Pravidlá používania súborov cookies

Tu nájdete pravidlá používania súborov cookies prevádzkovateľa: Klinika duševného zdravia, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 545 940, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 149808/B, a odkazy na podrobné informácie o cookies, a na miesta na našich webových stránkach, kde môžete svoje rozhodnutia ohľadom cookies uskutočniť. Pokiaľ je v týchto pravidlách uvedené „my“, „nás“, „nám“, „náš“, „nami“ v akomkoľvek tvare či čísle, znamená to vyššie uvedeného prevádzkovateľa.