Neurofeedback

Neurofeedback

Neurofeedback je neinvazívnou a interaktívnou terapeutickou metódou

Využíva technológiu schopnú snímať a vyhodnocovať EEG signály vysielané mozgom na rôznych frekvenciách. My konkrétne pracujeme s modernými prístrojmi snímajúcimi frekvencie 0,1-0,00001 mHz, čo znamená, že skúmame hlbšie štruktúry mozgu a umožňuje nám to pracovať s najlepšou individuálnom frekvenciou pre každého klienta.

Pri terapii neurofeedbackom stimulujeme prirodzené aktivity mozgu, a vy sledujete projekciu svojho EEG signálu sprostredkovanú v reálnom čase počítačovým programom – vnímate počítačové animácie, zvuky, kinestetickú spätnú väzbu. 

klinika calma

Terapia neurofeedback pracuje s neuroplasticitou mozgu

Neuroplasticia mozgu je vlastná schopnosť fyziologických a funkčných zmien mozgu na základe jeho vlastnej aktivity, a interakcií s okolitým svetom. V terapii ide o formu tréningu mozgu, pričom tento tréning smeruje k zmenám v mozgu.

Vďaka nim budete môcť pozorovať zmiernenie symptómov ťažkostí s duševným zdravím. Nie však potláčaním symptómov, ale na základe skutočných zmien a zlepšenej mentálnej výkonnosti, či rovnováhy mysle.

klinika calma

Môže byť užitočnou terapiou na

Zníženie úzkostných a depresívnych stavov

Zníženie následkov rannej traumy

Emočné výkyvy/emocionálnu nestabilitu

Tikové poruchy, ADHD a ADD, DMO

Zlepšenie kvality spánku

Poruchy autistického spektra

Posilnenie pamäti a kognitívnych funkcií

Dyslexia, dysortografia, vývojová dysfázia a iné

Najčastejšie otázky

Aký je cieľ terapie?

Cieľ terapie

Cieľom terapie neurofeedbackom je zvýšiť vašu kontrolu nad niektorými funkciami vášho mozgu, a tým zvýšiť vašu celkovú mentálnu odolnosť. Na sedení sa učíte sami vedome ovplyvňovať vašu mozgovú aktivitu. V procese nášho terapeutického programu postupne zvyšujete svoju schopnosť sebaregulácie, a osvojujete si nové vzorce správania. 

Neurofeedback je modernou terapeutickou metódou, ktorá je však už zároveň skúmaná a vyhodnocovaná dosť dlho na to, aby sa stala súčasťou katalógu medicíny založenej na dôkazoch, a štandardných postupov.

Okrem toho, že neurofeedback je užitočný, bezpečný a bezbolestný, má potenciál byť pre vás terapiou, ktorá je skutočne príjemná, až zábavná.

Môže byť neurofeedback kombinovaný s inými formami terapie?

Môže

Neurofeedback môže byť kombinovaný s inými formami terapie, napríkad s JIAS sluchovým tréningom, ak máte oslabenia v oblasti sluchového spracovávania, a teda máte veľkú citlivosť na zvuky alebo oslabenia v porozumení reči. Niekedy je v procese neurofeedback terapie viditeľný pomalší posun, ktorý môže byť najmä u detí spôsobený neinhibovanými primitívnymi reflexami. V takomto prípade vám odporúčime absolvovať cvičenia zamerané na inhibíciu najmä Morovho reflexu, ktorý najčastejšie spôsobuje pomalší progres v terapií. Ako veľmi vhodné považujeme neurofeedback kombinovať s psychoterapiou.

Ovplyvňuje neurofeedback môj organizmus fyzikálne alebo chemicky?

Úplne neinvazívna

Technológia neurofeedbacku je úplne neinvazívna. Nevysiela do organizmu žiadne signály. Elektródy, ktoré klientovi pripíname na hlavu slúžia výlučne na prijímanie signálov, ktoré ľudský mozog emituje počas svojich prirodzených aktivít.

Nevyžaduje kombináciu s užívaním liekov

Terapia neurofeedbacku nevyžaduje kombináciu s užívaním žiadnych liekov. Nie je však vylúčené, že neurofeedback môže byť vhodným doplnkom súbežne prebiehajúcej farmakoterapie. V prípade, že užívate lieky, danú situáciu vopred posúdime.

Ako viem, či je neurofeedback vhodnou terapiou konkrétne pre mňa?

Dôsledná diagnostika

Ak už ste našim klientom, neurofeedback vám náš odborník odporučí iba ak ho považuje za pravdepodobne vhodný doplnok alebo pokračovanie inej starostlivosti, ktorú vám poskytujeme. Aj tak pred započatím terapie absolvujete dôslednú úvodnú neurofeedback diagnostiku, ktorá vhodnosť neurofeedback terapie potvrdí, a tiež zistí východiskový stav, ktorý sa neurofeedbackom budeme snažiť zlepšiť. Rovnakú diagnostiku absolvujete, ak budete mať záujem iba o terapiu neurofeedbackom, a ešte ste našim klientom neboli.

Môže byť neurofeedback nevhodný?

Prípady nie sú časté, ale môžu sa vyskytnúť

Prípady, kedy neurofeedback môže byť nevhodný nie sú časté, ale môžu sa vyskytnúť. Preto pred započatím terapie neurofeedback každý klient absolvuje neurofeedback diagnostiku, ktorej účelom je aj identifikácia kontraindikácií, alebo prípadne odporučenie špecializovaného vyšetrenia na kontraindikácie. Medzi kontraindikácie patria hlboké depresie, psychotické poruchy, poruchy príjmu potravy, samovražedné myšlienky, závislosti, fóbie, či chronická bolesť.

V akom veku je vhodné absolvovať terapiu neurofeedbackom?

Pre všetky vekové kategórie

Neurofeedback pomáha pri rôznych ťažkostiach a zdravotných problémoch u všetkých vekových kategórií dospelých a detí  (nie je stanovená prísna veková hranica). Vhodnosť terapie neurofeedbackom na konkrétny druh potiaží však môže závisieť od veku klienta. Aj preto k terapii nepristupujeme bez úvodnej neurofeedback diagnostiky.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!