Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Programy starostlivosti

Vstupný obraz

od 99 €

Vstupný obraz

Každý náš klient prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli posúdiť jeho stav. Je preto nevyhnutné, aby indikovaný Vstupný obraz, prebehol výlučne prezenčnou formou. Na základe tohto posúdenia vám vytvoríme osobný liečebný plán. V tomto pláne naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí navrhnú spôsob, ktorý bude vzhľadom na váš stav prežívania a stupeň závažnosti ťažkostí najvhodnejší pre dosiahnutie stabilizácie a následnej samostatnosti.

Kvôli efektívnosti diagnostického postupu si od vás niektoré anamnestické údaje pred osobným stretnutím vyžiadame online formou. Ak ich poskytnutie online formou z vašej strany nie je možné, vieme vám za osobitný poplatok poskytnúť aj jednorazovú službu odbornej asistencie pri spracovaní týchto údajov.

Po absolvovaní diagnostiky vám náš odborník predstaví osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti pre vás. Programy sa delia do troch základných skupín – Prevencia, Stabilizácia a Samostatnosť.

čo môže Vstupný obraz obsahovaťcena
základná diagnostika ako predpoklad pre vstup do individuálneho alebo skupinového psychoterapeutického programu, alebo pre vstup do podpornej skupiny 99 €
komplexné psychiatrické diagnostické vyšetrenie (ponúkame ho klientovi na základe nášho odborného posúdenia klientom deklarovaných symptómov, odporúčania iného lekára, psychológa alebo psychoterapeuta)139 €
vstupné psychologické diagnostické vyšetrenie pre klientov, ktorí prežívajú ťažkosti v oblasti ich intimity, sexuality, alebo zažívajú sexuálne dysfunkcie139 €
špecializovaná diagnostika zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na konkrétnu diagnózu, stanovenie ktorej vyžaduje niekoľko odborných testov - tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a iné špecifické diagnostické okruhy v dospelom veku499 €

1. Program Prevencia

od 19 €

1. Program Prevencia

Čím skôr sa problém začne riešiť, tým jednoduchšie a rýchlejšie ho možno zvládnuť. Čím viac informácií o probléme máme, tým skôr je možné ho vyriešiť. Kvalitné informácie od našich odborníkov a podporné skupiny pre deti a rodičov s podobným prežívaním, rovnako ako aj pre príbuzných a rodičov, sú stelesnením prevencie. Dôsledná prevencia je nástroj, ktorý každému z nás zníži pravdepodobnosť potreby náročnejších krokov pre obnovu duševnej pohody a zdravia. Aj pre účasť na tomto programe je potrebný zistiť Vstupný obraz klienta alebo jeho príbuzného. Skupinové aktivity trvajú štandardne okolo 60 alebo 90 minút, podľa ich typu. Viac sa o nich dozviete tu.

čo program obsahujetematické workshopy

19 € mesačne

49 €
3 mesiace
skupinová podpora

19 € mesačne

49 €
3 mesiace
interaktívne skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne
podporná skupina pre ľudí s podobnými príznakmi pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

2. Program Stabilizácia s liekmi

od 79 €

2. Program Stabilizácia s liekmi

Liečba liekmi je niekedy nevyhnutná. Rovnako ako v spoločnosti existuje stigma ohľadom duševných porúch, existuje aj množstvo mýtov o liekoch. Lieky sú však v skutočnosti skvelý výdobytok modernej civilizácie a podobne ako iné výdobytky, môžu byť v nesprávnych rukách nebezpečné. Podstatné je riadiť sa odbornými znalosťami a skúsenosťami a nerozhodovať o ich užívaní samostatne. Naši odborníci liekom detailne rozumejú a vždy keď je to vhodné, kombinujú ich s liečbou rozhovorom (psychoterapiou) a inými nástrojmi, ktorými je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu tak, aby ste vedeli riadiť váš stav a aby váš stav neriadil vás. Program Stabilizácia s liekmi je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahuještart*
179 € mesačne
489 €
3 mesiace
mini**
79 € mesačne
219 €
3 mesiace
Skupinová aktivita podľa dohody s terapeutom
- vzdelávanie: 1x mesačne, alebo
- podporná skupina: 1x mesačne, alebo
- vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky: 4x mesačne
2 aktivity1 aktivita
vedenie zdravotnej karty a kontrola u psychiatra podľa aktuálneho stavu klienta v rozsahu max 30 minút (osobné vykonanie kontroly určuje psychiater)
vedenie zdravotnej karty a kontrola u psychiatra max 1 x za mesiac
odborná telefonická konzultácia (1 krát za mesiac v rozsahu max 30 minút)
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu***
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
* Všetci klienti, u ktorých dochádza k nasadeniu medikamentóznej liečby, sú min počas prvých troch mesiacov vo verzii štart. Táto verzia programu je nastavená tak, aby umožňovala dostatočnú možnosť komunikácie medzi našim zariadením a klientom, adekvátnu kontrolu priebehu nasadenej medikamentóznej liečby, ako aj vystavenie všetkých potrebných správ pre inštitúcie.
** Program mini je vhodný pre klientov, u ktorých je stabilizovaná medikamentózna liečba.
*** Vystavenie nálezu a odpisu nálezu z vyšetrenia alebo kontroly, ktorý nie je určený pre inú inštitúciu, je súčasťou všetkých verzií programu (t.j. štart, mini aj štandard).

