Mgr. Anna Danková

Zameranie: psychológia, diagnostika a terapie pre deti s PAS

Vyštudovala psychológiu na Trnavskej Univerzite v Trnave.
Už počas štúdia pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra.
Pôsobila v autistickom centre Andreas ako diagnostik a terapeut.
Absolvovala výcvik v Terapii hrou ako aj štúdium behaviorálneho technika na Masarykovej univerzite a mnoho ďalších školení v rámci aplikovanej behaviorálnej analýzy ako aj Son-Rise program online v ATCA v USA zameraný na terapiu autizmu.

Niečo osobné: joga, káva, knihy.