Psychiatrické vyšetrenie

Aké sú indikácie na psychiatrické vyšetrenie

Psychiatrické vyšetrenie odporúčame klientom so závažnejšími psychickými ťažkosťami na úrovni emocionálneho prežívania, mentálnych alebo kognitívnych procesov, pri ktorých je predpoklad, že dosahujú mieru klinickej diagnózy.

 

Čo sa deje pred psychiatrickým vyšetrením 

Skôr, ako sa v našom zariadení stretnete s psychiatrom, Vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí Vášho života. Online anamnestický dotazník šetrí čas Vám aj nášmu lekárovi, ktorý tak bude mať počas prezenčného stretnutia s Vami dostatok priestoru venovať sa Vašim konkrétnym ťažkostiam. Informácie môžete vyplniť v prostredí Vášho domova v čase, ktorý Vám bude vyhovovať. Dotazník, prosím, vyplňte však najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať Váš dotazník a lekár mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý bude musieť lekár venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím, priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Ako prebieha psychiatrické vyšetrenie

Psychiatrické vyšetrenie prebieha ako 60-90 minútové stretnutie, pri ktorom lekár uskutočňuje tzv. psychiatrický rozhovor a pozorovanie. Náš psychiater má pred stretnutím anamnestické informácie z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, v úvode stretnutia uskutoční krátky doplňujúci anamnestický rozhovor. Psychiatrický rozhovor podrobne mapuje Vaše ťažkosti, problematické oblasti Vášho života a situácie, pri ktorých vystupuje do popredia symptomatika, pre ktorú k nám prichádzate. Táto môže zahŕňať celé spektrum emocionálnych, mentálnych, kognitívnych, psychosomatických a iných ťažkostí.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali psychiater dostatok času na kontakt s Vami. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas Vašej diagnostiky. Na záver sedenia s Vami náš psychiater uskutoční krátku konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby.

 

Čo si so sebou priniesť

Na základné vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič, ak však máte nejaký svoj obľúbený predmet alebo talizman, môžete si ho so sebou priniesť. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Nášmu lekárovi môžete uľahčiť prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte  známky fyzického ochorenia. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím,  vyšetrujúcemu psychiatrovi vopred vedieť.