5. Relaxačné skupiny

1. Skupina 1 – Autogénny tréning – Relaxačné cvičenia – Relaxácie
Relaxačné skupiny sa uskutočňujú 1x týždenne v dvoch časových termínoch po dobu 30 minút. Klienti získavajú zručnosti, ktoré budú schopní vo svojom živote aplikovať pri uvoľnení napätia v rámci záťažových a stresových situácií. Klientov sprevádza relaxáciou odborná terapeutka, ktorá
ich pravidelne víta v príjemnom prostredí našej Kliniky. V rámci prvej relaxácie sa klienti oboznamujú s celým priebehom relaxačného cvičenia. V súčasnosti používame techniku autogénneho tréningu, ktorá je doplnená relaxačnou hudbou a príjemným hlasovým doprovodom. K lepšiemu zážitku z relaxačného cvičenia prispejú i naše mäkké karimatky, na ktorých klienti ležia počas celého priebehu cvičenia. Pomocou pravidelného nácviku autogénneho tréningu navodzujeme trvalé upokojenie, zvyšovanie výkonnosti a odstránenie niektorých neurotických symptómov. Dôležité je pravidelné zúčastňovanie sa na týchto cvičeniach – aby sa nácvik zautomatizoval a následne efektívne realizoval v záťažových situáciách. Základom je zvyčajne 6 postupne nacvičovaných úloh, pri ktorých sa uvoľnenie dosahuje v rôznych orgánoch a častiach tela v spojení so sústredením sa na vlastné prežívané pocity.

2. Skupina 2 – Jacobsonova metóda – Relaxačné cvičenia – Relaxácie
Obohacujeme klasické relaxácie (podľa protokolu Autogénneho tréningu) o obdobnú štandardizovanú psychologickú techniku – tzv. Jacobsonovu progresívnu svalovú relaxáciu. Ako už prezrádza názov, táto technika sa sústreďuje na zrelaxovanie tela a mysle pomocou napínania a následného uvoľňovania jednotlivých svalových partií. Hoci budeme v cvičení zapájať svaly, ide o veľmi jemné až nebadateľné pohyby, nevyžaduje sa žiadna špeciálna fyzická kondícia. Toto jednoduché cvičenie je teda vhodné pre každého záujemcu či záujemkyňu. Progresívna svalová relaxácia môže byť zaujímavou alternatívou pre tých, pre ktorých je náročnejšie dosiahnuť stav uvoľnenia len pomocou predstavivosti. Pre ostatných účastníkov a účastníčky zas môže byť príjemným spestrením k ich klasickej relaxačnej praxi.