Ako zvládať stres v modernom svete: tipy a techniky

Obsah

Čo je stres a aké typy stresu poznáme?

Stres je fyziologická a psychologická reakcia organizmu na vonkajšie alebo vnútorné podnety, ktoré vyvolávajú pocit ohrozenia alebo nepohodlia. Je to normálna súčasť ľudskej existencie, pričom v niektorých prípadoch môže byť stres adaptívnym mechanizmom, ktorý mobilizuje energiu a pripravuje telo na reakciu.

V tejto časti si priblížime aké typy stresu poznáme, ako dlho môže stres trvať a aké faktory ho spôsobujú.

Podľa základného delenia rozlišujeme dva typy stresu. Eustres, ktorý sa nazýva aj “dobrý stres”. Ide o pozitívny typ stresu, ktorý je spojený s výzvami, ktoré sú motivujúce a stimulujúce. Môže poskytnúť energiu a podnietiť kreativitu a výkon. Druhým typom je distres, označovaný aj ako “zlý” stres. Tento typ stresu je spojený s nepriaznivými podnetmi alebo situáciami, ktoré môžu spôsobiť nepohodlie alebo ohroziť pohodu jednotlivca. Takýto stres môže byť dlhodobý a vyžadovať zvládacie mechanizmy na zachovanie psychického a fyzického zdravia.

Stres môže trvať rôzne dlhú dobu. Akútny stres je krátkodobý stres, ktorý vzniká v reakcii na okamžité udalosti alebo výzvy. Naopak, chronický stres je dlhodobý stres, ktorý môže trvať dlhšie obdobie a často je spojený s opakujúcimi sa podnetmi alebo chronickými problémami.

klinika calma

Stres môžu spôsobovať rôzne faktory. Fyzické faktory spôsobujú tzv. fyzický stres – sú to zranenia, choroby alebo nepriaznivé životné podmienky. Emocionálny stres (ako z jeho názvu vyplýva) je spôsobený emóciami a psychologickými faktormi, ako napríklad konflikty, straty či neistota. Stres spôsobený sociálnymi interakciami a vzťahmi, vrátane pracovného prostredia, rodiny alebo komunity sa nazýva sociálny stres.Poznáme aj environmentálny stres, ten je spôsobený vonkajším prostredím a udalosťami, ako sú prírodné katastrofy alebo ekologické problémy.

Jednotlivci môžu reagovať na stres rôznymi spôsobmi a to, čo môže byť stresujúce pre jedného, nemusí byť pre druhého. Dôležité je vedieť identifikovať stresory, nájsť zvládacie mechanizmy a v prípade potreby vyhľadať pomoc od odborníkov na duševné zdravie. 

Techniky a postupy na zvládanie stresu v dnešnej rýchlej dobe

Zvládanie stresu je v dnešnej rýchlej dobe dôležité. Tu je niekoľko techník a postupov, ktoré vám môžu pomôcť:

 

Mindfulness (všímavosť)

Mindfulness je psychologická a meditačná technika, ktorá zdôrazňuje vedomé a nenásilné sústredenie sa na prítomný okamih. Kľúčovým prvkom mindfulness je schopnosť byť plne prítomný v danom okamihu a akceptovať ho bez posudzovania a očakávaní. Takáto vedomá všímavosť pomáha ľuďom uvedomiť si ich myšlienky a emócie, ale zároveň sa od nich odstrihnúť a vnímať ich objektívne.

Vedecký výskum naznačuje, že mindfulness môže mať pozitívny vplyv na psychické zdravie. Môže pomôcť zmierniť stres, úzkosť a depresiu, zlepšiť koncentráciu a celkovú pohodu.

Náš tip: Odporúčame knihu – Jon Kabat-Zinn (2022): Mindfulness pro začátečníky

klinika calma

Relaxácia

Existujú rôzne relaxačné techniky, ktoré majú za cieľ zmierniť stres, napätie a podporiť psychické pohodu. Niektoré z najčastejšie používaných foriem sú:

 

 1. Dýchanie: dôležité je sa zamerať na kontrolu dýchania a hlboké nádychy a výdychy. Fyziologické účinky hlbokého dýchania sú spojené so stimuláciou relaxačného reakčného systému, ktorý funguje v opozícii k stresovému systému. Pravidelnou praxou hlbokého dýchania sa môže jednotlivec naučiť lepšie zvládať stres a udržiavať celkovú psychickú a fyzickú pohodu.

  Náš tip: Vhodné je použiť napríklad techniku “do štvorca”. Nádychnite sa nosom počas 4 sekúnd. Zadržte dych na 4 sekundy. Vydýchnite ústami na 4 sekundy. Zadržte dych na ďalšie 4 sekundy. A opakujte podľa potreby.


 2. Autogénny tréning: je to technika relaxácie, ktorá sa zameriava na sebazapojenie a sebapozorovanie s cieľom dosiahnuť stav fyzickej a psychickej relaxácie. Táto metóda je založená na predpoklade, že mentálne príkazy môžu ovplyvniť telesné procesy a vedú k relaxácii. Pri tejto technike sa človek učí používať autogénne (samoriadiace) formulky (napr.: “Moja pravá ruka je úplne uvoľnená“). Takáto forma relaxácie pomáha dosiahnuť stav pokoja a redukuje stres.

  Náš tip: Odporúčame knihu autogénneho tréningu: Jozef Hašto (2008): Autogénny tréning
klinika calma

Zdravý životný štýl

Dodržiavanie zdravého životného štýlu je kľúčové pri redukcii stresu, pretože zdravé návyky výrazne ovplyvňujú fyzickú a psychickú pohodu. Zdravý životný štýl môže pomôcť lepšie zvládať stres a zlepšiť celkovú odolnosť organizmu voči negatívnym vplyvom. 

