Aký je vek vášho dieťaťa?

Čo máme pre deti pripravené

Individuálnu alebo skupinovú psychoterapiu, terapiu hrou, cvičenia na zlepšenie zručností, vzdelávanie a podporné skupiny pre rodičov, senzorickú stimuláciu (snoozelen) a množstvo iných techník.

Tím detských terapeutov

Detská psychiatrička, špeciálna pedagogička aj detská psychologička tvoria ucelený tím, ktorý spolupracuje tak, aby dieťa aj rodičia dostali to, čo potrebujú.

Ako to u nás chodí

Prvý krok

Aby sme vám vedeli poradiť, musíme vás spoznať. Vstupný obraz je nami vyvinutá Calma vstupná diagnostika, ktorá vám zodpovedá na otázku, čo máte s Vašim duševným zdravím alebo duševným zdravím vášho dieťaťa robiť.

Druhý krok

Po úhrade za Vstupný obraz vám pošleme niekoľko dotazníkov, ktoré môžete vyplniť online alebo s našimi „Dobrými dušami“. Následne sa stretnete s odborníkom, ktorý vám zostaví Osobný liečebný plán.

Tretí krok

Osobný liečebný plán je návrh  aktivít a intervencií reprezentovaných niektorým z Calma programov, o ktorých sa odborne domnievame, že pre vás konkrétne efektívne zabezpečia zlepšenie duševného zdravia.

Naše programy starostlivosti

Prevencia

Čím skôr začneme problém riešiť, tým ľahšie a rýchlejšie ho vyriešime. Čím viac o probléme vieme, tým skôr ho môžeme riešiť. Kvalitné informácie od našich odborníkov a podporné skupiny pre ľudí s podobným prežívaním, pre príbuzných a rodičov sú stelesnením prevencie – aby neboli potrebné iné nástroje na získanie duševného zdravia. Aj na účasť v tomto programe je potrebný zistiť Vstupný obraz klienta alebo jeho príbuzného.

Stabilizácia

Na duševných poruchách je nepríjemné to, že napriek tomu, že sa veľmi snažíme, často nemáme pod kontrolou svoje pocity, chuť do života, energiu a vzťahy. Stabilizácia poskytuje rôzne namiešané nástroje psychoterapie, medikamentóznej liečby, vzdelávania a skupinových podporných aktivít, ktorých cieľom je získať opäť kontrolu nad svojim prežívaním. Iné programy stabilizácie sú špeciálne vyvinuté pre deti, iné pre dospelých.

Samostatnosť

Zmyslom existencie kliniky Calma je, aby ste nás po istom čase potrebovali čo najmenej. Po stabilizácii by sa Váš stav mal zlepšovať natoľko, že budete potrebovať menej intervencií z našej strany a viac čerpať z vlastných vnútorných zdrojov obnovy duševného zdravia. Je rozumné ostať v kontakte a riadiť proces vlastnej obnovy v partnerstve s odborníkmi, ktorí vás budú na tejto ceste sprevádzať.