Vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou poruchou autistického spektra

Čo je vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou poruchou autistického spektra

Vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou PAS je prvým kontaktom nášho terapeuta s dieťaťom s poruchou autistického spektra, ktoré k nám nastupuje do terapie. Vykonáva ho terapeut so školením v terapeutickom prístupe k deťom s PAS. Môže to byť psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg alebo iný kvalifikovaný odborník. Podmienkou tohto typu vyšetrenia je, že v minulosti vaše dieťa podstúpilo diagnostiku PAS v zariadení, ktoré sa na tento typ diagnostiky špecializuje alebo bola diagnóza stanovená detským psychiatrom.

 

Čo sa deje pred vstupným obrazom dieťaťa  s už diagnostikovanou PAS

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s terapeutom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj nášmu terapeutovi, ktorý tak má počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v pohodlí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník však, prosím, vyplňte najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a terapeut mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý terapeut bude musieť venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Správy z predchádzajúcich vyšetrení týkajúcich sa diagnostiky PAS a iné správy, o ktorých predpokladáte, že sú dôležité pre terapeuta vášho dieťaťa, prosím, priložte priamo do dotazníku na miesto na to určené.

 

Ako prebieha vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou PAS

Tento typ vstupného vyšetrenia je 1-hodinovým stretnutím s dieťaťom, zväčša bez prítomnosti rodiča. Terapeut má pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, prizve na vyšetrenie aj rodiča. Rodič môže byť na vyšetrení prítomný aj pri problematickej separácii dieťaťa. Vyšetrenie sa zameriava na základné oblasti prejavov PAS a kvalitatívne ich vyhodnocuje. Výstupom vyšetrenia je základný terapeutický plán so zhodnotením oblastí dieťaťa, na ktorých má význam na začiatku terapií pracovať. Na konci stretnutia uskutoční terapeut krátku konzultáciu s rodičmi, kde mu poskytne aj základné informácie o našich programoch, terapeutickom prístupe, obsahu a priebehu programu.

 

Od vstupu po výstup 

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mal náš odborník dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po stretnutí s dieťaťom nasleduje konzultácia s rodičmi, kde odborník vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí vám najvhodnejší terapeutický program. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú stav dieťaťa a potreby rodičov.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom odborníka, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Julkou alebo Ankou. Ubezpečte ho, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť.  Bude sa hrať a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa.

 

Čo si so sebou priniesť

Na vstupné vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť. Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.