Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Kto je klinika Calma?

Základné informácie o klinike duševného zdravia Calma nájdete tu. Načo tu sme, pre koho, ako získať službu od nás a v čom sa líšime od ostatných.

1. Kedy prísť do kliniky Calma?

Možno pociťujete zvláštne príznaky, alebo vás na neobvyklé správanie upozorní okolie. Možno čelíte ťažko zvládnuteľnej situácii, ktorú si dlhodobo nesiete so sebou. Možno máte obavy…

1. Kedy prísť do kliniky Calma?

Možno pociťujete zvláštne príznaky, alebo vás na neobvyklé správanie upozorní okolie. Možno čelíte ťažko zvládnuteľnej situácii, ktorú si dlhodobo nesiete so sebou. Možno máte obavy o duševné zdravie vášho dieťaťa, príbuzného alebo priateľa. Môže vám byť zjavné niečo, čo váš blízky nevidí a vás to trápi.

Má zmysel poradiť sa aj len o pochybnostiach s odborníkmi, ktorí majú vzdelanie a skúsenosti na to, aby vám poradili, rozptýlili pochybnosti a pomohli tam, kde je to potrebné. Nevyzeráme ako zdravotnícke zariadenie, ku nám sa nikto nemusí báť prísť. Nenosíme biele plášte a zvonku sa ničím nepodobáme na ambulanciu. Zvnútra ale máme odborné znalosti, na základe ktorých vám vieme poradiť aj poskytnúť rôzne služby od základného vzdelávania až po špeciálne psychoterapie.

2. Prečo je práve klinika Calma to správne miesto?

Ak nie ste odborník na duševné zdravie, nie je jednoduché si správne vybrať konkrétny druh starostlivosti, ktorý si vaša situácia vyžaduje. Nesprávny výber odďaľuje poskytnutie…

2. Prečo je práve klinika Calma to správne miesto?

Ak nie ste odborník na duševné zdravie, nie je jednoduché si správne vybrať konkrétny druh starostlivosti, ktorý si vaša situácia vyžaduje. Nesprávny výber odďaľuje poskytnutie starostlivosti a pokus treba opakovať na inom mieste alebo v inom zariadení. Môže sa stať, že tá najaktuálnejšia a najvhodnejšia pomoc vás minie, dostávate takú starostlivosť, aká je práve k dispozícii a nie takú, aká je možná a v konečnom dôsledku i skutočne potrebná. Náš prístup vás zbavuje nutnosti strácať čas a odvahu tápaním pri výbere druhu pomoci. Na jednom mieste vašu situáciu vyhodnotíme a odborne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie. Ak naše odporúčanie akceptujete, toto riešenie vám aj poskytneme. Na jednom mieste a v rámci jedného personalizovaného programu.

3. V čom je klinika Calma iná?

V našej klinike združujeme mnohé disciplíny starajúce sa o duševné zdravie – psychiatriu, psychológiu, liečebnú pedagogiku – pre dospelých, pre mládež aj pre deti. Vieme…

3. V čom je klinika Calma iná?

V našej klinike združujeme mnohé disciplíny starajúce sa o duševné zdravie – psychiatriu, psychológiu, liečebnú pedagogiku – pre dospelých, pre mládež aj pre deti. Vieme tak poskytnúť komplexnú ambulantnú starostlivosť o duševné zdravie, a to na jednom mieste, jednoduchým spôsobom, zorganizovane a maximálne premyslene.

Všetci naši odborníci každodenne pracujú ako zohratý tím, a vaše zdravotné problémy môžu navzájom konzultovať kedykoľvek podľa potreby. Z odborného hľadiska tak naši odborníci vytvárajú pre vás na našej klinike benefit permanentnej, takmer konziliárnej pozornosti. Na trhu väčšinou dostanete takú službu, ktorú vie odborník, na ktorého natrafíte, poskytnúť. To, prečo sa dostanete ku konkrétnemu odborníkovi je zväčša kombináciou náhody, kontaktov, či rôznych známostí. Tieto osoby nemajú šancu presne posúdiť, či pre vás vie práve tento odborník poskytnúť vhodné riešenie. Tímom odborníkov z rôznych oblastí na klinike Calma tento nedostatok na trhu prekonávame.

Klinika Calma okrem vedenia karty a psychoterapeutických sedení poskytuje veľké množstvo kombinácií služieb v oblasti prevencie a tiež skupinových a podporných aktivít. Tie sú pre klienta v niektorých štádiách liečby častokrát prospešnejšie, ako individuálne terapie so psychoterapeutmi. Je veľmi ťažké nájsť všetky takéto služby na jednom mieste.

Jadro nášho tímu spolu pracovalo na príprave koncepcie našej kliniky viac ako pol roka pred tým, než sme si dovolili ju predstaviť. Naša koncepcia teda nie je výsledkom náhody, ani impulzívneho nápadu. Spoločná príprava zjednotila desiatky rokov odborných skúseností so starostlivosťou o duševné zdravie. Aj tých dobrých, aj tých menej dobrých. V konečnom dôsledku sa však z nich dá úžasne poučiť a porásť. Začíname na kvalitatívne vyššej úrovni oproti tej, kde bežne končia individuálne praxe. Členovia nášho tímu si dlhodobo uvedomovali absenciu jedného miesta ambulantnej starostlivosti o duševného zdravie, kde sú procesy koncentrované na záujem klienta. Náš tím je v tomto záujme organizačne zjednotený, a rozhodnutý dlhodobo pracovať na sústavnom vylepšovaní koncepcie našej kliniky.

