Vzťahy

Je celkom prirodzené vidieť na ostatných to, čo nevidíme sami na sebe. Ak máme pocit, že vzťahy sú pre nás komplikované, nedostupné, nedosiahnuteľné alebo zničujúce, je možné, že často podvedome odmietame vzťahy tvoriť a rozvíjať aj z našej strany.

Alebo máme jednoducho smolu na zlé vzťahy. V oboch prípadoch je možné situáciu zlepšiť.

Mám problém s intimitou

Intimita vo vzťahoch je veľmi dôležitá. Je to priestor blízkeho stretnutia s partnerom. V dlhodobých vzťahoch v dôsledku neriešených konfliktov a kríz môže dôjsť k vzdialeniu partnerov a vzájomnému odcudzeniu.

Možnosti liečby

V psychoterapii je priestor porozumieť svojim pocitom, spracovať svoje emócie, pochopiť čo sa vo vašom vzťahu deje.

Mám problém s partnerským vzťahom

Partnerské vzťahy sa rovnako ako všetko ostatné vyvíjajú. Prechádzajú fázami od zamilovanosti až po vytvorenie pevného zväzku dvoch ľudí, ktorí sa navzájom poznajú, prijímajú jeden druhého aj s jeho odlišnosťami a láskavo k sebe i partnerovi vyjadrujú svoje emócie, frustrácie a potreby.

Problémy sa vzťahom nevyhýbajú, sú naopak neodmysliteľnou súčasťou. Krízy v partnerstve sú neľahké obdobia. Nesú však informáciu o tom, že vo vzťahu dochádza k zmenám. Sú príležitosťou nastoliť vo vzťahu novú rovnováhu. Tieto zmeny si od oboch partnerov vyžadujú aktívny prístup.

Možnosti liečby

V psychoterapii máte možnosť porozumieť svojim očakávaniam, potrebám a túžbam od partnerstva.

Okolie ma vníma ako chladného človeka bez citov

Ak vám vaše okolie vysiela signály, že na nich pôsobíte ako chladný človek bez citov, možno by stálo za to preskúmať v psychoterapii ako prežívate seba, svoje vzťahy s druhými, ako rozumiete svojim pocitom, aká je vaša vnútorná podpora prejavovať ich navonok.

Možnosti liečby

Individuálna i skupinová psychoterapia môžu byť priestor, kde takúto cestu k poznaniu seba, svojho vnútra i seba v kontexte medziľudských vzťahov môžete uskutočniť.

Vraj som málo empatický

Empatia je schopnosť „vcítiť sa“ do situácie, prežívania druhého, snaha vnímať situáciu z jeho perspektívy. Každý z nám disponuje dávkou empatie. Ak vám druhí dávajú najavo, že ste málo empatický, môže to prameniť z rôznych príčin.

Možnosti liečby

V psychoterapii sa môžete s terapeutom pokúsiť porozumieť svojim pocitom, potrebám i očakávaniam, voči sebe samému i druhým. Užitočnou skúsenosťou môže byť zážitok skupinovej psychoterapie, ktorá môže byť pre vás priestorom zažiť si v bezpečnom prostredí seba vo vzťahu s inými členmi skupiny.

Všetko ma rozplače – som precitlivelý

Každý z nás je citlivý a vnímavý do inej miery. Mnohé výskumy hovoria o tom, že so zvýšenou citlivosťou sa rodíme. Je to súčasť našej temperamentovej výbavy. O svojej zvýšenej citlivosti je dôležité vedieť, rozumieť jej a naučiť sa s ňou žiť a využívať jej silu.

Možnosti liečby

Psychoterapia môže byť pre vás priestorom, kde vám odborník na duševné zdravie poskytne podporu pri porozumení vašej citlivosti.

Vraj som arogantný a agresívny

Ak vám vaše okolie opakovane dáva najavo, že pôsobíte agresívne a deštruktívne, mohla by vám psychoterapia pomôcť porozumieť vašej agresivite i spôsobu, akým regulujete vlastné emócie.

Možnosti liečby

Individuálna psychoterapia je najlepší spôsob vlastného pochopenia s rozvoja, kedy vyškolený odborník venuje celú svoju pozornosť iba vám tak, aby ste sami prišli na spôsob, ako sa rozvíjať.

Ľudia sa ma boja a ja to pritom myslím dobre

Ak zažívate rozpor medzi svojimi dobrými úmyslami a reakciou okolia, ktoré vás vníma ako ohrozujúceho, môže byť skupinová psychoterapia pre vás priestor na lepšie spoznanie samého seba. Prostredníctvom vzájomných vzťahov v skupine sa v bezpečnom prostredí môžete konfrontovať so sebou, s reakciami okolia a hľadať adaptívnejšie spôsoby fungovania vo vzťahoch.

Možnosti liečby

Skupinová alebo individuálna psychoterapia, prípadne podporné skupiny pre ľudí s podobnými pocitmi vám môžu pomôcť nájsť cestu, ako zlepšiť svoj sebaobraz.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!