3. Program Stabilizácia rozhovorom bez liekov

od 99 €

3. Program Stabilizácia rozhovorom bez liekov

Slovo má silu liečiť, uzdraviť aj ublížiť. Ak Vám niekto dobre poradí v ťažkej situácii, alebo Vám vie empaticky vysvetliť dôležité veci a previezť Vás na ceste zmeny, je to veľká hodnota. Naši odborníci sú zdravotnícki pracovníci, majú najrôznejšie výcviky a mnohí z nich sú certifikovaní psychoterapeuti. Psychoterapiu v našom zariadení poskytujeme ako zdravotnícku činnosť. Existuje veľa psychoterapeutických smerov a metód, no zároveň nie všetky problémy je potrebné riešiť psychoterapiou. Na základe vstupného obrazu vám odporučíme to, čo pre vás považujeme za najvhodnejšie. Jedno individuálne psychoterapeutické sedenie štandardne trvá 50 minút. A ak nie je nevyhnutná psychoterapia, vieme Vám v rámci programu Stabilizácia s rozhovorom pri rôznych ťažkostiach pomôcť aj formou konzultácií s kvalifikovaným odborníkom. Program Stabilizácia rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahujemini
99 € mesačne
269 €
3 mesiace
štandard
179 € mesačne
489 €
3 mesiace
maxi
319 € mesačne
869 €
3 mesiace
Skupinová aktivita podľa dohody s terapeutom
- tematické workshopy: 1x mesačne, alebo
- podporná skupina*: 1x mesačne, alebo
- vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky: 4x mesačne
2 aktivity1 aktivita1 aktivita
individuálna psychoterapia (50 min) alebo odborná konzultácia (max 50 min) mesačne koľko krát124
psychiatrické diagnostické vyšetrenie v prípade potreby (určuje terapeut)
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
* Podporné skupiny vytvárame v našom zdravotníckom zariadení pre tie skupiny klientov, kde je skupinová podpora vhodná a odporúčame ju tým klientom, kde vidíme v rámci skupinovej podpory priestor na zlepšenie ich zdravotného stavu. V prípade, ak skupinová podpora nie je pre konkrétny stav nášho klienta vhodná, skupinu buď nevytvárame, resp. účasť na skupine klientovi neodporúčame (napr. v prípade programov určených pre niektoré oblasti intimity, sexuality, alebo sexuálnej dysfunkcie). Absencia podpornej skupiny pre konkrétneho klienta nemá vplyv na celkovú cenu za program.

4. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom

od 99 €

4. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom

Niekedy stačí užívať iba lieky a s trochou vzdelávania  je možné žiť plnohodnotný kvalitný život. Niekedy naopak lieky vôbec nie sú potrebné a stačí psychoterapia, teda liečba odborným rozhovorom. Mnohokrát je však najlepším riešením použiť viac nástrojov v dobre namiešanej kombinácii tak, aby jeden nástroj podporoval druhý a naopak. V klinike Calma vám vieme poskytnúť všetky tri možnosti s tým, že programy je možné po konzultácii s odborníkom kedykoľvek zmeniť a upraviť. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahujemini
99 € mesačne
269 €
3 mesiace
basic
119 € mesačne
329 €
3 mesiace
štandard
189 € mesačne
519 €
3 mesiace
maxi
219 € mesačne
599 €
3 mesiace
individuálna psychoterapia (50 min) 1 x mesačne
individuálna psychoterapia (50 min) 2 x mesačne
Skupinová aktivita podľa dohody s terapeutom
- tematické workshopy: 1x mesačne, alebo
- podporná skupina: 1x mesačne, alebo
- vedecky overené relaxačné cvičenia a techniky: 4x mesačne
2 aktivity
vedenie zdravotnej karty a kontrola u psychiatra podľa aktuálneho stavu klienta v rozsahu max 30 minút (osobné vykonanie kontroly určuje psychiater)
skupinová psychoterapia dva krát mesačne
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

5. Program Samostatnosť

od 19 €

5. Program Samostatnosť

Zmyslom existencie kliniky Calma je, aby ste nás po istom čase potrebovali už len v minimálnom rozsahu. Po stabilizácii by sa Váš stav mal zlepšovať natoľko, že budete potrebovať menej intervencií z našej strany a viac čerpať z vlastných vnútorných zdrojov obnovy duševného zdravia. Je prezieravé udržať si kontakt s odborníkmi, ktorí vás môžu sprevádzať v procese obnovy vlastnej duševnej pohody. Viac sa o skupinových aktivitách dozviete tu.