Naši kľúčoví odborníci venujú všetok svoj profesionálny čas naplneniu svojej vízie na klinike – nepôsobia v iných ambulanciách alebo zariadeniach, ako je to na našom trhu bežné. Čas, ktorý nevenujú priamo klientom, venujú vylepšeniam a inováciám našich programov starostlivosti. Kliniku teda berú ako svoju exkluzívnu a dlhodobú misiu. Na našej klinike máte svojho ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý je dlhodobo vaším primárnym a dohliadajúcim odborníkom. Niektoré výkony v rámci jeho kompetencie môže poskytovať aj iný odborník pod jeho dohľadom. Hodnotenie výsledkov našej starostlivosti vždy vykonáva váš ošetrujúci zdravotnícky pracovník.

 

4. Je vaša starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia?

Nie je. Súčasný systém bodového ohodnotenia zdravotných výkonov a výška tohto ohodnotenia v našich špecializáciách neumožňuje poskytovanie starostlivosti na takej úrovni, akú chceme našim klientom…

4. Je vaša starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia?

Nie je. Súčasný systém bodového ohodnotenia zdravotných výkonov a výška tohto ohodnotenia v našich špecializáciách neumožňuje poskytovanie starostlivosti na takej úrovni, akú chceme našim klientom dlhodobo zabezpečovať. Na tomto systéme je založené verejné zdravotné poistenie a koncepcia zdravotnej starostlivosti zaručujúca poistencom prístup k rovnakej úrovni starostlivosti bez ohľadu na výšku príspevku do systému. Nepochybujeme, že táto solidarita je nevyhnutnou a ťažiskovou súčasťou celého spektra možností, ako poskytovať zdravotnú starostlivosť. My však chceme dať klientom viac, a preto nie sme zmluvným partnerom zdravotných poisťovní. Klienti si našu starostlivosť hradia sami, ako samoplatcovia.

.

5. Má vzťah samoplatcu so zariadením nejaké výhody?

Priame úhrady sa odrážajú vo všetkých aspektoch úrovne starostlivosti – komplexný manažment starostlivosti o klienta, systematické budovanie terapeutického vzťahu medzi klientom a zariadením a ambícia neustále inovovať…

5. Má vzťah samoplatcu so zariadením nejaké výhody?

Priame úhrady sa odrážajú vo všetkých aspektoch úrovne starostlivosti – komplexný manažment starostlivosti o klienta, systematické budovanie terapeutického vzťahu medzi klientom a zariadením a ambícia neustále inovovať a zlepšovať našu starostlivosť. Priamy vzťah s klientom nám umožňuje bezvýhradnú koncentráciu na záujem klienta – konkrétneho klienta, bez účasti poisťovní, ktoré ako subjekty pôsobiace na svojom vlastnom trhu musia brať do úvahy aj svoje vlastné záujmy. Dávame vám to najlepšie, čoho sme ako odborníci schopní, bez toho, aby sme brali do úvahy záujem poisťovne, nedokonalosti systému a často absurdné obmedzenia založené na nepochopení skutočných potrieb klienta štátom.

6. Má vzťah samoplatcu so zariadením nejaké nevýhody?

Samozrejme, nevýhodou je váš priamy výdavok na starostlivosť napriek tomu, že sa povinne zúčastňujete verejného zdravotného poistenia. A platíte. Bohužiaľ, okrem toho systémové nastavenie znevýhodňuje samoplatcov,…

6. Má vzťah samoplatcu so zariadením nejaké nevýhody?

Samozrejme, nevýhodou je váš priamy výdavok na starostlivosť napriek tomu, že sa povinne zúčastňujete verejného zdravotného poistenia. A platíte. Bohužiaľ, okrem toho systémové nastavenie znevýhodňuje samoplatcov, ktorí sú klientmi nezmluvných zariadení aj tým, že si musia v plnom rozsahu hradiť lieky predpísané nezmluvnými lekármi. Tiež si musia sami hradiť zdravotné výkony odporúčané nezmluvnými lekármi, hoci by sa aj mali poskytnúť v zariadení napojenom na sieť verejného zdravotného poistenia. Veríme, že začínajúca reforma systému starostlivosti o duševné zdravie odstráni tieto anomálie. Ako dlho bude trvať, pokiaľ sa systém upraví, netušíme.

7. Ako môžem platiť? A dostanem od vás potvrdenie o platbe?

Máme politiku transparentných platieb za naše služby. Aby sme ju zdôraznili, v našich vzťahoch s klientmi sme úplne vylúčili obeh hotovosti, čím je vylúčená akákoľvek možnosť, že…

7. Ako môžem platiť? A dostanem od vás potvrdenie o platbe?

Máme politiku transparentných platieb za naše služby. Aby sme ju zdôraznili, v našich vzťahoch s klientmi sme úplne vylúčili obeh hotovosti, čím je vylúčená akákoľvek možnosť, že by sme príjem nepriznali. To znamená, že za našu starostlivosť je možné platiť iba bezhotovostne, a vždy od nás dostanete tak faktúru za objednanú starostlivosť, ako aj potvrdenie o platbe. Je samozrejmosťou, že náš personál neprijíma žiadne pozornosti za to, že sa vám venuje, a to ani pred poskytnutím starostlivosti, a ani potom. Všetci sme nastavení tak, že ak ste spokojní, tak vaše milé slovo, je tou najkrajšou pozornosťou, ktorej sa nám môže dostať.