Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

6 – 12 rokov

Škola aj iné podnety v tomto veku prinášajú veľa zmien, ktoré je niekedy ťažké pre dieťa a aj pre rodiča spracovávať. Vyberte si typ problému, s ktorým najviac vaše dieťa podľa vás potrebuje pomocť.

Výbuchy hnevu

Hnev je dôsledkom aktivácie emocionálneho systému zlosti, ktorý reaguje na frustráciu, telesnú iritáciu alebo obmedzenie voľného pohybu. Niekedy sa preto môžu podnety, ktoré ho aktivovali,…

Výbuchy hnevu

Hnev je dôsledkom aktivácie emocionálneho systému zlosti, ktorý reaguje na frustráciu, telesnú iritáciu alebo obmedzenie voľného pohybu. Niekedy sa preto môžu podnety, ktoré ho aktivovali, okoliu javiť ako nepatrné. No bez vetra sa lístok nepohne a dieťa nevybuchuje bezdôvodne. Príčinu treba hľadať na všetkých možných miestach, telesných aj psychických. Avšak významným faktorom, ktorý zohráva rolu v udržiavaní či podporovaní emocionálnych výbuchov u dieťaťa sú reakcie okolia. Ak neviete, čo je príčinou emocionálnej nerovnováhy vášho malého dynamitu alebo ako v týchto situáciách reagovať, príďte sa poradiť.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia nadmerných výbuchov zlosti vychádzajú z ich príčin. Zahŕňajú psychoterapiu, a tiež terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.

Podráždenie, nervozita

Niektoré deti sú ako bez kože, aj maličký podnet ich emocionálne zabolí, pichne ich aj najlepšie myslená poznámka. Mnohé deti sú také odmalička, iným sa…

Podráždenie, nervozita

Niektoré deti sú ako bez kože, aj maličký podnet ich emocionálne zabolí, pichne ich aj najlepšie myslená poznámka. Mnohé deti sú také odmalička, iným sa tento stav rozvinie neskôr, a to postupne alebo náhle. U detí sa zvýšenou dráždivosťou, nervozitou, hnevom s krikom a plačom môže prejavovať depresia alebo iná emočná porucha. Tieto príznaky sú však veľmi nešpecifické a môžu byť súčasťou množstva psychických porúch alebo stavov. Adekvátna diagnostika je kľúčom k ich riešeniu.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia nadmernej dráždivosti a nervozity vychádzajú z ich príčin. Zahŕňajú psychoterapiu a terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.

Hyperaktivita

Hyperaktivita u detí nie je zďaleka len súčasťou diagnózy ADHD. U mnohých detí je dôsledkom dezorganizácie senzorických neurovývinových systémov, či prejavom emočných porúch. Hyperaktivita býva…

Hyperaktivita

Hyperaktivita u detí nie je zďaleka len súčasťou diagnózy ADHD. U mnohých detí je dôsledkom dezorganizácie senzorických neurovývinových systémov, či prejavom emočných porúch. Hyperaktivita býva aj akýmsi sprievodným javom rôznych neurovývinových porúch, napríklad porúch autistického spektra. ADHD zahŕňa okrem okruhu symptómov hyperaktivity aj symptómy impulzivity a nepozornosti.

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia hyperaktivity vychádzajú z jej príčin. Zahŕňajú psychoterapiu či terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnejších prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.

Moje dieťa chce mať kamarátov, ale nedarí sa mu ich získať

Niektoré deti sú rady samé a sociálne kontakty s rovesníkmi ich vôbec nelákajú. Iné deti by kamarátov mať chceli, ale nedarí sa im. Nevedia ako…

Moje dieťa chce mať kamarátov, ale nedarí sa mu ich získať

Niektoré deti sú rady samé a sociálne kontakty s rovesníkmi ich vôbec nelákajú. Iné deti by kamarátov mať chceli, ale nedarí sa im. Nevedia ako kontakt nadviazať alebo sa o to snažia tak nešikovne, že sa z nich v tom lepšom prípade stanú „triedni šašovia“. Schopnosť nadväzovať a udržiavať sociálne kontakty je dôležitou oblasťou psychických funkcií človeka. Pri jej deficitoch by rodičovi malo zablikať červené svetlo, či nejde o typ poruchy.

 

Možnosti liečby

Riešenie problému závisí od jeho príčiny. Kľúčovými riešeniami býva nácvik vhľadu do sociálnych vzťahov alebo vytvorenie zaujímavého mostu medzi dieťaťom a ostatnými ľuďmi,. A to tak, že dieťa nebude vedieť sociálnym vzťahom jednoducho odolať.

Sebaubližovanie

Sebaubližovanie môže mať rôzne príčiny a formy. Impulzívne sebadeštruktívne správanie je z veľkej časti nekontrolovateľné, teda dieťa ho dokáže ovládať len minimálne. Táto forma autoagresivity…

Sebaubližovanie

Sebaubližovanie môže mať rôzne príčiny a formy. Impulzívne sebadeštruktívne správanie je z veľkej časti nekontrolovateľné, teda dieťa ho dokáže ovládať len minimálne. Táto forma autoagresivity je typická pre deti s neurovývinovými poruchami. Úplne iný charakter má sebapoškodzovanie typické u detí s emočnými poruchami, najčastejšie s depresiou alebo sklonom k vývinu do hraničnej poruchy osobnosti. Ide predovšetkým o cielené rezanie sa, pichanie ihlou či prepichovanie rôznych častí tela. Druh zvolenej terapie potom závisí od príčiny a formy sebadeštruktívneho správania.