čo program obsahujepodpora

19 €
mesačne
49 €
3 mesiace
relaxácia a stabilizácia

29 €
mesačne
79 €
3 mesiace
skupinová psychoterapia

279 €
za polrok
549 €
za 1 rok
podporná skupina pre ľudí s podobnými príznakmi pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
vedecky overené relaxačné a stabilizačné cvičenia a techniky - podľa potreby 4 krát mesačne
skupinová psychoterapia dva krát mesačne
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

Jednorazové a doplnkové služby

od 19 €

Jednorazové a doplnkové služby

Jednorazové služby v podstate neposkytujeme, pretože nám neumožňujú poskytovať pridanú hodnotu, ktorú klienti od nás v skutočnosti očakávajú. Samozrejme, ak na jednorazovej konzultácii alebo kontrole trváte, je to u nás možné. V tomto prípade však klient nemá benefit telefonickej podpory kliniky Calma, ako majú klienti s niektorým z programov starostlivosti.

Doplnkové služby predstavujú služby, ktoré svojou povahou nie sú zdravotnou starostlivosťou v zmysle príslušných predpisov, ale naše zariadenie ich poskytuje ako služby podporujúce účinky u nás poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Doplnkové vyšetrenia poskytujeme len pre klientov nášho zariadenia.

jednorazová službacena
kontrola (vrátane vystavenia písomného nálezu alebo receptu)99 €
odborná osobná konzultácia (v rozsahu max 1 hodina)109 €
odborná telefonická konzultácia mimo program (v rozsahu max 30 minút)69 €
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia19 €
vystavenie odpisu nálezu z vyšetrenia pre klienta mimo program (platí pre vystavenie takéhoto odpisu mimo diagnostického alebo kontrolného vyšetrenia) 29 €
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu mimo program49 €
komplexná psychodiagnostika - odborné vyšetrenie psychických funkcií a oblastí (napr. intelekt, osobnosť, emotivita, psychoticizmus) podľa odporúčania špecialistu299 €
rýchly balík - vstupný obraz + 4 x individuálna psychoterapia za prvých 5 týždňov s príplatkom za prednostné vybavenie pre nového klienta. (Existujúci klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)499 €
rýchle psychiatrické vyšetrenie s príplatkom za prednostné vybavenie (Existujúci klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)199 €
vyšetrenie na úradné účely* - písomná správa obsahuje psychologickú diagnostiku, psychologické a psychiatrické odporúčania (podľa potrieb individuálneho prípadu)249 €
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) - v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta po jej úhrade najneskôr 10 pracovných dní pred prvým výkonom 20% z ceny objednávky**
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) - v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta najneskôr 3 pracovné dni pred prvým výkonom 50% z ceny objednávky**
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) - v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta menej ako 3 pracovné dni pred prvým výkonom 100% z ceny objednávky**
* POZOR: Toto vyšetrenie neposkytujeme pre potreby súdno-znaleckého dokazovania podľa osobitných predpisov.
** Poplatok je za administratívne služby a prípravné zdravotnícke výkony súvisiace s realizáciou objednávky - jeho výška sa odvíja od ceny konkrétneho programu alebo služby, pričom zahŕňa administratívnu náročnosť súvisiacu s objednávkou.
vyhotovenie hudobného setu ako výstup z diagnostiky alebo kontroly sluchového spracovávania 49 €
doplnkové službycena
pripravujeme
doplnkové vyšetreniacena
vyšetrenie krvi - základná biochémia24 €
vyšetrenie krvi - základný cholesterol11 €
vyšetrenie krvi - TSH13 €
vyšetrenie krvi - prolaktín10 €
vyšetrenie krvi - hladina valproátu18 €
vyšetrenie krvi - hladina konkrétneho psychofarmaka (okrem valproátu)34 €
vyšetrenie krvi - lítium19 €
vyšetrenie krvi -lamotrigín24 €
vyšetrenie krvi - základný krvný obraz10 €
vyšetrenie krvi - toxikológia + etanol74 €
vyšetrenie krvi - Borrelia burgdorferi sensu lato DNA kvalitatívne64 €
vyšetrenie krvi - hladina testosterónu14,50 €
iné vyšetrenie - tampón z nosa/tonzíl11 €
iné vyšetrenie - Anti DNáza B12 €
iné vyšetrenie - ASLO8 €
iné vyšetrenie - CRP8 €
iné vyšetrenie - reumatoidný faktor8 €
iné vyšetrenie - prítomnosť návykových látok v tele15 €

