Čo je neurovývinová diagnostika

Neurovývinová diagnostika je vstupným obrazom, ktorý uskutočňuje odborník s príslušným výcvikom v niektorom z terapeutických smerov zameraných na organizáciu neurovývinových systémov, senzorického spracovania alebo neuromotorickej nezrelosti. Uskutočňuje sa u detí alebo dospelých, pri ktorých je predpoklad, že ich symptómy súvisia s neinhibovanými primitívnymi reflexmi alebo dezorganizáciou senzorických systémov.

 

Čo sa deje pred neurovývinovou diagnostikou

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

Okrem základného anamnestického dotazníku Vás požiadame aj o vyplnenie skríningového neurovývinového dotazníku zameraného na špecifické symptómy, ktoré môžu súvisieť s dezorganizáciou neurovývinových systémov alebo pretrvávajúcimi primitívnymi reflexmi.

 

Ako prebieha neurovývinová diagnostika

Neurovývinová diagnostika prebieha ako 60-90 minútové stretnutie s dieťaťom, prípadne jeho rodičom. Odborník vám pred vyšetrením oznámi, či je žiaduce, aby ste sa vyšetrenia zúčastnili aj vy ako rodičia. Vyšetrenie je súborom aktivít, ktoré odborníkovi slúžia na získanie vstupných informácií do terapie. 

 

Od vstupu po výstup

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mal náš odborník dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po stretnutí s dieťaťom nasleduje konzultácia s rodičmi, kde odborník vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí vám najvhodnejší terapeutický program. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu dieťaťa a potreby rodičov.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Terezkou alebo Veronikou. Ubezpečte ho, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto do ničoho nútiť. Bude sa hrať a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa.

 

Čo si so sebou priniesť

Na vstupné vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.