Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

NEUROFEEDBACK TERAPEUT (práca s deťmi aj dospelými klientmi)

Do tímu Kliniky duševného zdravia hľadáme neurofeedback terapeuta na prácu s deťmi a dospelými klientmi.

Prečo je klinika Calma vhodné miesto pre kariéru neurofeedback terapeuta?

– Plánujeme rozšíriť naše služby o tento druh starostlivosti. Budete priekopníkom neurofeedback prístupu v zdravotníckom zariadení s komplexným prístupom k riešeniu ťažkostí klientov.
– Budete úzko spolupracovať v multidisciplinárnom tíme s odborníkmi viacerých oblastí (psychológia, psychoterapia, liečebná pedagogika, psychiatria, detská psychiatra).
– Máme vytvorený systém intervízií, supervízií a konziliárnych konzultácií.
– Máme širokú bázu klientov s rôznymi typmi ťažkostí vhodných na riešenie prostredníctvom neurofeedbacku.
– Získate možnosť ďalšieho vzdelávania a rozvoja v oblasti neurofeedbacku a ďalších Vami preferovaných oblastiach. Systém vzdelávania je súčasťou našej firemnej kultúry.
– Ak máte existujúcu klientelu, máte možnosť pokračovať v poskytovaní služieb týmto klientom aj v našom zariadení a doplniť starostlivosť pre vašich klientov o ďalšie terapeutické služby.
– Získate možnosť kariérneho rastu a uplatnenia v jednom z najmodernejších zariadení pre starostlivosť o duševné zdravie v Bratislave.
– Budete pracovať v krásnych a moderných priestoroch v centre Bratislavy.

Neurofeedback terapeut bude poskytovať klientom ambulantnú starostlivosť pozostávajúcu z:
– Diagnostiky prostredníctvom metódy neurofeedback pre rôznorodé spektrum klientov
– Neurofeedback terapie
– Konzultácií výsledkov diagnostiky a terapie s klientmi samostatne alebo v spolupráci s odborníkmi, ktorí majú klienta v starostlivosti
– Spolupráce s ostatnými odborníkmi v rámci tímu pri poskytovaní starostlivosti klientom, na projektoch a víziách kliniky
– Vytvárania a vedenia psychoedukačných skupín pre klientov nášho zariadenia

Profil kandidáta/kandidátky:

Vzdelanie:
– Ukončené alebo prebiehajúce VŠ štúdium
– Vzdelanie a certifikát v oblasti neurofeedback
– Dlhodobé skúsenosti a prax v oblasti neurofeedback metódy vítané
– Vlastné neurofeedback zariadenie vítané, no nie je podmienkou
– Iné absolvované vzdelávanie, semináre alebo workshopy v konkrétnych témach vítané

Osobnostné predpoklady:
– Tímovosť
– Spoľahlivosť
– Flexibilita
– Otvorenosť rôznym terapeutickým možnostiam a prístupom
– Kreativita
– Samostatnosť

Typ úväzku: Plný alebo čiastočný úväzok podľa možností kandidáta (uprednostňujeme plný úväzok)

Termín nástupu: ihneď

Odmena: dohodou (podľa kvalifikácie a skúseností)

Záujemcovia o pozíciu, prosim, pošlite Váš životopis a motivačný list na adresu info@klinikacalma.sk . Preferovaní kandidáti budú následne kontaktovaní a pozvaní na osobné interview.