Vstupný obraz

od 119 €

Vstupný obraz

Každé dieťa u nás prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli posúdiť jeho klinický stav. Na základe vyšetrenia vytvoríme osobný liečebný plán, v ktorom naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí povedia, akým spôsobom pri jeho stave prežívania a stupni závažnosti najlepšie môže dosiahnuť stabilizáciu a následný rozvoj. Liečba detí je vždy založená na úzkej spolupráci s rodičmi.

Kvôli efektívnosti diagnostického postupu si od vás niektoré anamnestické údaje pred osobným stretnutím vyžiadame online formou. Ak ich poskytnutie online formou z vašej strany nie je možné, vieme vám za osobitný poplatok poskytnúť aj jednorazovú službu odbornej asistencie pri spracovaní týchto údajov.

Následne prebehne vyšetrenie psychológom, psychiatrom alebo liečebným pedagógom. Špecialista vám potom predstaví osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti pre vaše dieťa.

čo môže Vstupný obraz obsahovaťcena
základná diagnostika ako podklad pre zostavenie osobného liečebného plánu bez vyšetrenia detským psychiatrom119 €
vstupný obraz dieťaťa s už diagnostikovanou poruchou autistického spektra pred zaradením do programu Stabilizácia pre vývinové poruchy119 €
vyšetrenie detským psychiatrom (diagnostika alebo rediagnostika, približne 2 hodiny, väčšina vyšetrenie dieťaťa plus vysvetlenie pre rodiča)239 €
kombinovaná diagnostika zahŕňajúca základnú diagnostiku nevyhnutnú na vstup dieťaťa do stabilizačného terapeutického programu a následné vyšetrenie detským psychiatrom (spravidla zrealizované už v rámci odporúčaného stabilizačného terapeutického programu) 359 €
komplexný diagnostický program - zahŕňa maximálne 6 sedení v rôznych časových intervaloch (presný počet a rozsah sedení určia naši odborníci) s rodičmi, dieťaťom, v prípade potreby komunikáciu so školou a mapovanie prostredia, v ktorom dieťa žije za účelom získania komplexného pohľadu na stav dieťaťa a určenie vhodného terapeutického postupu499 €
špecializovaný (diferenciálno-diagnostický) vstupný obraz - zahŕňa sériu vyšetrení zameraných na diferenciálnu diagnostiku konkrétnych ťažkostí dieťaťa. Diferenciálna diagnostika (zvažovanie medzi konkrétnymi diagnózami) vyžaduje niekoľko odborných testov realizovaných vo viacerých sedeniach. Tento typ diagnostiky odporúčame pri podozrení na poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), poruchy autistického spektra, špecifické poruchy učenia a diferenciálnu diagnostiku porúch vývinu reči, mentálneho zaostávania a iných špecifických diagnostických okruhov v detskom veku.599 €
neurovývinová diagnostika - zahŕňa vyšetrenie odborníkom v príslušnej diagnostickej a terapeutickej metóde zameranej na senzorické spracovanie, organizáciu neurovývinových systémov alebo pretrvávajúce primitívne reflexy. 119 €

1. Program Prevencia

od 19 €

1. Program Prevencia

Čím skôr začneme problém riešiť, tým ľahšie a rýchlejšie ho vyriešime. Čím viac o probléme vieme, tým skôr ho môžeme riešiť. Kvalitné informácie od našich odborníkov a podporné skupiny pre deti a rodičov s podobným prežívaním, pre príbuzných a známych, sú stelesnením prevencie. Skupinové aktivity trvajú štandardne okolo 60 alebo 90 minúť, podľa ich typu. Viac sa o nich dozviete tu.

čo program obsahujeedukácia

19 € mesačne
49 €
3 mesiace
skupinová podpora

19 € mesačne
49 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

2. Program Stabilizácia pre vývinové poruchy

od 239 €

2. Program Stabilizácia pre vývinové poruchy

Porucha psychického vývinu predstavuje výzvu nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Liečba na základe osobného liečebného plánu zahŕňa viac možností a programov, ktoré zohľadňujú jednotlivé špecifické diagnózy zistené na základe vstupného obrazu dieťaťa. Poruchy autistického spektra, poruchy aktivity a pozornosti, fetálny alkoholový syndróm či telesné syndrómy, ktoré potrebujú starostlivosť detského psychiatra vyžadujú rôzne terapeutické postupy – terapia vývojovou hrou, terapia s prvkami senzorickej integrácie, psychoterapia, liečebno-pedagogická intervencia alebo iné aktivity vyžadujúce rôzne vzdelanie a skúsenosti odborníkov. Pre niekoho je vhodnejšie zvoliť individuálnu a pre iného skupinovú formu. Programy priebežne pripôsobujeme potrebám dieťaťa aj rodičov. Neustále komunikujeme aj s rodičmi, aby dostali vzdelávanie a podporu tam, kde to potrebujú.