V tomto prípade ide o staré známe dodržiavanie správnej životosprávy napríklad v podobe: 

 1. zdravej a vyváženej stravy
 2. dostatku kvalitného spánku
 3. obmedzenia príjmu kofeínu a alkoholu (pretože môžu prispievať k stresu)
 4. pravidelného cvičenia, ktoré pomáha uvoľňovať endorfíny a zlepšuje náladu (môže ísť aj o bežné aktivity ako napríklad chôdza)
 5. trávenia času v prírode alebo dokonca sledovanie prírodných scén (výskum poukazuje na pozitívne účinky na náladu a úroveň stresu)


Náš tip: Zahrňte do svojho jedálnička dostatočné množstvo ovocia a zeleniny (jedzte rôznorodé druhy). Vyberajte si celozrnné obilniny namiesto spracovaných (poskytujú vlákninu, ktorá je dôležitá pre trávenie a udržiavanie zdravej hmotnosti). Dbajte na dostatočný príjem bielkovín (ako napríklad mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, strukoviny a orechy). Preferujte nenasýtené tuky, ktoré sa nachádzajú napríklad v rastlinných olejoch, orechoch a rybách. Mliečne výrobky sú taktiež dôležitým zdrojom vápnika a vitamínu D pre zdravé kosti (ak ste intolerantní na laktózu, existujú alternatívy, ako napríklad sójové mlieko alebo mandľové mlieko). Obmedzte príjem potravín s vysokým obsahom pridaného cukru, soli a nasýtených tukov. Sladkosti, sladké nápoje a slané občerstvenie by mali byť súčasťou stravy iba v obmedzených množstvách.

klinika calma

Sociálne okolie

V rámci redukcie stresu a zlepšenia nálady je vhodné tráviť čas so svojimi priateľmi, rodinou a blízkymi. Podeľte sa o svoje pocity a obavy s niekým, komu dôverujete a snažte sa byť obklopení ľuďmi, ktorí vám poskytnú emocionálnu podporu. 

V prípade, ak vo svojom okolí momentálne nemáte nikoho, komu by ste sa chceli alebo mohli zdôveriť, je možné využiť aj podporné či terapeutické skupiny. Tieto skupiny je však možné navštíviť aj v prípade, že vo svojom okolí máte dôverné osoby, no radi by ste sa o tom porozprávali s inými ľuďmi, ktorí sú v podobnej situácii ako vy. 

Náš tip: Skupinové aktivity sú vo svete pomerne rozšírené, overené a známe a účasť na skupinových aktivitách má mnoho výhod. Členovia skupiny vám môžu poskytnúť radu, ako zvládnuť situácie, ktoré mnohým v skupine pripadajú náročné. Môžu tiež poskytnúť sociálnu podporu v zložitých obdobiach. Rozmanitosť skupiny vám môže pomôcť nájsť nové stratégie na udržanie dobrého duševného zdravia. Tiež počúvanie ostatných účastníkov, ktorí hovoria o svojich osobných skúsenostiach, môže pomôcť uviesť vaše vlastné myšlienky na pravú mieru. Skupinová aktivita vás však môže povzbudiť aj tým, že nie ste jediní s podobnými problémami.

klinika calma

Sociálne okolie

Odborníci na duševné zdravie a výskumy z tejto oblasti taktiež odporúčajú aj:

 1. nájsť si humor v každodenných situáciách (pozrieť si zábavný film alebo sa venovať činnostiam, ktoré vás rozosmejú; smiech totiž môže byť skvelým prostriedkom na uvoľnenie a redukciu stresu…)
 2. zamerať sa na manažment času (rozdeľte si úlohy podľa priorít a rozdeľte ich na menšie, zvládnuteľné kroky; stanovte si realistické ciele a termíny; naučte sa v prípade potreby povedať „nie“, aby ste sa vyhli nadmerným záväzkom…)
 3. písanie si denníka (zaznamenajte si svoje myšlienky a pocity; zamyslite sa nad pozitívnymi aspektmi svojho života; veďte si denník vďačnosti, aby ste sa zamerali na dobré veci…)
 4. zredukovať čas strávený na elektronických zariadeniach (nastavte si časové limity; odložte tieto zariadenia z izby pred spaním; dajte si občas digitálny detox; vypnite rušivé notifikácie; vyhnite sa multitaskingu (snažte sa vykonávať jednu úlohu naraz, aby ste minimalizovali nutnosť nepretržite sledovať zariadenie); snažte sa socializovať sa v reálnom živote, nie na sociálnych sieťach…
 5. vyhľadanie odbornej pomoci (poraďte sa so psychológom alebo terapeutom, ktorý vám poskytne individuálne poradenstvo; terapeutické sedenia môžu poskytnúť stratégie zvládania prispôsobené vašim špecifickým potrebám…)


Náš tip: Je dôležité si uvedomiť, že zvládanie stresu je individuálny proces, a nie všetky rady budú fungovať rovnako pre každého. Experimentujte s rôznymi prístupmi a vyberte si tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám. Ak máte pocit, že stres ovplyvňuje vašu kvalitu života, vyhľadajte odbornú pomoc.

Picture of Mgr. Henrieta Ševčíková, PhD.

Mgr. Henrieta Ševčíková, PhD.

Zameranie: psychológia, psychoterapia, psychodiagnostika

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!