Čo je špecializovaná diagnostika

Špecializovaná diagnostika zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na konkrétnu diagnózu, stanovenie ktorej vyžaduje niekoľko odborných testov. Tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a iné špecifické diagnostické okruhy v dospelom veku.

 

Z čoho pozostáva špecializovaná diagnostika

Špecializovaná diagnostika zahŕňa zväčša 4 sedenia, najčastejšie s 3 odborníkmi, v tomto poradí:

  1. Psychodiagnostické vyšetrenie realizované psychológom, zamerané na intelektové, exekutívne,  pozornostné a iné funkcie, zväčša merateľné prostredníctvom intelektových testov pre dospelých. Psychodiagnostika je najčastejšie rozdelená do dvoch 2-hodinových sedení v krátkom časovom intervale, pričom na oboch sedeniach sa stretnete s tým istým psychológom.
  2. Špecializované vyšetrenie zamerané na konkrétny typ symptomatiky diagnostického okruhu realizované psychológom, liečebným pedagógom alebo iným odborníkom so školením a  skúsenosťami v špecifických diagnostických metódach. Vyšetrenie zväčša uskutočňujeme v jednom 2-hodinovom sedení.
  3. Psychiatrická diagnostika, pri ktorej psychiater po predchádzajúcich testoch a diferenciálno –  diagnostickom zvážení stanovuje diagnózu. Sedenie s psychiatrom trvá zväčša 60-90 minút.

 

Čo sa deje pred prvým vyšetrením špecializovanej diagnostiky

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s odborníkom Vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí Vášho života. Online anamnestické dotazníky šetria čas Vám aj našim odborníkom, ktorí tak majú počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa konkrétnym testom. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazníky však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným prvým termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať ich a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníkov skrátite čas, ktorý odborník bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike. Dotazníky vyplníte iba raz, a to pred prvým vyšetrením špecializovanej diagnostiky.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím,  priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené. V prípade, že nie je možné nahrať Vaše správy do nášho online systému, využite našu emailovú adresu info@klinikacalma a pošlite nám ich ako prílohu, v krajnom prípade nám ich prineste priamo na vyšetrenie.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia Vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú Váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň Vás prosíme o dochvíľnosť, aby mali naši odborníci dostatok času na kontakt s Vami. V prípade že pár minút čakáte, môžete využiť naše priestory v čakárni. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Konečnú diagnózu sa dozviete na poslednom sedení s psychiatrom, ktorý s Vami zároveň uskutoční konzultáciu s odporučením vhodného terapeutického programu. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť Vášho stavu, Vaše požiadavky a potreby. 

 

Čo si so sebou priniesť

Na diagnostické vyšetrenia nemusíte so sebou nosiť nič, ak však máte nejaký svoj obľúbený predmet alebo talizman, môžete si ho so sebou priniesť. Dôležité je, aby ste sa cítili komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkom môžete uľahčiť ich diagnostickú prácu, keď prídete na vyšetrenie vyspatá/ý a primerane najedená/ý, do miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak javíte  známky fyzického ochorenia, pretože Váš nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí Vaše schopnosti v ich zvyčajnej podobe. Ak ste predsa unavená/ý alebo hladná/ý, dajte o tom, prosím,  nášmu odborníkovi vopred vedieť.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.