Neurofeedback terapeut

práca s deťmi aj dospelými klientmi

Miesto

Zochova 6-8, 811 03, Bratislava

Úväzok

Full-time / Part-time

Nástup

Ihneď

Odmena

Dohodou (podľa kvalifikácie a skúseností)

Do tímu Kliniky duševného zdravia hľadáme neurofeedback terapeuta na prácu s deťmi a dospelými klientmi.

Prečo je klinika Calma vhodné miesto pre kariéru neurofeedback terapeuta?

 • Plánujeme rozšíriť naše služby o tento druh starostlivosti. Budete priekopníkom neurofeedback prístupu v zdravotníckom zariadení s komplexným prístupom k riešeniu ťažkostí klientov.
 • Budete úzko spolupracovať v multidisciplinárnom tíme s odborníkmi viacerých oblastí (psychológia, psychoterapia, liečebná pedagogika, psychiatria, detská psychiatra).
 • Máme vytvorený systém intervízií, supervízií a konziliárnych konzultácií.
 • Máme širokú bázu klientov s rôznymi typmi ťažkostí vhodných na riešenie prostredníctvom neurofeedbacku.
 • Získate možnosť ďalšieho vzdelávania a rozvoja v oblasti neurofeedbacku a ďalších Vami preferovaných oblastiach. Systém vzdelávania je súčasťou našej firemnej kultúry.
 • Ak máte existujúcu klientelu, máte možnosť pokračovať v poskytovaní služieb týmto klientom aj v našom zariadení a doplniť starostlivosť pre vašich klientov o ďalšie terapeutické služby.
 • Získate možnosť kariérneho rastu a uplatnenia v jednom z najmodernejších zariadení pre starostlivosť o duševné zdravie v Bratislave.
 • Budete pracovať v krásnych a moderných priestoroch v centre Bratislavy.

 

Neurofeedback terapeut bude poskytovať klientom ambulantnú starostlivosť pozostávajúcu z:

 • Diagnostiky prostredníctvom metódy neurofeedback pre rôznorodé spektrum klientov
 • Neurofeedback terapie
 • Konzultácií výsledkov diagnostiky a terapie s klientmi samostatne alebo v spolupráci s odborníkmi, ktorí majú klienta v starostlivosti
 • Spolupráce s ostatnými odborníkmi v rámci tímu pri poskytovaní starostlivosti klientom, na projektoch a víziách kliniky
 • Vytvárania a vedenia psychoedukačných skupín pre klientov nášho zariadenia
 

Vzdelanie:

 • Ukončené alebo prebiehajúce VŠ štúdium
 • Vzdelanie a certifikát v oblasti neurofeedback
 • Dlhodobé skúsenosti a prax v oblasti neurofeedback metódy vítané
 • Vlastné neurofeedback zariadenie vítané, no nie je podmienkou
 • Iné absolvované vzdelávanie, semináre alebo workshopy v konkrétnych témach vítané

 

Osobnostné predpoklady:

 • Tímovosť
 • Spoľahlivosť
 • Flexibilita
 • Otvorenosť rôznym terapeutickým možnostiam a prístupom
 • Kreativita
 • Samostatnosť
 

Kontaktujte nás

Predstavte sa nám tým, že nám zašlete CV a motivačný list. My sa Vám ozveme, aby sme sa zoznámili a dohodli si s Vami ďalší postup a podmienky.