Programy starostlivosti

Vstupný obraz

od 99 €

Vstupný obraz

Každý náš klient prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli nakresliť jeho obraz. Na základe tohto obrazu vám vytvoríme osobný liečebný plán. V tomto pláne naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí navrhnú spôsob, ktorý bude vzhľadom na váš stav prežívania a stupeň závažnosti ťažkostí najvhodnejší pre dosiahnutie stabilizácie a následnej samostatnosti. Vstupný obraz je možné nakresliť po zistení informácií online formou alebo osobne s našimi Dobrými dušami. Po následnom rozhovore s psychológom alebo psychiatrom vám predstavíme váš osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti. 

Programy sa delia do troch základných skupín – Prevencia, Stabilizácia a Samostatnosť.

čo môže Vstupný obraz obsahovaťcena
základná diagnostika ako podklad pre zostavenie osobného liečebného plánu 99 €
vyšetrenie psychiatrom na základe odporúčania iného lekára, psychológa alebo psychoterapeuta 129 €

1. Program Prevencia

od 19 €

1. Program Prevencia

Čím skôr sa problém začne riešiť, tým jednoduchšie a rýchlejšie ho možno zvládnuť. Čím viac informácií o probléme máme, tým skôr je možné ho vyriešiť. Kvalitné informácie od našich odborníkov a podporné skupiny pre deti a rodičov s podobným prežívaním, rovnako ako aj pre príbuzných a rodičov, sú stelesnením prevencie. Dôsledná prevencia je nástroj, ktorý každému z nás zníži pravdepodobnosť potreby náročnejších krokov pre obnovu duševnej pohody a zdravia. Aj pre účasť na tomto programe je potrebný zistiť Vstupný obraz klienta alebo jeho príbuzného.

čo program obsahujeedukácia

19 € mesačne

49 €
3 mesiace
skupinová podpora

19 € mesačne

49 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne
podporná skupina pre ľudí s podobnými príznakmi pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

2. Program Stabilizácia s liekmi

od 69 €

2. Program Stabilizácia s liekmi

Liečba liekmi je niekedy nevyhnutná. Rovnako ako v spoločnosti existuje stigma ohľadom duševných porúch, existuje aj množstvo mýtov o liekoch. Lieky sú však v skutočnosti skvelý výdobytok modernej civilizácie a podobne ako iné výdobytky, môžu byť v nesprávnych rukách nebezpečné. Podstatné je riadiť sa odbornými znalosťami a skúsenosťami a nerozhodovať o ich užívaní samostatne. Naši odborníci liekom detailne rozumejú a vždy keď je to vhodné, kombinujú ich s liečbou rozhovorom (psychoterapiou) a inými nástrojmi, ktorými je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu tak, aby ste vedeli riadiť váš stav a aby váš stav neriadil vás. 

Program Stabilizácia s liekmi je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahujemini
69 € mesačne
189 €
3 mesiace
štandard
99 € mesačne
269 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne
podporná skupina pre ľudí s podobnými príznakmi pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
vedenie zdravotnej karty a kontrola u psychiatra podľa potreby
vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky - skupinové cvičenia - 4 krát mesačne
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

3. Program Stabilizácia rozhovorom bez liekov

od 89 €

3. Program Stabilizácia rozhovorom bez liekov

Slovo má silu liečiť, uzdraviť aj ublížiť. Vo svete moderných technológii sa slovo mnohokrát používa neuvážene ľuďmi bez patričného vzdelania a skúseností, v dôsledku čoho mnohým ľuďom namiesto pomoci škodí. Naši odborníci majú najrôznejšie výcviky a sú certifikovaní psychoterapeuti so všetkými potrebnými certifikátmi. Psychoterapiu teda neposkytujeme ako poradenstvo v zdravom životnom štýle, ale ako zdravotnícku činnosť. Existuje veľa psychoterapeutických smerov a metód. Na základe vstupného obrazu vám odporučíme tie, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.

