Senzorické skupiny pre deti sa uskutočňujú 1x do týždňa po dobu 45 minút. Sú vedené dvoma terapeutkami, ktoré pre deti pripravujú aktivity pozostávajúce z prvkov podporujúcich senzorickú integráciu a socializáciu. Využívame hrové a hudobno–pohybvé aktivity na podporu rozvoja neurovývinových systémov, motorických funkcií a sociálne-emočných zručností. Skupinka pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku je vhodná pre deti ktoré sú schopné aspoň sčasti imitovať a nasledovať inštrukcie

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.