čo program obsahujebasic*

99€
mesačne

269€
3 mesiace
mini

239€
mesačne

649€
3 mesiace
štandard

279€
mesačne

749€
3 mesiace
pokročilý

549€
mesačne

1.499€
3 mesiace
maxi**

3 mesiace

celkom** 2.199€
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
terapeutická práca s dieťaťom*** - prvý mesiac - v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným 1 x 2 hod2 x 1 hod hod4 x 1 hod hod 5 x 1 hod týždenne
terapeutická práca s dieťaťom*** - druhý mesiac - v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným 1 x 2 hod2 x 1 hod hod4 x 1 hod hod 2 x 1 hodina týždenne
terapeutická práca s dieťaťom*** - tretí mesiac - v nasledovnom objeme vrátane individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným 1 x 2 hod2 x 1 hod hod4 x 1 hod hod 4 x 1 hod hod
vedenie zdravotnej karty a kontrola u detského psychiatra podľa potreby (osobné vykonanie kontroly určuje psychiater)
možnosť dokúpenia doplnkovej starostlivosti o dieťa v domácom prostredí****
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
* Program basic sa ponúka len v kombinácii s doplnkovou starostlivosťou o dieťa v domácom prostredí.
** Rozpísaná cena MAXI programu po mesiacoch: 1199 € 1. mesiac, 779 € 2. mesiac , 499 € 3. mesiac, alebo spolu naraz 2.199 €.
*** Terapeutická práca s dieťaťom znamená: individuálna terapia prostredníctvom vývojovej hry, terapia s prvkami senzorickej integrácie, terapia v multisenzorickom prostredí, psychoterapia alebo iné vhodné individuálne alebo skupinové aktivity dieťaťa s odborníkom podľa osobného liečebného plánu.
**** Doplnková starostlivosť o dieťa v domácom prostredí je poskytovaná zo strany pracovníka vyškoleného v našom zdravotníckom zariadení. Je poskytovaná v rozsahu minimálne 3 hodiny týždenne, je možné ju objednať minimálne na jeden mesiac dopredu a vždy len ako podpornú službu k danému programu starostlivosti. Cena za túto službu je uvedená v časti doplnkové služby. Táto služba nie je sama osebe poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale je poskytovaná ako podporná služba k programu zdravotnej starostlivosti. Viac informácií je v časti Jednorázové a doplnkové služby.

3. Program Stabilizácia pre poruchy učenia predškolákov

od 169 €

3. Program Stabilizácia pre poruchy učenia predškolákov

U niektorých predškolákov je zmysluplné podporiť zručnosti potrebné pri nástupe do školy. Cieľom je pomôcť dieťaťu ľahšie zvládať prechod zo škôlky do školského prostredia, ktoré má iné požiadavky. Ak z depistáže v materskej škole vyplynie potreba posilniť v niektorej oblasti, liečebný pedagóg je presne ten človek, ktorý vie, ako ktorú zručnosť zlepšiť.

čo program obsahujemini

169€
mesačne

449€
3 mesiace
štandard

329€
mesačne

849€
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty u liečebného pedagóga
individuálna alebo skupinová liečebno pedagogická terapia mesačne2 x 4 x
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným mesačne 30 minút1 hod
kontrolná diagnostika pre dieťa
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

4. Program Stabilizácia pre poruchy učenia školákov

od 169 €

4. Program Stabilizácia pre poruchy učenia školákov

Školáci, ktorí čítajú pomalšie, alebo píšu pomalšie, ktorým vypadávajú písmenká alebo majú ťažkosti pri prepisovaní, tiež potrebujú umnú a citlivú podporu, aby sami boli spokojnejší a lepšie vedeli napredovať. Ak je už stanovená diagnóza – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia – vieme s deťmi cvičiť tak, aby sa ich prejavy zmierňovali a čím menej prekážali v kvalitnom živote. Konzultácie s rodičmi sú samozrejmosťou.

