1. Skupina 1 – Relaxačné cvičenia – Relaxácie – Autogénny tréning
Relaxačné skupiny sa uskutočňujú 1x týždenne v trvaní 50 minút. Klienti získavajú zručnosti, ktoré budú schopní vo svojom živote aplikovať pri uvoľnení napätia v rámci záťažových a stresových situácií. Klientov sprevádza relaxáciou odborná terapeutka, ktorá ich pravidelne víta v príjemnom prostredí našej Kliniky. V rámci prvej relaxácie sa klienti oboznamujú s celým priebehom relaxačného cvičenia.  Tréningy sú doplnené relaxačnou hudbou a príjemným hlasovým doprovodom. K lepšiemu zážitku z relaxačného cvičenia prispejú i naše mäkké karimatky, na ktorých klienti ležia počas celého priebehu cvičenia. Pomocou pravidelného nácviku autogénneho tréningu navodzujeme trvalé upokojenie a odstránenie niektorých neurotických symptómov. Dôležité je pravidelné zúčastňovanie sa na týchto cvičeniach – aby sa nácvik zautomatizoval a následne efektívne realizoval v záťažových situáciách. Základom je zvyčajne 6 postupne nacvičovaných úloh, pri ktorých sa uvoľnenie dosahuje v rôznych častiach tela v spojení so sústredením sa na vlastné prežívané pocity.

Autogénny tréning môžete navštíviť každú stredu o 16:00.

2. Skupina 2 – Tréning stabilizačných a sebaregulačných techník
Čokoľvek, čo sa učíme a chceme v prípade potreby dobre použiť, vyžaduje opakovanie a prax. Mnohí z Vás sa už v rámci našej kliniky zoznámili s rôznymi tipmi, ako zvládať zaplavujúce emócie a úzkosť. Aby sme však boli schopní v situácii záťaže tieto triky využiť pre svoj prospech, a aby skutočne fungovali, niekedy nestačí len raz počuť. Potrebujeme ich viackrát zažiť, dostať ich takpovediac „pod kožu“. Preto Vám chceme vytvoriť možnosť skúšať si spôsoby stabilizácie svojho prežívania na pravidelnej báze, pod terapeutickým vedením. Budú Vás čakať v obmenách dychové cvičenia, práca s telom a práca s pozornosťou (aj mindfulness).

Cieľom tréningu je vytvorenie si vlastného repertoáru techník, ktoré vám po rozrušení emočnom alebo fyzickom pomôžu sa vrátiť späť do „zelenej zóny“.

Sebaregulácia a schopnosť pracovať s vlastnými emóciami podporuje:

-> znižovanie stresového náboja v tele a pomáha predchádzať pokračovaniu jeho rozvoja, čo má priaznivý vplyv na zdravie fyzického tela,

-> preberanie zodpovednosti za reguláciu vlastného prežívania má veľký pozitívny dopad nielen na vzťahy s okolím ale aj so sebou,

-> v neposlednom rade zvyšuje schopnosť uniesť vo vlastnej individuálnej terapii kľúčové a často náročné témy.

Vlastná skúsenosť je nenahraditeľná.

Tréning stabilizačných a sebaregulačných techník môžete využívať každý pondelok o 16:00 a v druhom ponúkanom termíne každú stredu o 17:00.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.