Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

MUDr. Martin Ondrejkovič

Zameranie: psychiatria, psychoterapia, koučing, tréning, facilitácia

Zaoberá sa prevenciou a terapiou syndrómu vyhorenia, ku ktorej ho priviedla osobná skúsenosť. Pri práci s klientom využíva terapeutický alebo koučovací prístup, prípadne kombináciu oboch spolu s mentoringom.

Pôsobil ako psychiater v NsP Milosrdní Bratia v Bratislave, aj ako nezávislý tréner, facilitátor, konzultant v oblasti HR, terapeut a kouč.

Vo svojej práci kombinuje skúsenosti z terapeutickej praxe spolu s 15-ročnými skúsenosťami so vzdelávaním pracovníkov v oblasti biznisu.

Ukončil výcvik v poradenstve a psychoterapii centrovanej na klienta – PCA (tzv. rogeriánsky výcvik) akreditovaný MŠ SR, výcvik v rodinných a systemických konšteláciach Zlaty Šramovej a Ivana Verny (Laros ČR) a tréning manažmentu stresu a krízovej intervencie spolu s tréningom trénerov v rámci zavádzania psychickej prvej pomoci a psychosociálnej starostlivosti v záchrannej službe.

Niečo osobné: Energiu mu dobíjajú knihy, táborenie v prírode a dlhé túry