Čo je vstupný obraz pre sexuologickú diagnostiku?

Vstupnú konzultáciu pre klientov, ktorí prežívajú ťažkosti v oblasti intimity, sexuality alebo pociťujú dysfunkcie v sexuálnom fungovaní uskutočňuje psychológ so špecializáciou v sexuológii, prostredníctvom rozhovoru s klientom. Súčasťou vstupného obrazu je pomenovanie aktuálnych ťažkostí, ktoré klient prežíva a sexuálna anamnéza, ktorej cieľom je diagnostika sexuálnych dysfunkcií a sprievodných faktorov, ktoré viedli k rozvinutiu sexuálnej dysfunkcie/ aktuálnemu stavu / stavu diskomfortu. Súčasťou vstupnej konzultácia, ktorá je v rozsahu 60-90 minút je aj návrh ďalšieho postupu, ktorý odporúča odborník.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením špecializovanej diagnostiky

V rámci sexuologickej konzultácie kladieme dôraz na rešpekt voči intímnemu charakteru informácií, preto pri tomto vyšetrení nie je nutné, aby klient pred prvým stretnutím vypĺňal špecifický dotazník. O prípadnej nutnosti podrobnejšieho psychodiagnostického vyšetrenia bude odborník informovať klienta v rámci vstupnej konzultácie. Pre niektorých klientov je práve komfortnejšie popísať problém vlastnými slovami, ak ste jedným z nich, pošlite email pred prvým termínom konzultácie na info@klinikacalma a psychológ bude mať priestor zoznámiť sa so situáciou v ktorej sa nachádzate a bude mať možnosť nadviazať na získané informácie v rámci sedenia. Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím, priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Od vstupu po výstup

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s Vami. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Konečnú diagnózu sa dozviete na poslednom sedení s psychiatrom, ktorý s Vami zároveň uskutoční konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby.

 

Dôležité pokyny tesne pred vyšetrením

Na sexuologickú konzultáciu si nemusíte so sebou nosiť nič, dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne. Sexuologická konzultácia sa uskutočňuje výlučne formou rozhovoru, nejde o vyšetrenie telesných funkcií.

Odborníkom môžete uľahčiť ich prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte známky fyzického ochorenia. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím, nášmu odborníkovi vopred vedieť.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.