Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

JUNIOR TERAPEUT (PSYCHOLÓG, LIEČEBNÝ ALEBO ŠPECIÁLNY PEDAGÓG)

Do tímu kliniky duševného zdravia Calma hľadáme juniorov terapeutov (psychológ, liečebný alebo špeciálny pedagóg).

 

Prečo je klinika Calma vhodné miesto pre kariéru juniora terapeuta?

– budeš pracovať v multidisciplinárnom tíme (možnosť konzultovať s odbroníkmi na psychiatriu, psychoterapiu, klinickú psychológiu, liečebnú pedagogiu)

– budeš pracovať pod supervíziou skúsených kolegov a budeš mať prístup k najnovším trendom a vzdelávaniu v oblasti

– budeš pracovať v krásnych a moderných priestoroch v centre Bratislavy

– získaš skúsenosti z práce s klientmi

– získaš možnosť kariérneho rastu a uplatňenia v jednom z najmodernejších zariadení pre starostlivosť o duševné zdravie v Bratislave

 

Záujemcovia o pozíciu, prosim, pošlite Váš životopis a motivačný list na adresu andrej.glezl@klinikacalma.sk . Preferovaní kandidáti budú následne kontaktovaní a pozvaní na osobne interview.

 

Profil kandidáta/kandidátky :

– absolvent/ka psychológie, liečebnej alebo špeciálnej pedagogiky so skúsenosťou s deťmi s poruchami autistického spektra a so vzťahom k práci s deťmi s vývinovými poruchami

– uprednostňujeme absolventa/ku, ktorý robil svoju bakalársku alebo diplomovú prácu v oblasti porúch autistického spektra

– ideálny kandidát/ka má už skúsenosti s terapiou PAS – najlepšie Son-Rise program, DIRFloortime, ESDM alebo iná metóda centrovaná na dieťa – ak kandidát skúsenosť nemá, nie je to diskvalifikačné kritérium, nakoľko pre vybraných kandidátov/ky poskytujeme zaškolenie v tejto oblasti

– akékoľvek ďalšie školenia, výcviky a prax v oblasti terapie detí s vývinovými poruchami sú vítané (práca v Snoezelene, Senzorická integrácia, INPP, TSMT, Handle a iné)

– mal/a by byť entuziastický, s chuťou učiť sa nové veci a kontinuálne sa proaktívne vzdelávať

– mal/a by mať proaktívny prístup k problematickým situáciám a ich riešeniam

– výborné komunikačné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri komunikácii s rodičmi detí

– mal/a by mať radosť z práce so špeciálnymi deťmi pri diagnostikách aj terapiách

 

Termín nástupu: ihneď

Odmena: od 1000 EUR v hrubom nástupná mzda (podľa kvalifikácie a skúseností)