Program Stabilizácia rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahujemini
89 € mesačne
239 €
3 mesiace
štandard
169 € mesačne
449 €
3 mesiace
maxi
289 € mesačne
779 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne
podporná skupina pre ľudí s podobnými príznakmi pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
individuálna psychoterapia mesačne koľko krát124
psychiatrické vyšetrenie v prípade potreby
vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky - skupinové cvičenia - 4 krát mesačne
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

4. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom

od 89 €

4. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom

Niekedy stačí užívať iba lieky a s trochou vzdelávania  je možné žiť plnohodnotný kvalitný život. Niekedy naopak lieky vôbec nie sú potrebné a stačí psychoterapia, teda liečba odborným rozhovorom. Mnohokrát je však najlepším riešením použiť viac nástrojov v dobre namiešanej kombinácii tak, aby jeden nástroj podporoval druhý a naopak. V klinike Calma vám vieme poskytnúť všetky tri možnosti s tým, že programy je možné po konzultácii s odborníkom kedykoľvek zmeniť a upraviť.

 Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahujemini
89 € mesačne
239 €
3 mesiace
štandard
169 € mesačne
449 €
3 mesiace
maxi
199 € mesačne
549 €
3 mesiace
individuálna psychoterapia 2 x mesačne
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne
vedenie zdravotnej karty a kontrola u psychiatra podľa potreby
skupinová psychoterapia raz mesačne
vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky - skupinové cvičenia - 4 krát mesačne
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

5. Program Samostatnosť

od 19 €

5. Program Samostatnosť

Zmyslom existencie kliniky Calma je, aby ste nás po istom čase potrebovali už len v minimálnom rozsahu. Po stabilizácii by sa Váš stav mal zlepšovať natoľko, že budete potrebovať menej intervencií z našej strany a viac čerpať z vlastných vnútorných zdrojov obnovy duševného zdravia. Je prezieravé udržať si kontakt s odborníkmi, ktorí vás môžu sprevádzať v procese obnovy vlastnej duševnej pohody.

čo program obsahujerelaxácia

19 €
mesačne
49 €
3 mesiace
skupinová psychoterapia

49 €
mesačne
129 €
3 mesiace
podporná skupina pre ľudí s podobnými príznakmi pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky - podľa potreby 4 krát mesačne
skupinová psychoterapia 2 krát mesačne
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

Doplnkové jednorazové služby

od 89 €

Doplnkové jednorazové služby

Jednorazové služby v podstate neposkytujeme, pretože nám neumožňujú poskytovať pridanú hodnotu, ktorú klienti od nás v skutočnosti očakávajú. Samozrejme, ak na jednorazovej konzultácii alebo kontrole trváte, je to u nás možné. V tomto prípade však klient nemá benefit telefonickej podpory kliniky Calma, ako majú klienti s niektorým z programov starostlivosti.

jednorazová službacena
kontrola89 €
konzultácia99 €
komplexná psychodiagnostika249 €
rýchly balík - vstupný obraz + 4 x individuálna psychoterapia za prvých 5 týždňov s príplatkom za prednostné vybavenie pre nového klienta. (Existujúci klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)499 €
rýchle psychiatrické vyšetrenie s príplatkom za prednostné vybavenie (Existujúci klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)199 €
vyšetrenie krvi - základná biochémia19 €.
vyšetrenie krvi - základný cholesterol6 €
vyšetrenie krvi - TSH8 €
vyšetrenie krvi - prolaktín5 €
vyšetrenie krvi - hladina valproátu13 €
vyšetrenie krvi - hladina konkrétneho psychofarmaka (okrem valproátu)29 €
vyšetrenie krvi - lítium14 €
vyšetrenie krvi -lamotrigín19 €
vyšetrenie krvi - základný krvný obraz5 €
vyšetrenie krvi - toxikológia + etanol69 €
vyšetrenie krvi - Borrelia burgdorferi sensu lato DNA kvalitatívne59 €
iné vyšetrenie - tampón z nosa/tonzíl6 €
iné vyšetrenie - Anti DNáza B7 €
iné vyšetrenie - ASLO3 €
iné vyšetrenie - CRP3 €
iné vyšetrenie - Reumatoidný faktor3 €

Vstupný obraz

od 99 €

Vstupný obraz

Každé dieťa u nás prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli posúdiť jeho klinický stav. Na základe vyšetrenia vytvoríme osobný liečebný plán, v ktorom naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí povedia, akým spôsobom pri jeho stave prežívania a stupni závažnosti najlepšie môže dosiahnuť stabilizáciu a následný rozvoj. Liečba detí je vždy založená na úzkej spolupráci s rodičmi. Vstupný obraz je možné posúdiť po zistení informácií online formou alebo osobne s našimi Dobrými dušami a následným vyšetrením psychológom, psychiatrom alebo liečebným pedagógom. Špecialista vám následne predstaví osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti pre vaše dieťa.

