Má zmysel poradiť sa s odborníkmi, ktorí majú vzdelanie a skúsenosti na to, aby Vám poradili...

Možno pociťujete zvláštne príznaky, alebo vás na neobvyklé správanie upozorní okolie. Možno čelíte ťažko zvládnuteľnej situácii, ktorú si dlhodobo nesiete so sebou. Možno máte obavy o duševné zdravie vášho dieťaťa, príbuzného alebo priateľa. Môže vám byť zjavné niečo, čo váš blízky nevidí a vás to trápi.

Má zmysel poradiť sa aj len o pochybnostiach s odborníkmi, ktorí majú vzdelanie a skúsenosti na to, aby vám poradili, rozptýlili pochybnosti a pomohli tam, kde je to potrebné. Nevyzeráme ako zdravotnícke zariadenie, ku nám sa nikto nemusí báť prísť. Nenosíme biele plášte a zvonku sa ničím nepodobáme na ambulanciu. Zvnútra ale máme odborné znalosti, na základe ktorých vám vieme poradiť aj poskytnúť rôzne služby od základného vzdelávania až po špeciálne psychoterapie.

Play Video

Náš prístup vás zbavuje nutnosti strácať čas a odvahu tápaním pri výbere druhu pomoci...

Ak nie ste odborník na duševné zdravie, nie je jednoduché si správne vybrať konkrétny druh starostlivosti, ktorý si vaša situácia vyžaduje. Nesprávny výber odďaľuje poskytnutie starostlivosti a pokus treba opakovať na inom mieste alebo v inom zariadení. Môže sa stať, že tá najaktuálnejšia a najvhodnejšia pomoc vás minie, dostávate takú starostlivosť, aká je práve k dispozícii a nie takú, aká je možná a v konečnom dôsledku i skutočne potrebná.

Na jednom mieste vašu situáciu vyhodnotíme a odborne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie. Ak naše odporúčanie akceptujete, toto riešenie vám aj poskytneme. Na jednom mieste a v rámci jedného personalizovaného programu.

Kto sú dobré duše?

Play Video

Okrem psychoterapeutov či psychiatrov, máme v Calme aj naše Dobré duše. Voláme ich tiež predĺženou rukou našich odborníkov a preto sú neodeliteľnou súčasťou celého procesu našej spoločnej práce.

Sú tu pre Vás v prvom kontakte s našou klinikou, starajú sa o klientov, hľadajú termíny, hľadajú riešenia. Pomáhajú Vám dostať sa rýchlejšie k liečbe a zároveň sú vždy pripravené porozumieť Vašej potrebe aj v priebehu Vašej liečby.

Sú obdarené veľkou empatiou, schopnosťou citlivo vnímať už pri prvom kontakte hĺbku problému, s ktorým sa na nás obraciate. Prechádzajú pravidelnými intervíziami a školeniami, aby boli vždy o ďalší krok vpred a vedeli čo najadresnejšie vnímať individuálne spektrum našich klientov. Vďaka tomu sú nápomocné aj pri odbornejšej komunikácií, kde sa stávajú pevným mostom medzi Vami a Vašim ošetrujúcim.

Nemusíte sa báť zveriť sa so svojou požiadavkou práve na ne. S úctou a rešpektom, s ochotou a snahou pomôcť, pristúpia ku každej Vašej žiadosti.

V Calme pracujeme tímovo a vaše duševné ťažkosti môžeme vzájomne konzultovať kedykoľvek podľa potreby. Z odborného hľadiska tak pre našich klientov vytvárame benefit permanentnej, takmer konziliárnej pozornosti. Na trhu väčšinou dostanete takú službu, ktorú vie odborník, na ktorého natrafíte, poskytnúť. 

To, prečo sa dostanete ku konkrétnemu odborníkovi je však zväčša kombináciou náhody, kontaktov, či rôznych známostí. Tieto osoby nemajú šancu presne posúdiť, či pre vás vie práve tento odborník poskytnúť pomoc, ktorú potrebujete. Tímom odborníkov z rôznych oblastí tento nedostatok na trhu v Calme prekonávame.

V Calme nájdete okrem individualizovaných psychoterapeutických výkonov, kontrolných vyšetrení, či samotných diagnostík, aj sériu skupinových aktivít, vďaka ktorým poskytujeme množstvo kombinácií služieb v oblasti prevencie duševného zdravia, vzdelávania, či podporných aktivít k už prebiehajúcej liečbe.

Jadro nášho tímu spolu pracovalo na príprave koncepcie našej kliniky viac ako pol roka pred tým, než sme si dovolili ju predstaviť. Naša koncepcia teda nie je výsledkom náhody, ani impulzívneho nápadu. Spoločná príprava zjednotila desiatky rokov odborných skúseností so starostlivosťou o duševné zdravie. Aj tých dobrých, aj tých menej dobrých. V konečnom dôsledku sa však z nich dá úžasne poučiť a porásť.

Začíname na kvalitatívne vyššej úrovni oproti tej, kde bežne končia individuálne praxe. Členovia nášho tímu si dlhodobo uvedomovali absenciu jedného miesta ambulantnej starostlivosti o duševného zdravie, kde sú procesy koncentrované na záujem klienta. Náš tím je v tomto záujme organizačne zjednotený, a rozhodnutý dlhodobo pracovať na sústavnom vylepšovaní koncepcie našej kliniky.

Naši kľúčoví odborníci venujú všetok svoj profesionálny čas naplneniu svojej vízie práve v Calme – nepôsobia v iných ambulanciách alebo zariadeniach, ako je to na našom trhu bežné. Čas, ktorý nevenujú priamo klientom, venujú vylepšeniam a inováciám našich programov starostlivosti. Calmu teda berú ako svoju exkluzívnu a dlhodobú misiu.

Napísali o nás

Články, rozhovory, podcasty

klinika calma

Ako byť k sebe láskavý, keď sa nám nedarí, so psychologičkou Michaelou Trúchlou

klinika calma

Psychické zdravie detí sa zhoršuje. Ako rozlíšiť skľúčenosť od začínajúcej depresie?

klinika calma

Dúhové rodiny na Slovensku sú v nastavení bojuj alebo uteč

klinika calma

Duševné zdravie ľudí z dúhovej komunity ničí predovšetkým homofóbia či transfóbia

klinika calma

Za prvý polrok 2023 sa pokúsilo o samovraždu 369 slovenských tínedžerov

klinika calma

Podcast Ako sa máš? #2 detská psychiatrička Veronika Marcinčáková Husárová

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!