zariadenia

Profil kandidáta/kandidátky:

Vzdelanie:
– Ukončené alebo prebiehajúce VŠ štúdium
– Vzdelanie a certifikát v oblasti neurofeedback
– Dlhodobé skúsenosti a prax v oblasti neurofeedback metódy vítané
– Vlastné neurofeedback zariadenie vítané, no nie je podmienkou
– Iné absolvované vzdelávanie, semináre alebo workshopy v konkrétnych témach vítané

Osobnostné predpoklady:
– Tímovosť
– Spoľahlivosť
– Flexibilita
– Otvorenosť rôznym terapeutickým možnostiam a prístupom
– Kreativita
– Samostatnosť

Typ úväzku: Plný alebo čiastočný úväzok podľa možností kandidáta (uprednostňujeme plný úväzok)

Termín nástupu: ihneď

Odmena: dohodou (podľa kvalifikácie a skúseností)

Záujemcovia o pozíciu, prosim, pošlite Váš životopis a motivačný list na adresu info@klinikacalma.sk . Preferovaní kandidáti budú následne kontaktovaní a pozvaní na osobné interview.

 

Kto sme a prečo je dobré u nás pracovať?

Sme novozaložená, dynamicky sa rozvíjajúca klinika duševného zdravia. Na Slovensku sme pravdepodobne jedným z mála konceptov komplexnej starostlivosti o klienta a jeho manažment. Poskytujeme kvality denného stacionára na úrovni bežnej ambulantnej starostlivosti. Tomu zodpovedá pestrosť terapeutického prístupu, ktorý šijeme každému klientovi na mieru z 3 okruhov špecializovaných programov starostlivosti (Prevencia, Stabilizácia, Samostatnosť). Takto sa naši budúci kolegovia môžu stretnúť s plejádou terapeutických aktivít od bežnej psychiatrickej starostlivosti, cez individuálnu a skupinovú psychoterapiu, podporné skupiny pre dospelých a príbuznych našich klientov, relaxačné techniky, špecializovanú a jedinečnú starostlivosť o detského klienta, spolu so starostlivosťou o jeho širšiu rodinu. Práca v dynamickom a kreativnom tíme je zdrojom vedomostí, skúseností starších kolegýň/ov, a tiež možnosťou sebarealizácie v tvrobe nových a kombinácií rôznych terapeutických prístupov pre nášho klienta.

Podporujeme možnosti terapeutického rastu našich kolegýň/ov, zároveň máme štatút zdravotníckeho zariadenia, kde sa prax u nás strávená môže započítať do praxe potrebnej na atestáciu klinického pychológa, psychiatra, liečebného pedagóga a podobne. Poskytujeme pravidelné intervízie a supervízie.