Zameranie: psychológia, terapie detí s PAS, neurovývinová diagnostika a stimulácia, senzo-motorické stimulačné programy a tanečno-pohybová terapia

Vyštudovala odbor psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Aktuálne je vo výcviku v tanečno-pohybovej terapii. Absolvovala kurz krízovej intervencie tvárou v tvár v Prahe, v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve a v Son-Rise programe online, ktorý je zameraný na terapiu autizmu. Vykonávala stáž v Národnom autistickom ústave v Prahe. Má skúsenosti s prácou na krízovej linke a v poradenstve pre deti a mladistvých. Je absolventkou kurzu Neurovývinovej stimulácie v Inštitúte neuro-vývojovej terapie a stimulácie (INVTS) a absolvovala prvý modul INPP terapie neuromotorickej nezrelosti v Instituto de Psicología Neuro-Fisiológica v Španielsku. Má ukončený kurz individualizovaného sluchového tréningu JIAS.

Zaujíma sa o vývin dieťaťa a úlohu pretrvávajúcich primitívnych reflexov a senzoricko-senzitívnej integrácie v rámci rôznych ťažkostí detí.

Niečo osobné: jej srdcovkou je tanec, jóga a dlhé prechádzky v horách so svojim psom a rodinou

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.