Psychodiagnostika

Čo je psychodiagnostika

Psychodiagnostika je vyšetrením psychických funkcií dieťaťa, ktorú uskutočňuje psychológ, liečebný pedagóg alebo iný odborník s príslušným vzdelaním v danej testovej metóde. Psychodiagnostiku odporúčame ako pomocné vyšetrenie pri určovaní diagnózy alebo pôvodu ťažkostí dieťaťa, s ktorými k nám prichádza. Väčšinou sa prostredníctvom psychodiagnostického vyšetrenia určuje intelekt, vyhodnocujú sa schopnosti pozornostných funkcií, tvorivosť, verbálne schopnosti, porozumenie, sociálne-emočná zrelosť a iné oblasti dôležité pre psychický vývin dieťaťa. Klientom nášho zariadenia, ktorí podstúpili niektorý z typov vstupného obrazu, odporúčame psychodiagnostické vyšetrenie najmä za účelom diagnostiky ADHD (poruchy aktivity a pozornosti) alebo zhodnotenia intelektu pri podozrení alebo stanovenej diagnóze poruchy autistického spektra, iných vývinových porúch alebo všeobecného intelektového nadania.

 

Ako prebieha psychodiagnostika

Pri psychodiagnostike ide podľa indikácie o 2-3 zväčša dvojhodinové stretnutia s jedným alebo dvomi odborníkmi. Vyšetrenie intelektu sa uskutočňuje najčastejšie počas 2 dvojhodinových stretnutí s psychológom. Vyšetrenie ADHD sa u predškolákov uskutočňuje počas 2 dvojhodinových stretnutí s psychológom, u školákov počas 2 dvojhodinových stretnutí s psychológom a 1 dvojhodinového stretnutia s liečebným pedagógom. V indikovaných prípadoch môže ísť o menší alebo väčší počet sedení s odborníkmi.

Vyšetrenia prebiehajú zväčša bez prítomnosti rodiča. Odborník má pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, prizve na vyšetrenie aj rodiča. Rodič môže byť na vyšetrení prítomný aj pri problematickej separácii dieťaťa. Vyšetrenie sa realizuje prostredníctvom štandardizovaných testových metód zohľadňujúcich verbálnu úroveň dieťaťa.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred prvým psychodiagnostickým sedením

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Ankou, Soničkou alebo Aďkou. Ubezpečte ho, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto do ničoho nútiť. Pôjde o zábavné aktivity, ktoré možno pozná zo škôlky alebo školy. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa.

 

Čo si so sebou priniesť

Na psychodiagnostiku nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.