čo môže Vstupný obraz obsahovaťcena
základná diagnostika ako podklad pre zostavenie osobného liečebného plánu bez vyšetrenia detským psychiatrom99 €
vyšetrenie detským psychiatrom (približne 2 hodiny, väčšina vyšetrenie dieťaťa plus vysvetlenie pre rodiča)189 €

1. Program Prevencia

od 19 €

1. Program Prevencia

Čím skôr začneme problém riešiť, tým ľahšie a rýchlejšie ho vyriešime. Čím viac o probléme vieme, tým skôr ho môžeme riešiť. Kvalitné informácie od našich odborníkov a podporné skupiny pre deti a rodičov s podobným prežívaním, pre príbuzných a známych, sú stelesnením prevencie.

čo program obsahujeedukácia

19 € mesačne
49 €
3 mesiace
skupinová podpora

19 € mesačne
49 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

2. Program Stabilizácia pre vývinové poruchy

od 219 €

2. Program Stabilizácia pre vývinové poruchy

Porucha psychického vývinu predstavuje výzvu nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Liečba na základe osobného liečebného plánu zahŕňa viac možností a programov, ktoré zohľadňujú jednotlivé špecifické diagnózy zistené na základe vstupného obrazu dieťaťa. Poruchy autistického spektra, poruchy aktivity a pozornosti, fetálny alkoholový syndróm či telesné syndrómy, ktoré potrebujú starostlivosť detského psychiatra vyžadujú rôzne terapeutické postupy – terapia vývojovou hrou, terapia s prvkami senzorickej integrácie, psychoterapia, liečebno-pedagogická intervencia alebo iné aktivity vyžadujúce rôzne vzdelanie a skúsenosti odborníkov. Pre niekoho je vhodnejšie zvoliť individuálnu a pre iného skupinovú formu. Programy priebežne pripôsobujeme potrebám dieťaťa aj rodičov. Neustále komunikujeme aj s rodičmi, aby dostali vzdelávanie a podporu tam, kde to potrebujú.

čo program obsahujemini

219€
mesačne

599€
3 mesiace
štandard

249€
mesačne

699€
3 mesiace
pokročilý

499€
mesačne

1.399€
3 mesiace
maxi*

3 mesiace

celkom* 1.999€
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
prvý mesiac - individuálna terapia prostredníctvom vývojovej hry, terapia s prvkami senzorickej integrácie, terapia v multisenzorickom prostredí, psychoterapia alebo iné vhodné individuálne alebo skupinové aktivity dieťaťa s odborníkom podľa osobného liečebného plánu v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným 1 x 2 hod2 x 1 hod hod4 x 1 hod hod 5 x 1 hod týždenne
druhý mesiac - individuálna terapia prostredníctvom vývojovej hry, terapia s prvkami senzorickej integrácie, terapia v multisenzorickom prostredí, psychoterapia alebo iné vhodné individuálne alebo skupinové aktivity dieťaťa s odborníkom podľa osobného liečebného plánu v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným 1 x 2 hod2 x 1 hod hod4 x 1 hod hod 2 x 1 hodina týždenne
tretí mesiac - individuálna terapia prostredníctvom vývojovej hry, terapia s prvkami senzorickej integrácie, terapia v multisenzorickom prostredí, psychoterapia alebo iné vhodné individuálne alebo skupinové aktivity dieťaťa s odborníkom podľa osobného liečebného plánu v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným 1 x 2 hod2 x 1 hod hod4 x 1 hod hod 
1 x 1 hodina týždenne
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
* rozpísaná cena MAXI programu po mesiacoch:
999 € 1. mesiac, 699 € 2. mesiac
, 499 € 3. mesiac, alebo spolu 
naraz 1.999 €

