Mgr. Jana Antošková

Janka Antoskova

Zameranie: klinická psychológia, psychoterapia (KBT), psychodiagnostika Štúdium jednoodborovej psychológie ukončila v r. 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2016 ukončila 5-ročný výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapií (KBT) a v  roku 2019 získala špecializáciu v odbore Klinická psychológia. Je zapísaná v registri Komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Má viac ako 10-ročnú […]

Mgr. Katarína Stančeková

Katka Stančeková

Zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, krízová intervencia, poradenstvo, facilitátorka relaxačných a stabilizačných techník a TIR – u, skupinových aktivít pre deti i dospelých Učaroval jej odbor psychiatrie už po skončení SŠ ako mladej začínajúcej sestre. V Psychiatrickej nemocnici v Pezinku sa rozhodla nielen pokračovať v získavaní odborných zručností, ale i v rozširovaní odborného portfólia svojich vedomostí. Po ukončení […]

Mgr. Jana Štefániková, PhD.

Mgr. Jana Štefániková, PhD.

Zameranie: klinická psychologička, sexuologička Je klinická psychologička, v rámci kliniky Calma sa venuje sexuologickým témam, predovšetkým ženským a mužským sexuálnym dysfunkciám, adolescentom a dospelým v procese tranzície a otázkam sexuality v detskom veku. V rámci PhD. štúdia sa venovala aplikovanej psychodiagnostike, v klinickej praxi pracuje od roku 2012, absolvovala vzdelávanie v Psychosexuológii s certifikátom ECPS Európskej […]

Mgr. Terézia Súkeníková

Tereza Sukenikova

Zameranie: psychológia, terapie detí s PAS, neurovývinová diagnostika a stimulácia, senzo-motorické stimulačné programy a tanečno-pohybová terapia Vyštudovala odbor psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Aktuálne je vo výcviku v tanečno-pohybovej terapii. Absolvovala kurz krízovej intervencie tvárou v tvár v Prahe, v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve a v Son-Rise programe online, ktorý je […]

Mgr. Michaela Trúchla

Michaela Truchla

Zameranie: psychológia Je absolventkou FiF UK v odbore psychológia. Po ukončení štúdia sa niekoľko rokov venovala diagnostike a terapii detí a teenagerov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Neskôr pracovala ako psychologička v ambulancii klinickej psychológie. Má tiež skúsenosti s prácou v korporátnej sfére. Absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, práci s terapeutickými kartami, diagnostike a […]

Mgr. Adriana Barlogová

Zameranie: Psychológia, Terapia v pieskovisku Zaujíma sa o problematiku emocionality, sebadôvery a zlepšenia celkového života dieťaťa. Baví ju terapeutická aj diagnostická práca s deťmi. Vyštudovala odbor Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2016. V psychológií sa najprv zaoberala pracovnú sférou, v ktorej má aj prvé skúsenosti. Pracovala na personálnom oddelení, kde sa […]

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.