Čo je Diagnostický program

Diagnostický program je komplexným vstupným vyšetrením pozostávajúcim zo šiestich 1-hodinových sedení. Využívame ho na podrobnejšie zmapovanie stavu dieťaťa a možných pričin a dôsledkov jeho symptómov s dopadom na jeho okolie. Súčasťou programu sú stretnutia s rôznymi odborníkmi, ktorí sa v rámci sedení zameriavajú na prežívanie dieťaťa,  jeho rodičov, vzťah dieťaťa a rodičov,  príčinu a dôsledky stavu dieťaťa v jeho  bezprostrednom a akademickom prostredí.

 

Čo tento program zahŕňa a ako prebiehajú jednotlivé sedenia?

1.Sedenie terapeuta s dieťaťom s cieľom vytvorenia vstupného diagnostického obrazu dieťaťa.

  1. Sedenie terapeuta s rodičmi s cieľom vytvorenia predstáv o cieľoch terapie, konkrétnych požiadavkách rodičov a zoznámenia sa s možnosťami našich terapeutických postupov. Najvhodnejším a najefektívnejším postupom je, keď sa sedenia zúčastnia obaja rodičia,  individuálne je možné zvážiť vhodnosť spoločného stretnutia len s jedným rodičom alebo individuálnych stretnutí s každým rodičom zvlášť.
  2. Spoločné sedenie rodičov a dieťaťa s terapeutom s cieľom pozorovania a vyhodnotenia interakcie rodič- dieťa a potenciálnych spúšťačov konfliktných momentov.
  3. Sedenie terapeuta s rodičmi a/alebo súrodencami dieťaťa za účelom zmapovania prostredia a vzťahov,  s ktorými je dieťa v častej interakcii a môžu prispievať k symptómom dieťaťa,  byť ich súčasťou alebo zabraňujú ich prirodzenému ústupu a adaptácii dieťaťa.
  4. Sedenie venované komunikácii s pedagógmi dieťaťa prostredníctvom telefonického rozhovoru, online alebo osobného stretnutia s cieľom vyhodnotenia dopadov, event. potenciálnych spúšťačov ťažkostí dieťaťa v akademickom prostredí.
  5. Záverečné konzultačné stretnutie rodičov s terapeutom,  ktorý rodičom oznámi výsledky nášho diagnostického procesu a odporučí najvhodnejšie terapeutické stratégie.
  6. V indikovaných prípadoch je súčasťou programu aj 1-hodinové  pedopsychiatrické vyšetrenie, ktoré môže byť náhradou za jedno zo sedení alebo po zvážení individuálneho stavu ako siedme stretnutie s dieťaťom a rodičmi.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením Diagnostického programu

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. Dotazník vypĺňate iba raz, a to pred prvým vyšetrením Diagnostického programu.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

 

Čo sa deje počas plynutia Diagnostického programu a čo je jeho výsledkom?

Po zvážení individuálnych charakteristík stavu dieťaťa a jeho vzťahov môžu byť sedenia prispôsobené aktuálnym potrebám rodinného systému. Sedenia poskytujeme v čo najkratšom období po sebe, podľa dostupnosti termínov našich odborníkov. Posledné stretnutie s rodičmi prebieha po spoločnej porade odborníkov zucastňujúcich sa na piatich predchádzajúcich sedeniach.

Diagnostický program podrobne sleduje a vyhodnocuje príčiny a dopady ťažkostí dieťaťa,  jeho vzťahovanie sa k jednotlivým systémom a identifikuje problematické oblasti v jeho živote,  vzťahoch a akademickom prostredí. Výsledkom diagnostického programu je odporúčanie liečebného plánu s najvhodnejšími terapeutickými stratégiami týkajúcimi sa problematických prejavov v prežívaní dieťaťa a jeho vzťahoch.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred prvým vyšetrením

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa so Soničkou, Lilkou alebo  Veronikou. Prosím, vyhnite sa vyjadreniam, že idete na vyšetrenie alebo k pani doktorke. Vaše dieťa, prosím, ubezpečte, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť.  Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa. Adolescentom môžete povedať, že sa na stretnutí budú rozprávať o tom, čo ich trápi a že môžu povedať len to, čo budú chcieť. Pri konverzácii o stretnutiach, prosím, používajte také slová, o ktorých viete, že vo vašom dieťati nebudú potencovať odpor. Odborníci u nás nenosia biele, no bežné civilné oblečenie.

 

Čo si so sebou priniesť

Na diagnostické vyšetrenia nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.