3. Program Stabilizácia pre poruchy učenia predškolákov

od 149 €

3. Program Stabilizácia pre poruchy učenia predškolákov

U niektorých predškolákov je zmysluplné podporiť zručnosti potrebné pri nástupe do školy. Cieľom je pomôcť dieťaťu ľahšie zvládať prechod zo škôlky do školského prostredia, ktoré má iné požiadavky. Ak z depistáže v materskej škole vyplynie potreba posilniť v niektorej oblasti, liečebný pedagóg je presne ten človek, ktorý vie, ako ktorú zručnosť zlepšiť.

čo program obsahujemini

149€
mesačne

399€
3 mesiace
štandard

299€
mesačne

799€
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty u liečebného pedagóga
individuálna alebo skupinová liečebno pedagogická terapia mesačne2 x 4 x
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným mesačne 30 minút1 hod
kontrolná diagnostika pre dieťa
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

4. Program Stabilizácia pre poruchy učenia školákov

od 149 €

4. Program Stabilizácia pre poruchy učenia školákov

Školáci, ktorí čítajú pomalšie, alebo píšu pomalšie, ktorým vypadávajú písmenká alebo majú ťažkosti pri prepisovaní, tiež potrebujú umnú a citlivú podporu, aby sami boli spokojnejší a lepšie vedeli napredovať. Ak je už stanovená diagnóza – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia – vieme s deťmi cvičiť tak, aby sa ich prejavy zmierňovali a čím menej prekážali v kvalitnom živote. Konzultácie s rodičmi sú samozrejmosťou.

čo program obsahujemini
149 €
mesačne

399 €
3 mesiace
štandard
299 €
mesačne

799 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty u liečebného pedagóga
individuálna liečebno pedagogická terapia mesačne (50 minút)2 x 4 x
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným mesačne 30 minút1 hod
kontrolná diagnostika pre dieťa
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

5. Program Stabilizácia hrou a rozhovorom bez liekov

od 169 €

5. Program Stabilizácia hrou a rozhovorom bez liekov

Vhodne vypovedané slovo či zmysluplne vedená hra môže mať ozdravujúci účinok. Naši odborníci majú rôzne výcviky a mnohoročné skúsenosti s rôznymi technikami hry, senzorických stimulácií, relaxačných cvičení aj psychoterapie.Existuje veľa terapeutických smerov a metód. Na základe Vstupného obrazu vášmu dieťaťu odporučíme tie, ktoré sú pre neho najvhodnejšie.

čo program obsahuještart
399 € mesačne
-
štandard
169 € mesačne
449 €
3 mesiace
maxi
289 € mesačne
779 €
3 mesiace
dĺžka trvania programu6 týždňov3 mesiace3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
individuálna psychoterapia koľko krát počas trvania programu5 612
sedenie s rodičom koľko krát počas trvania programu112
psychiatrické vyšetrenie v prípade potreby
vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky - skupinové cvičenia - 4 krát mesačne
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

6. Program Stabilizácia s liekmi

od 169 €

6. Program Stabilizácia s liekmi

Liečba liekmi je niekedy zmysluplná. Rovnako ako v spoločnosti existuje stigma ohľadom duševných porúch, existuje aj množstvo mýtov o liekoch. Lieky však svojim účinkom na neuronálnu biochémiu môžu pôsobiť stabilizačne, rovnako ako sadra na zlomenú nohu. Naši odborníci farmakám detailne rozumejú a vždy, keď je to vhodné, kombinujú ich s liečbou rozhovorom (psychoterapiou) a inými nástrojmi, ktorými je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu tak, aby dieťa bolo tým, kto ho riadi, nie naopak. Úloha rodičov pri liečbe a rozvoji detí je kľúčová a preto poskytujeme vzdelávanie aj podporné skupiny pre rodičov a príbuzných. Program Stabilizácia s liekmi je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahujemini
69 € mesačne
189 €
3 mesiace
štandard
99 € mesačne
269 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty a kontrola u detského psychiatra podľa potreby
skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 1x za mesiac
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