čo program obsahujemini
169 €
mesačne

449 €
3 mesiace
štandard
329 €
mesačne

899 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty u liečebného pedagóga
individuálna liečebno pedagogická terapia mesačne (50 minút)2 x 4 x
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným mesačne 30 minút1 hod
kontrolná diagnostika pre dieťa
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

5. Program Stabilizácia hrou a rozhovorom bez liekov

od 199 €

5. Program Stabilizácia hrou a rozhovorom bez liekov

Vhodne vypovedané slovo či zmysluplne vedená hra môže mať ozdravujúci účinok. Naši odborníci majú rôzne výcviky a mnohoročné skúsenosti s rôznymi technikami hry, senzorických stimulácií, relaxačných cvičení aj psychoterapie. Existuje veľa terapeutických smerov a metód. Individuálne terapie sú štandardne v trvaní 50 minút. Na základe Vstupného obrazu vášmu dieťaťu odporučíme tie, ktoré sú pre neho najvhodnejšie.

čo program obsahuještart
449 €
-
mini
119 € mesačne
319 €
3 mesiace
štandard
199 € mesačne
549 €
3 mesiace
maxi
319 € mesačne
879 €
3 mesiace
dĺžka trvania programu6 týždňov3 mesiace3 mesiace3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne (nejde o skupinovú psychoterapiu)
individuálna psychoterapia (50 min) koľko krát počas trvania programu5 3612
sedenie s rodičom koľko krát počas trvania programu1112
psychiatrické vyšetrenie v prípade potreby
Skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 2x za mesiac
Calma telefonická podpora v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

6. Program Stabilizácia s liekmi

od 99 €

6. Program Stabilizácia s liekmi

Liečba liekmi je niekedy zmysluplná. Rovnako ako v spoločnosti existuje stigma ohľadom duševných porúch, existuje aj množstvo mýtov o liekoch. Lieky však svojim účinkom na neuronálnu biochémiu môžu pôsobiť stabilizačne, rovnako ako sadra na zlomenú nohu. Naši odborníci farmakám detailne rozumejú a vždy, keď je to vhodné, kombinujú ich s liečbou rozhovorom (psychoterapiou) a inými nástrojmi, ktorými je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu tak, aby dieťa bolo tým, kto ho riadi, nie naopak. Úloha rodičov pri liečbe a rozvoji detí je kľúčová a preto poskytujeme vzdelávanie aj podporné skupiny pre rodičov a príbuzných. Program Stabilizácia s liekmi je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahuještart*
159 € mesačne
379 €
3 mesiace
mini**
99 € mesačne
269 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty a kontrola (osobná alebo telefonická) u detského psychiatra podľa aktuálneho stavu klienta (osobné vykonanie kontroly určuje psychiater)
vedenie zdravotnej karty a kontrola (osobná alebo telefonická) u detského psychiatra max 1 krát za mesiac
skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 2x za mesiac
odborná jednorazová mailová alebo telefonická konzultácia s psychiatrom mimo termínu kontroly
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu***
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
* Všetci klienti, u ktorých dochádza k nasadeniu medikamentóznej liečby, sú min počas prvých troch mesiacov vo verzii štart. Táto verzia programu je nastavená tak, aby umožňovala dostatočnú možnosť komunikácie medzi našim zariadením a rodičmi, adekvátnu kontrolu priebehu nasadenej medikamentóznej liečby, ako aj vystavenie všetkých potrebných správ pre inštitúcie.
** Program mini je vhodný pre klientov, u ktorých je stabilizovaná medikamentózna liečba.
*** Vystavenie nálezu a odpisu nálezu z vyšetrenia alebo kontroly, ktorý nie je určený pre inú inštitúciu, je súčasťou všetkých verzií programu (t.j. štart, mini aj štandard.

7. Program Stabilizácia s liekmi, hrou aj rozhovorom

od 259 €

7. Program Stabilizácia s liekmi, hrou aj rozhovorom

Niekedy stačí užívať iba lieky a s trochou vzdelávania a relaxačných zručností je možné žiť plnohodnotný kvalitný život. Niekedy naopak lieky vôbec nie sú potrebné a stačí psychoterapia alebo hra podporujúca niektoré zručnosti, inokedy je potrebné naučiť sa s duševnou poruchou žiť. Mnohokrát je však najlepším riešením použiť všetky nástroje v dobre namiešanej kombinácii tak, aby jeden nástroj podporoval druhý a naopak. V klinike Calma vám vieme poskytnúť všetky tri možnosti s tým, že programy je možné po konzultácii s odborníkom kedykoľvek zmeniť a upraviť. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou a hrou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.

