Zameranie: psychológia

Zaujíma sa o problematiku vzťahovej väzby, možnosti jej diagnostiky v detskom veku a o pervazívne vývinové poruchy.

Je frekventantkou výcviku v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, absolvovala kurz autogénneho tréningu a viaceré semináre zamerané na prácu s deťmi (preventívny program, program na rozvoj pozornosti, neverbálne techniky, vzťahy v rodine, terapia hrou).

Po skončení štúdia psychológie na FiFUK pôsobila ako psychológ v škole a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so zrakovým postihnutím v Bratislave. Pracovala aj v súkromnej psychologickej ambulancii Psychoterra s.r.o.

Má dlhoročnú prax v oblasti práce s deťmi a adolescentmi s rôznymi typmi ťažkostí (trauma, autizmus, viacnásobné zdravotné znevýhodnenie, úzkosti, neurózy, poruchy správania).

Venuje sa aj prekladu odbornej literatúry.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.