7. Program Stabilizácia s liekmi, hrou aj rozhovorom

od 229 €

7. Program Stabilizácia s liekmi, hrou aj rozhovorom

Niekedy stačí užívať iba lieky a s trochou vzdelávania a relaxačných zručností je možné žiť plnohodnotný kvalitný život. Niekedy naopak lieky vôbec nie sú potrebné a stačí psychoterapia alebo hra podporujúca niektoré zručnosti, inokedy je potrebné naučiť sa s duševnou poruchou žiť. Mnohokrát je však najlepším riešením použiť všetky nástroje v dobre namiešanej kombinácii tak, aby jeden nástroj podporoval druhý a naopak. V klinike Calma vám vieme poskytnúť všetky tri možnosti s tým, že programy je možné po konzultácii s odborníkom kedykoľvek zmeniť a upraviť.

 Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou a hrou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahujemini
229 € mesačne
599 €
3 mesiace
maxi
439 € mesačne
1199 €
3 mesiace
individuálna alebo skupinová terapia dieťaťa s odborníkom podľa osobného liečebného plánu za mesiac v nasledovnom počte 50 minútových terapií (vrátane krátkej individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným v čase určenom na terapiu dieťaťa)24
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným v rozsahu 50 minút mimo času pre terapiu dieťaťa - koľkokrát počas trvania programu 12
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty a kontrola u detského psychiatra podľa potreby
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

8. Program Samostatnosť

od 19 €

8. Program Samostatnosť

Zmyslom existencie kliniky Calma je, aby nás deti aj rodičia po istom čase potrebovali čo najmenej. Po stabilizácii by sa stav mal zlepšovať natoľko, že vaše dieťa bude potrebovať menej intervencií z našej strany a viac čerpať z vlastných vnútorných zdrojov obnovy duševného zdravia.  Je rozumné ostať v kontakte a podporovať proces rozvoja dieťaťa v partnerstve s odborníkmi, ktorí vás budú na tejto ceste sprevádzať.

čo program obsahujerelaxácia

19 €
mesačne
49 €
3 mesiace
terapia

19 €
mesačne
49 €
3 mesiace
skupinová podpora

49 €
mesačne
129 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky - podľa potreby 4 krát mesačne
skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 1 krát mesačne
skupinová psychoterapia 2 krát mesačne
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

Doplnkové jednorazové služby

od 89 €

Doplnkové jednorazové služby

Jednorazové služby v zásade neposkytujeme, lebo prostredníctvom nich nie sme schopní poskytnúť pridanú hodnotu, ktorú klienti od nás očakávajú. V odôvodnených prípadoch sme však pripravení poskytnúť aj jednorazovú konzultáciu alebo kontrolu. Klienti s jednorazovou službou nemajú nárok na telefonickú podporu kliniky Calma, ako majú klienti s niektorým z programov starostlivosti.

jednorazová službacena
kontrola89 €
konzultácia99 €
vyšetrenie detským psychiatrom s príplatkom za prednostné vybavenie (klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)299 €
základné vyšetrenie bez vyšetrenia detským psychiatrom s príplatkom za prednostné vybavenie (klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)159 €
vyšetrenie krvi - základná biochémia19 €
vyšetrenie krvi - základný cholesterol6 €
vyšetrenie krvi - TSH8 €
vyšetrenie krvi - prolaktín5 €
vyšetrenie krvi - hladina valproátu13 €
vyšetrenie krvi - hladina konkrétneho psychofarmaka (okrem valproátu)29 €
vyšetrenie krvi - lítium14 €
vyšetrenie krvi -lamotrigín19 €
vyšetrenie krvi - základný krvný obraz5 €
vyšetrenie krvi - toxikológia + etanol69 €
vyšetrenie krvi - Borrelia burgdorferi sensu lato DNA kvalitatívne59 €
iné vyšetrenie - tampón z nosa/tonzíl6 €
iné vyšetrenie - Anti DNáza B7 €
iné vyšetrenie - ASLO3 €
iné vyšetrenie - CRP3 €
iné vyšetrenie - Reumatoidný faktor3 €