Otvárame Skupinovú Psychoterapiu pre dospelých. Začíname už 10. októbra!

Obsah

Obsah

Na Klinike duševného zdravia Calma otvárame v mesiaci október nový skupinový program - Skupinovú psychoterapiu pre dospelých. Pôjde o uzavretú terapeutickú skupinu, ktorá sa bude v rovnakom zložení stretávať dvakrát mesačne po dobu jedného roka.

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIA PRE DOSPELÝCH

Na to, aby bola zachovaná dynamika tejto skupiny, je potrebných 8 až 12 členov. Vás, ktorí ste si možno v minulosti prešli individuálnymi terapiami a chceli by ste na terapeutickú prácu nadviazať v niekoľko člennej zostave, pod vedením našich odborníkov, Mgr. Jany Antoškovej a Mgr. Michaely Trúchlej, alebo Vám takáto skupinová aktivita bola odporučená.

Ak Vás navštevovanie psychoterapeutickej skupiny oslovuje, prípadne by ste radi získali viac informácií, kliknite na sem, na našu vzdelávaciu platformu Akadémia Calma, kde nájdete odpovede na všetky praktické otázky. Na platforme si tak priamo môžete objednať svoj Vstupný obraz, nevyhnutný pre odborné zhodnotenie vhodnosti tejto terapeutickej metódy pre Vás.

Skupinovú psychoterapiu pod vedením našich dvoch odborníčok, začíname už 10. októbra 2023.

klinika calma

ČO JE SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIA?

Skupinová terapia je forma psychoterapie, ktorá k terapeutickým účelom využíva vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny, alebo skupinovú dynamiku. Cieľom skupinovej terapie je zlepšiť kvalitu života človeka. Nakoľko sme od narodenia sociálne bytosti a väčšinu života trávime v skupinách a spoločnosti, skupinová terapia prináša spôsob ako si overovať a zlepšovať svoje sociálne zručnosti, postoje a názory v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Prostredníctvom spätných väzieb od členov skupina ponúka možnosť nazrieť do problému z viacerých uhlov, zvažovať rôzne prístupy a rôzne riešenia. 

 

Skupina sa koná v terapeutickej miestnosti so stoličkami usporiadanými do kruhu tak, aby každý človek videl všetkých ostatných členov skupiny. Členovia skupiny sa pri úvodnom stretnutí s terapeutmi oboznámia s pravidlami, metódami a cieľmi skupiny. Skupinu tvorí ju stabilný počet a zloženie účastníkov, ktorí sa stretávajú dlhodobo, 2x mesačne po dobu jedného roka. Jedno stretnutie trvá 90 minút.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

Skupinovej psychoterapie sa môžu zúčastniť aktuálni klienti v starostlivosti Kliniky Calma, alebo noví klienti po absolvovaní Vstupného obrazu (Vstup do terapeutického procesu v cene 99€ ), ktorý nám umožní klienta spoznať a posúdiť vhodnosť zaradenia do psychoterapeutickej skupiny. Skupina nie je vhodná pre klientov v akútnom štádiu psychického ochorenia. 

Ak máte záujem byť zaradený do skupiny, objednajte si svoj Vstupný obraz na Akadémií Calma čo najskôr. V prípade, že patríte k našim klientom, prosíme, aby ste o svojom záujme pridať s a k psychoterapeutickej skupine, oboznámili svojho ošetrujúceho.

CENA

Skupinovú psychoterapiu ponúkame v súčasnosti dospelým klientom Kliniky Calma buď v rámci Programu STABILIZÁCIA S LIEKMI AJ ROZHOVOROM MINI (súčasťou programu za 89 EUR mesačne je aj psychiatrická starostlivosť) alebo v rámci Programu SAMOSTATNOSŤ (v cene 279 EUR za polrok alebo 549 EUR za rok).