Psychosomatika

Veľa ľudí prejde množstvo lekárov a vyšetrení, na ktorých mu povedia, že mu nič nie je. Subjektívne prežívanie ale vraví o opaku. Fyzická bolesť a nepohoda vie byť aj dôsledkom psychickej bolesti a nepohody, ale aj bežných nesprávnych návykov v duševnej oblasti.

Psychosomatika je mnohokrát zodpovedná za bolesť krížov, brucha, hlavy, problémy s trávením alebo dýchaním. Dobrá správa je, že aj zdanlivo neliečiteľné problémy sa dajú liečiť.

Bolesť hlavy

Pri telesných ťažkostiach, ako sú opakované bolesti hlavy, je dôležité v prvom rade vylúčiť možné telesné príčiny. Váš všeobecný lekár vám môže odporučiť vyšetrenie u špecialistu, ktorý môže tieto príčiny potvrdiť alebo vylúčiť.

Ak neexistuje žiadny somatický dôvod, prečo sa tieto bolesti u vás vyskytujú, môže ísť o psychosomatické ťažkosti. Ta tými sa často skrývajú psychické ťažkosti a nespracované konflikty.

Možnosti liečby

Psychoterapia vám môže poskytnúť priestor, kde si môžete preskúmať svoje ťažkosti, porozumieť im a hľadať spôsoby, ako adaptívnejšie spracúvať stres, nepohodu a konflikty vo svojom živote.

Vysoký tlak

V stresových situáciách sa naše telo pripravuje na zvýšenú záťaž. Náš mozog vysiela do tela signály, ktoré vedú k príprave na ňu. Jednou z týchto reakcií nášho tela je aj zvýšenie tlaku krvi. Po skončení stresujúcej situácie sa stresové reakcie tela opäť dostávajú do normálu. Ak žijeme dlhodobo v strese, tieto reakcie prestávajú byť zdravé, a dochádza k ich pretrvávaniu.

Možnosti liečby

Ak máte ťažkosti s vysokým krvným tlakom a máte presvedčenie, že ste ešte „príliš mladý“ , môže byť psychoterapia pre vás možnosťou lepšie porozumieť svojmu prežívaniu, túžbam, potrebám a ambíciám, nájsť spôsoby zvládania stresu aj pomocou nácviku relaxácií a stabilizujúcich techník.

Bolesť brucha

Bolesti brucha môžu mať rôznu príčinu. Pri akýchkoľvek bolestiach je dôležité konzultovať ich so všeobecným lekárom. Ten môže odporučiť vyšetrenie u špecialistu (napríklad gastroenterológ, alergológ, …). Ak lekári vylúčia telesnú príčinu vašich ťažkostí, môže byť príčina psychická.

Bolesti brucha sú často sprievodným prejavom úzkosti alebo stresu. Ak zažívame dlhodobý stres, predstavuje to pre naše telo veľkú záťaž. Prirodzená reakcia na akútny stres je okrem búšenia srdca, potenia, zmien dýchania aj bolesť v oblasti žalúdka alebo čriev. Častým prejavom sú hnačky, pocit nevoľnosti alebo zvracanie.

Možnosti liečby

Odborník na duševné zdravie vám môže pomôcť porozumieť vašim ťažkostiam, emóciám a nespracovaným konfliktom. V psychoterapii sa môžete naučiť pracovať so svojou úzkosťou, zvládať stres aj prostredníctvom relaxačných a stabilizujúcich techník.

Dýchanie

Dýchanie je činnosť, ktorá nie je riadená vôľou. Môžeme si ju uvedomovať a vedome ovplyvňovať rýchlosť a hĺbku dychu. V náročných a stresujúcich situáciách sa náš dych mení. Často dýchame plytko, rýchlo, alebo sa nám nedostáva vzduchu, keď „zatajíme dych“.

Rýchle a plytké dýchanie, takzvaná „hyperventilácia“ je často súčasťou stavov paniky a veľkej úzkosti. Ak máte akékoľvek ťažkosti s dýchaním, je dôležité ich konzultovať so svojim všeobecným lekárom. Ten vám môže podľa závažnosti odporučiť vyšetrenie u špecialistu. Ak sa vylúči telesná príčina vašich ťažkostí, môže byť v pozadí týchto ťažkostí „psychika“ – úzkosť, nespracované pocity a konflikty, …

Možnosti liečby

Odborník na duševné zdravie vám môže pomôcť porozumieť vašim ťažkostiam a nájsť nové a adaptívnejšie spôsoby spracovania emócií, vzťahových kofliktov a stresujúcich situácií.

Obličky a močový mechúr

Hlavnou funkciou obličiek a močového mechúra je udržiavanie vnútorného prostredia prostredníctvom vylučovania nadbytočných a nepotrebných látok. Obličky aj močový mechúr reagujú na stresujúce udalosti v našom živote, predovšetkým dlhodobý stres, ktorý z rôznych príčin nedokážeme vyriešiť.

Možnosti liečby

Psychoterapia môže pomôcť porozumieť svojmu prežívaniu, emóciám, vzťahom. S psychoterapeutom sa môžete naučiť spracovať svoje emócie a zvádať stres pomocou relaxačných a stabilizujúcich techník. Potrebujeme mať samozrejme v prvom rade istotu, že príznaky nie sú spôsobené fyzickým ochorením.

Kĺby

Vďaka kĺbom sa hýbeme. Medzi najčastejšie ťažkosti patrí opuch, bolesti kĺbov pri pohybe a obmedzená pohyblivosť. Psychosomatika vysvetľuje bolesti kĺbov ako dôsledok stresu, napätia, “uviaznutia”. Vplyvom stresových hormónov dochádza k napätiu aj vo svaloch, ktoré zodpovedajú za pohyblivosť kĺbov.

Možnosti liečby

Psychoterapia môže pomôcť porozumieť vašim emóciám a prežívaniu a nájsť nové spôsoby spracovania negatívnych emocií a konfliktov. Vylúčenie fyziologických dôvodov je samozrejmým predpokladom.

Srdce

Srdcovo-cievne ochorenia sú jedny z najrozšírenejších civilizačných ochorení. Prispieva k nim nezdravý spôsob života. Stres, sedavé zamestnanie, nepravidelné a nezdravé stravovanie, nedostatok aktívneho pohybu, zlozvyky ako alkohol alebo cigarety. V rámci prevencie môžeme veľa zmeniť životným štýlom. Zdravšie sa stravovať, viac sa hýbať, venovať čas relaxácii a oddychu.

Možnosti liečby

Odborník na duševné zdravie vám môže pomôcť so zvládaním stresu, naučí vás relaxovať a prispieť tak k zvýšeniu vašej životnej spokojnosti. Predtým je samozrejme nevyhnutné vylúčiť výlučne telesné dôvody symptómov.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!