Psychologické diagnostické vyšetrenie – oblasť sexuality a intimity

Čo je vstupný obraz pre sexuologickú diagnostiku? Vstupnú konzultáciu pre klientov, ktorí prežívajú ťažkosti v oblasti intimity, sexuality alebo pociťujú dysfunkcie v sexuálnom fungovaní uskutočňuje psychológ so špecializáciou v sexuológii, prostredníctvom rozhovoru s klientom. Súčasťou vstupného obrazu je pomenovanie aktuálnych ťažkostí, ktoré klient prežíva a sexuálna anamnéza, ktorej cieľom je diagnostika sexuálnych dysfunkcií a sprievodných […]

Neurovývinová diagnostika

  Čo je neurovývinová diagnostika Neurovývinová diagnostika je vstupným obrazom, ktorý uskutočňuje odborník s príslušným výcvikom v niektorom z terapeutických smerov zameraných na organizáciu neurovývinových systémov, senzorického spracovania alebo neuromotorickej nezrelosti. Uskutočňuje sa u detí alebo dospelých, pri ktorých je predpoklad, že ich symptómy súvisia s neinhibovanými primitívnymi reflexmi alebo dezorganizáciou senzorických systémov.   Čo […]

Špecializovaná diagnostika dospelí

Čo je špecializovaná diagnostika Špecializovaná diagnostika zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na konkrétnu diagnózu, stanovenie ktorej vyžaduje niekoľko odborných testov. Tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a iné špecifické diagnostické okruhy v dospelom veku.   Z čoho pozostáva špecializovaná diagnostika Špecializovaná diagnostika zahŕňa zväčša […]

Psychiatrické vyšetrenie

Aké sú indikácie na psychiatrické vyšetrenie Psychiatrické vyšetrenie odporúčame klientom so závažnejšími psychickými ťažkosťami na úrovni emocionálneho prežívania, mentálnych alebo kognitívnych procesov, pri ktorých je predpoklad, že dosahujú mieru klinickej diagnózy.   Čo sa deje pred psychiatrickým vyšetrením  Skôr, ako sa v našom zariadení stretnete s psychiatrom, Vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické […]

Základná diagnostika

Čo je základná diagnostika Základná diagnostika je vstupným obrazom, ktorý uskutočňuje psychológ, liečebný pedagóg alebo iný odborník s príslušným výcvikom v niektorom z terapeutických smerov využiteľných pri konkrétnych ťažkostiach. Uskutočňuje sa pri menej závažných stavoch, pri ktorých je predpoklad, že sa dajú zvládnuť prostredníctvom psychoterapie alebo inej terapeutickej metódy. Základnú diagnostiku realizujeme vždy pred zaradením […]

Špecializovaná diagnostika/ špeciálny vstupný obraz

Čo je špecializovaná diagnostika Špecializovaná diagnostika zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na konkrétnu diagnózu, stanovenie ktorej vyžaduje niekoľko odborných testov. Tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a iné špecifické diagnostické okruhy v dospelom veku.   Z čoho pozostáva špecializovaná diagnostika Špecializovaná diagnostika zahŕňa zväčša […]

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.