Najčastejšie príčiny narušenej komunikačnej schopností u detí

Poruchy reči u detí môžu mať rôzne príčiny a prejavy. Je dôležité vedieť, že nie všetky deti prechádzajú tými istými štádiami vývoja reči. V tomto článku sa zameriame na dve najčastejšie vyskytujúce sa príčiny narušenej komunikačnej schopnosti u detí.