6. Senzorické skupiny

Senzorické skupiny pre deti sa uskutočňujú 1x do týždňa po dobu 45 minút. Sú vedené dvoma terapeutkami, ktoré pre deti pripravujú aktivity pozostávajúce z prvkov podporujúcich senzorickú integráciu a socializáciu. Využívame hrové a hudobno–pohybvé aktivity na podporu rozvoja neurovývinových systémov, motorických funkcií a sociálne-emočných zručností. Skupinka pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku je […]

5. Relaxačné skupiny

1. Skupina 1 – Relaxačné cvičenia – Relaxácie – Autogénny tréning Relaxačné skupiny sa uskutočňujú 1x týždenne v trvaní 50 minút. Klienti získavajú zručnosti, ktoré budú schopní vo svojom živote aplikovať pri uvoľnení napätia v rámci záťažových a stresových situácií. Klientov sprevádza relaxáciou odborná terapeutka, ktorá ich pravidelne víta v príjemnom prostredí našej Kliniky. V […]

4. Zážitkové skupiny

Zážitkové skupiny pre deti a adolescentov sa uskutočňujú 2x do mesiaca. Sú vedené dvomi terapeutkami, ktoré sprevádzajú zúčastnené deti a adolescentov hrovými aktivitami a inými technikami, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa. Aktivity pracujú s technikami aktuálneho prežívania a technikami podporujúcimi interakciu v skupine. Skupiny sú terapeutickým prostriedkom, ktorého hlavnou úlohou je budovanie si […]

3. Podporné skupiny CALMA

Ak čelíte vy alebo niekto z vašej rodiny vážnej alebo stresujúcej životnej zmene, alebo má ťažkosti vaše dieťa, nemusíte na to byť sami. Pomocná skupina môže pomôcť. Nadväzujte kontakty, získajte informácie a pomoc. Špeciálne pre rodičov detí s rôznymi špecifickými poruchami sú podporné terapie vynikajúcim miestom pre rozšírenie dôležitých informácii. Podporné skupiny nie sú to […]

2. Edukačné skupiny CALMA

RODIČIA Vzdelávacie skupiny pre rodičov sú súčasťou programov pre deti a slúžia na oboznámenie rodičov s príčinami, následkami a riešeniami ťažkostí ich dieťaťa. Skupiny sa uskutočňujú 1x do mesiaca podľa zakúpeného programu. Skupiny sú rozdelené na 3 vzdelávacie moduly, ktoré  postupne prechádzajú do štvrtého – interaktívneho modulu. Prvé tri moduly sú podľa aktuálnej témy vedené […]

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.