čo program obsahujemini
259 € mesačne
699 €
3 mesiace
maxi
479 € mesačne
1299 €
3 mesiace
individuálna alebo skupinová terapia dieťaťa s odborníkom podľa osobného liečebného plánu za mesiac v nasledovnom počte 50 minútových terapií (vrátane krátkej individuálnej konzultácie s rodičom alebo príbuzným v čase určenom na terapiu dieťaťa)24
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným v rozsahu 50 minút mimo času pre terapiu dieťaťa - koľkokrát počas trvania programu 12
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
vedenie zdravotnej karty a kontrola (osobná alebo telefonická) u detského psychiatra max 1 krát za mesiac alebo podľa indikácie psychiatra
odborná jednorazová mailová alebo telefonická konzultácia s psychiatrom mimo termínu kontroly
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu*
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu
* Vystavenie nálezu a odpisu nálezu z vyšetrenia alebo kontroly, ktorý nie je určený pre inú inštitúciu, je súčasťou všetkých verzií programu.

8. Program Samostatnosť

od 19 €

8. Program Samostatnosť

Zmyslom existencie kliniky Calma je, aby nás deti aj rodičia po istom čase potrebovali čo najmenej. Po stabilizácii by sa stav mal zlepšovať natoľko, že vaše dieťa bude potrebovať menej intervencií z našej strany a viac čerpať z vlastných vnútorných zdrojov obnovy duševného zdravia.  Je rozumné ostať v kontakte a podporovať proces rozvoja dieťaťa v partnerstve s odborníkmi, ktorí vás budú na tejto ceste sprevádzať. Viac sa o skupinových aktivitách dozviete tu.

čo program obsahujerelaxácia a stabilizácia

29 €
mesačne
79 €
3 mesiace
terapia

19 €
mesačne
49 €
3 mesiace
senzorická terapia

69 €
mesačne
199 €
3 mesiace
zážitková terapia

35 €
mesačne
99 €
3 mesiace
skupinová podpora

49 €
mesačne
139 €
3 mesiace
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia raz mesačne pre rodiča alebo príbuzného
vedecky overené relaxačné a stabilizačné cvičenia a techniky - podľa potreby 4 krát mesačne
skupinová terapia s odborníkom podľa osobného liečebného plánu 1 krát mesačne
skupinová terapeutická aktivita pre deti zahŕňajúca prvky senzorickej integrácie na podporu rozvoja neurovývinových systémov, motorických funkcií a socializácie 4 krát mesačne
terapeutické zážitkové skupiny pre väčšie deti zahŕňajúce zážitkové aktivity podľa typu skupiny 2 krát mesačne
skupinová psychoterapia 2 krát mesačne
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

9. Program rodičovská podpora

od 119 €

9. Program rodičovská podpora

Existujú situácie, kedy po diagnostike dieťaťa zistíme, že z akýchkoľvek dôvodov nie je dieťa pripravené, alebo aktuálne schopné nastúpiť do terapeutického procesu v našom zariadení. Napriek tomu vieme dieťaťu pomôcť tým, že systematicky pracujeme s jeho rodičmi alebo blízkymi osobami, vďaka čomu môžu nastať zmeny s pozitívnym vplyvom na zdravotný stav dieťaťa. Takéto programy sú súčasťou balíka rodičovskej podpory.

čo program obsahujemini
119 € mesačne
319 €
3 mesiace
maxi
209 € mesačne
599 €
3 mesiace
podporná skupina pre rodiča alebo príbuzného pod vedením odborníka raz mesačne
skupinové vzdelávanie v oblasti duševného zdravia pre rodiča alebo príbuzného raz mesačne
individuálna konzultácia s rodičom alebo príbuzným v rozsahu max 50 minút - koľkokrát mesačne počas trvania programu 12
Calma telefonická podpora recepcie v rámci otváracích hodín
prednostná rezervácia termínov pri zmene programu

Jednorazové a doplnkové služby

od 19 €

Jednorazové a doplnkové služby

Jednorazové služby v podstate neposkytujeme, pretože nám neumožňujú poskytovať pridanú hodnotu, ktorú klienti od nás v skutočnosti očakávajú. Samozrejme, ak na jednorazovej konzultácii alebo kontrole trváte, je to u nás možné. V tomto prípade však klient nemá benefit telefonickej podpory kliniky Calma, ako majú klienti s niektorým z programov starostlivosti.

Niektoré jednorazové služby ponúkame za účelom poskytnutia urgentnej pomoci (rýchly balík a rýchle psychiatrické vyšetrenie), ako aj za účelom zníženia dopadu jednej alebo viacerých traumatických udalostí. 

