Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

4. Zážitkové skupiny

Zážitkové skupiny pre deti a adolescentov sa uskutočňujú 2x do mesiaca. Sú vedené dvomi terapeutkami, ktoré sprevádzajú zúčastnené deti a adolescentov hrovými aktivitami a inými technikami, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa. Aktivity pracujú s technikami aktuálneho prežívania a technikami podporujúcimi interakciu v skupine. Skupiny sú terapeutickým prostriedkom, ktorého hlavnou úlohou je budovanie si vlastnej identity, dôvery v ostatných ľudí a ukotvenia vo svete. Neodmysliteľná súčasť týchto skupín je vzájomná interakcia medzi zúčastnenými v rámci bezpečného a prijímajúceho prostredia. Pre zúčastnených je to ideálna príležitosť navzájom sa spoznávať, zdieľať svoje prežívanie a budovať nové priateľstvá.