Skupinové aktivity

Skupinové aktivity

 

Každý z nás vyrastal v prostredí rôznych skupín – rodina, školské skupiny, krúžky, pracovné kolektívy. Pre nás ako ľudské bytosti je to nevyhnutná podmienka našej existencie. Skupinové aktivity na našej klinike poskytujú priestor, kde sa môžete stretávať spolu s inými a zdieľať ťažkosti, riešiť problémy, lepšie porozumieť svojej životnej situácii a učiť sa od iných ľudí a s inými ľuďmi s podobným okruhom problémov. Naším klientom ponúkame 3 druhy skupinových aktivít : Skupinová psychoterapia, Edukačné skupiny a Podporné skupiny. Klinika Calma si vyhradzuje právo posúdiť a odporučiť, ktorá z uvedených skupinových aktivít je pre klienta najvhodnejšia.