Kombinovaná diagnostika

Čo je kombinovaná diagnostika

Kombinovaná diagnostika zahŕňa dve vyšetrenia. Prvé vyšetrenie uskutočňuje psychológ, liečebný pedagóg alebo iný odborník s príslušnou špecializáciou vhodnou na diagnostické vyšetrenie stavu vášho dieťaťa. Druhé vyšetrenie uskutočňuje detský psychiater.

 

Aké sú indikácie na kombinovanú diagnostiku

Kombinovanú diagnostiku odporúčame u detí so závažnejšími problémami týkajúcimi sa ich psychického stavu, prežívania alebo mentálnych a emocionálnych procesov. Ide o ťažkosti indikované na psychiatrické vyšetrenie, ktoré však z kapacitných dôvodov môžeme vášmu dieťaťu poskytnúť až v dlhšom časovom horizonte. V období vášho čakania na psychiatrické vyšetrenie môže vaše dieťa absolvovať po základnej diagnostike terapeutický program, ktorý po vstupnom obraze odporúča odborník podľa ťažkostí dieťaťa a potrieb rodičov.

Kombinovanú diagnostiku odporúčame aj pri ťažkostiach detí indikovaných na rozsiahlejšie vstupné obrazy, napríklad Špecializovaný vstupný obraz za účelom diferenciálnej diagnostiky neurovývinových ochorení, u ktorých už niektoré vyšetrenia boli realizované v predchádzajúcom období, napríklad psychodiagnostické a špeciálno – pedagogické vyšetrenie. V rámci kombinovanej diagnostiky potom realizujeme vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie diagnózy a určenie adekvátneho terapeutického postupu.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením kombinovanej diagnostiky

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu odborníkovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. Dotazník vypĺňate iba raz, a to pred prvým vyšetrením kombinovanej diagnostiky.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

 

Ako prebieha kombinovaná diagnostika

Prvé stretnutie prebieha ako 50 minútové vyšetrenie dieťaťa s krátkou konzultáciou s rodičmi na záver stretnutia. Druhé – psychiatrické vyšetrenie, uskutočnené zväčša po niekoľkých mesiacoch po prvom diagnostickom stretnutí, zahŕňa cca 90 minútové stretnutie s dieťaťom a 30 minútovú konzultáciu s rodičmi.

Obe vyšetrenia prebiehajú zväčša bez prítomnosti rodiča. Odborníci majú pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebujú niektoré informácie doplniť, prizvú na vyšetrenie aj rodiča. Rodič môže byť na vyšetrení prítomný aj pri problematickej separácii dieťaťa. Vyšetrenia sú rozhovorom odborníka s dieťaťom o jeho ťažkostiach, prežívaní a celkovom vnímaní situácie, aby odborník získal vstupné informácie do terapie. Pri menších deťoch ide o vyšetrenie formou hry alebo iných projektívnych metód.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po prvom vyšetrení dieťaťa nasleduje konzultácia s rodičom, kde odborník vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí najvhodnejší terapeutický program, kým sa uskutoční pedopsychiatrické vyšetrenie. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu dieťaťa a potreby rodičov. Po druhom – psychiatrickom vyšetrení je možné, že sa zmení typ terapeutického programu.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa so Soničkou, Lilkou alebo  Veronikou. Prosím, vyhnite sa vyjadreniam, že idete na vyšetrenie alebo k pani doktorke. Vaše dieťa, prosím, ubezpečte, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť.  Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa. Adolescentom môžete povedať, že sa na stretnutí budú rozprávať o tom, čo ich trápi a že môžu povedať len to, čo budú chcieť. Pri konverzácii o stretnutiach, prosím, používajte také slová, o ktorých viete, že vo vašom dieťati nebudú potencovať odpor. Odborníci u nás nenosia biele, no bežné civilné oblečenie.

 

Čo si so sebou priniesť

Na diagnostické vyšetrenia nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.