Doplnkové služby predstavujú služby, ktoré svojou povahou nie sú zdravotnou starostlivosťou v zmysle príslušných predpisov, ale naše zariadenie ich poskytuje ako služby podporujúce účinky u nás poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Doplnkové vyšetrenia poskytujeme len pre klientov nášho zariadenia.

jednorazová službacena
kontrola (vrátane vystavenia písomného nálezu alebo receptu)99 €
odborná osobná konzultácia (v rozsahu max 1 hodina)109 €
odborná telefonická konzultácia mimo program (v rozsahu max 30 minút)69 €
vystavenie receptu mimo dohodnutého kontrolného vyšetrenia19 €
vystavenie odpisu nálezu z vyšetrenia pre klienta mimo program (platí pre vystavenie takéhoto odpisu mimo diagnostického alebo kontrolného vyšetrenia) 29 €
vystavenie odbornej správy alebo nálezu z vyšetrenia pre inú inštitúciu mimo program49 €
vyšetrenie detským psychiatrom s príplatkom za prednostné vybavenie (klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)349 €
základné vyšetrenie bez vyšetrenia detským psychiatrom s príplatkom za prednostné vybavenie (klienti v niektorom z programov Calma majú prednostné vybavenie ako súčasť programu.)189 €
psychodiagnostika - odborné vyšetrenie psychických funkcií a oblastí (napr. intelekt, osobnosť, emotivita, psychoticizmus) podľa odporúčania špecialistu299 €
vyšetrenie na úradné účely (napr. predĺženie rodičovnskej dovolenky)* - písomná správa obsahuje psychologickú diagnostiku, psychologické a psychiatrické odporúčania (podľa potrieb individuálneho prípadu)249 €
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) - v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta po jej úhrade najneskôr 10 pracovných dní pred prvým výkonom 20% z ceny objednávky**
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) - v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta najneskôr 3 pracovné dni pred prvým výkonom 50% z ceny objednávky**
storno poplatok za zrušenie objednávky (uhradená objednávka) - v pripade zrušenia objednávky zo strany klienta menej ako 3 pracovné dni pred prvým výkonom 100% z ceny objednávky**
odborná asistencia pri spracovaní anamnestického dotazníka (na mieste alebo dištančne)89 €
vyhotovenie hudobného setu ako výstup z diagnostiky alebo kontroly sluchového spracovávania 49 €
* POZOR: Toto vyšetrenie neposkytujeme pre potreby súdno-znaleckého dokazovania podľa osobitných predpisov.
** poplatok je za administratívne a prípravné služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci objednávky - jeho výška sa odvíja od ceny konkrétneho programu alebo služby, pričom zahŕňa administratívnu náročnosť súvisiacu s objednávkou
doplnková službacena
doplnková starostlivosť o dieťa v domácom prostredí BASIC
Táto služba je doplnkovou službou pre klientov v programe Stabilizácia pre vývinové poruchy. Je poskytovaná v domácom prostredí klienta v rozsahu jeden krát 3 hodiny za týždeň počas kalendárneho mesiaca (celkovo 12 hodín za mesiac).
€529 / 1 mesiac*
€1.399 / 3 mesiace*
doplnková starostlivosť o dieťa v domácom prostredí ADVANCED
Táto služba je doplnkovou službou pre klientov v programe Stabilizácia pre vývinové poruchy. Je poskytovaná v domácom prostredí klienta v rozsahu dva krát 3 hodiny za týždeň počas kalendárneho mesiaca (celkovo 24 hodín za mesiac).
€999 / 1 mesiac*
€2.699 / 3 mesiace*
* Súčasťou ceny nie sú náklady na prepravu bezpečnou formou dopravy (taxi služba), ktoré budú účtované klientovi podľa skutočných výdavkov na konci mesiaca.
doplnkové vyšetreniacena
vyšetrenie krvi - základná biochémia24 €
vyšetrenie krvi - základný cholesterol11 €
vyšetrenie krvi - TSH13 €
vyšetrenie krvi - prolaktín10 €
vyšetrenie krvi - hladina valproátu18 €
vyšetrenie krvi - hladina konkrétneho psychofarmaka (okrem valproátu)34 €
vyšetrenie krvi - lítium19 €
vyšetrenie krvi -lamotrigín24 €
vyšetrenie krvi - základný krvný obraz10 €
vyšetrenie krvi - toxikológia + etanol74 €
vyšetrenie krvi - Borrelia burgdorferi sensu lato DNA kvalitatívne64 €
vyšetrenie krvi - hladina testosterónu14,50 €
iné vyšetrenie - tampón z nosa/tonzíl11 €
iné vyšetrenie - Anti DNáza B12 €
iné vyšetrenie - ASLO8 €
iné vyšetrenie - CRP8 €
iné vyšetrenie - reumatoidný faktor8 €
iné vyšetrenie - prítomnosť návykových látok v tele15 €