Aké sú indikácie na vyšetrenie detským psychiatrom

Pedopsychiatrické vyšetrenie uskutočňujeme u detí s problémami týkajúcimi sa ich psychického stavu, prežívania, mentálnych alebo kognitívnych procesov, pri vývinových poruchách, emočných poruchách alebo iných ťažkostiach, pri ktorých je predpoklad, že dosahujú závažnosť klinickej diagnózy.

 

Čo sa deje pred základnou diagnostikou

Skôr ako sa v našom zariadení stretnete s detským psychiatrom vás prostredníctvom nášho online systému požiadame o anamnestické informácie týkajúce sa rôznych oblastí života vášho dieťaťa. Online anamnestický dotazník šetrí čas vám aj lekárovi, ktorý tak bude mať počas prezenčného stretnutia u nás dostatok priestoru venovať sa vášmu dieťaťu. Informácie môžete vyplniť v prostredí vášho domova v čase, ktorý vám bude vyhovovať. Dotazník, prosím, vyplňte však najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom stretnutia, aby mal náš pracovník možnosť spracovať váš dotazník a odborník mal dostatok času preštudovať si ho a pripraviť sa na vyšetrenie. Podrobným, informatívnym a presným vyplnením dotazníku skrátite čas, ktorý bude musieť lekár venovať dopĺňaním anamnézy a poskytnete tak väčší časový priestor venovaný samotnej diagnostike.

Ak máte správy z predchádzajúcich vyšetrení, o ktorých predpokladáte, že sú pre nás dôležité, prosím, priložte ich priamo do dotazníku na miesto na to určené.

 

Ako prebieha vyšetrenie detským psychiatrom

Vyšetrenie detským psychiatrom prebieha ako 90 minútové stretnutie s dieťaťom a 30 minútová konzultácia s rodičom po diagnostike. Pedopsychiater má pred stretnutím anamnestické informácie od rodiča z online dotazníka a v prípade, že potrebuje niektoré informácie doplniť, v úvode stretnutia uskutoční krátky doplňujúci anamnestický rozhovor s rodičom. Vyšetrenie prebieha väčšinou bez prítomnosti rodiča, ktorý však môže byť na vyšetrení prítomný pri problematickej separácii dieťaťa. Pri väčších deťoch je vyšetrenie psychiatrickým rozhovorom s dieťaťom o jeho ťažkostiach, prežívaní a celkovom vnímaní situácie. Pri menších deťoch ide o vyšetrenie formou hry alebo iných projektívnych metód.

 

Od vstupu po výstup

Po vstupe do nášho zariadenia vás privítajú naše dobré duše, ktoré zaregistrujú váš príchod. Príďte, prosím, presne na čas, nemusíte chodiť skôr, zároveň vás prosíme o dochvíľnosť, aby mal náš lekár dostatok času na kontakt s vašim dieťaťom. V prípade že pár minút čakáte,  môžete využiť naše priestory v čakárni pre deti s hračkami a veľkou tabuľou na fixky. Naši odborníci sa snažia dodržať presný čas vašej diagnostiky. Po vyšetrení dieťaťa nasleduje konzultácia s rodičom, kde vám lekár vysvetlí svoj pohľad a stanovisko a odporučí najvhodnejší terapeutický program. Naše programy sú 3-mesačné a zohľadňujú závažnosť stavu dieťaťa a potreby rodičov.

 

Aké informácie dieťaťu poskytnúť pred vyšetrením

Je veľmi zmysluplné poskytnúť Vášmu dieťaťu na úrovni jeho porozumenia informáciu o tom, že ide na stretnutie s novým človekom a ako približne bude stretnutie vyzerať. Pri malých deťoch je vhodné povedať alebo inak znázorniť, že sa bude hrať v herničke, pričom lekára, s ktorým sa stretne môžete pred dieťaťom nazývať krstným menom, napríklad stretne sa s Veronikou. Prosím, vyhnite sa vyjadreniam, že idete na vyšetrenie alebo k pani doktorke. Vaše dieťa, prosím, ubezpečte, že sa nemusí ničoho báť, že pôjde o príjemné stretnutie, kde ho nebude nikto nič nútiť. Bude sa hrať, kresliť alebo rozprávať sa a ak nebude chcieť, nebude musieť robiť nič. Váš popis, prosím, prispôsobte úrovni porozumenia vášho dieťaťa. Adolescentom môžete povedať, že sa na stretnutí budú rozprávať o tom, čo ich trápi a že môžu povedať len to, čo budú chcieť. Pri konverzácii o stretnutí s psychiatrom, prosím, používajte, také slová, o ktorých viete, že vo vašom dieťati nebudú potencovať odpor. Lekári v našom zariadení nenosia biele, ale bežné civilné oblečenie.

 

Čo si so sebou priniesť

Na diagnostické vyšetrenie nemusíte so sebou nosiť nič. V prípade, že má dieťa svoju obľúbenú hračku, môže si ju so sebou priniesť.  Dôležité je, aby sa vaše dieťa cítilo komfortne a bezpečne.

 

Dôležitosti tesne pred vyšetrením

Odborníkovi môžete uľahčiť jeho diagnostickú prácu, keď vaše dieťa príde na vstupné vyšetrenie vyspaté a  primerane najedené do tej miery, do akej je to možné. Prosím, presuňte termín vyšetrenia, ak vaše dieťa javí známky fyzického ochorenia, pretože jeho nervový systém vtedy nespracováva podnety bežným spôsobom a diagnostik neuvidí obraz dieťaťa v jeho zvyčajnej podobe. V prípade, že vaše dieťa má do 7 rokov a poobede ešte zvykne spať, upovedomte o tom, prosím, naše dobré duše, aby vám termín vyšetrenia nedali v tomto čase.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.