 

Možnosti liečby

Terapeutickou voľbou je zväčša psychoterapia, prípadne terapia s prvkami liečby vývinových porúch s prvkami senzorickej integrácie.

Agresivita

Agresívne správanie voči ľuďom a zvieratám môže mať rôzne príčiny. Prvým typom agresívneho správania môže byť tzv. impulzívna agresivita, ktorá je dôsledkom stresovej reakcie organizmu…

Agresivita

Agresívne správanie voči ľuďom a zvieratám môže mať rôzne príčiny. Prvým typom agresívneho správania môže byť tzv. impulzívna agresivita, ktorá je dôsledkom stresovej reakcie organizmu v stave nebezpečenstva. U detí sa prejavuje náhlym, málo kontrolovaným agresívnym konaním, zväčša v hneve a po špecifickom podnete. Druhým typom je tzv. proaktívna agresivita, kedy agresor viac či menej premyslene koná deštruktívnym spôsobom. U detí sa môže prejavovať ako cielené ubližovanie rovesníkom alebo zvieratám.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia stavov agresivity vychádzajú z ich príčin. Zahŕňajú psychoterapiu, či terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.

Nevhodné správanie, dieťa je “zlé” a nevychované

Aj negatívna pozornosť je pozornosť. Mnohé deti sa správajú nevhodne, aby okolie vyprovokovali k stanoveniu hraníc. Iné sa snažia o to, aby od okolia získali…

Nevhodné správanie, dieťa je “zlé” a nevychované

Aj negatívna pozornosť je pozornosť. Mnohé deti sa správajú nevhodne, aby okolie vyprovokovali k stanoveniu hraníc. Iné sa snažia o to, aby od okolia získali láskyplné prejavy. Inokedy dieťa nevie, že sa správa „zle“, pretože nedokáže odhadnúť sociálne situácie alebo si neuvedomuje dôsledky svojho konania. Tento symptóm si rozhodne zaslúži podrobnú diagnostiku.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia nevhodného správania vychádzajú z ich príčin. Zahŕňajú psychoterapiu alebo terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.

Poznámky v škole, sťažnosti učiteľov

Niektoré deti sa v škole správajú drzo preto, aby získali obdiv spolužiakov a stali sa triednymi vodcami. Iné deti si nedokážu uvedomiť dôsledky svojho správania…

Poznámky v škole, sťažnosti učiteľov

Niektoré deti sa v škole správajú drzo preto, aby získali obdiv spolužiakov a stali sa triednymi vodcami. Iné deti si nedokážu uvedomiť dôsledky svojho správania a ich drzosť je prejavom nekontrolovanej impulzivity alebo nepochopenia sociálnych noriem. Poznámky od učiteľa zväčša v oboch prípadoch vytvárajú bludný kruh. Ten sa dá prerušiť pochopením tohto symptómu a následným poskytnutím adekvátnych riešení.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia nevhodného správania sa v škole vychádzajú z ich príčin. Zahŕňajú psychoterapiu alebo terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.

Nadmerná vzdorovitosť a rebelovanie

Puberta môže prebehnúť hladko alebo je oheň nielen na streche, ale aj v celom dome. Ak vám vaše milované dieťa každodenne podpaľuje nervy, môžete toto…

Nadmerná vzdorovitosť a rebelovanie

Puberta môže prebehnúť hladko alebo je oheň nielen na streche, ale aj v celom dome. Ak vám vaše milované dieťa každodenne podpaľuje nervy, môžete toto obdobie prečkať alebo sa prísť poradiť. V prvom prípade je však riziko, že zhoria vaše nervy aj dom a požiar sa natoľko rozšíri, že jeho hasenie bude príliš náročné.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia nadmerného rebelantstva vychádzajú z jeho príčin. Zahŕňajú psychoterapiu či terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.

Veľký smútok

Smútok nám hovorí, že je nevyhnutné prekonať hranicu minulosti. Ak vaše dieťa uviazlo pred bránou, ktorá ho pustí do radosti a potešenia, môže byť potrebná…

Veľký smútok

Smútok nám hovorí, že je nevyhnutné prekonať hranicu minulosti. Ak vaše dieťa uviazlo pred bránou, ktorá ho pustí do radosti a potešenia, môže byť potrebná odborná pomoc. Ak je smútok natoľko paralyzujúci, že nedovoľuje dieťaťu podávať predošlý školský výkon, obmedzuje jeho sociálne fungovanie, narúša spánok a chuť do jedla, môže sa jednať o depresiu. Tú je potrebné zveriť do rúk odborníkov.

 

Možnosti liečby

Liečba depresie zahŕňa zväčša psychoterapiu, vo vážnych prípadoch alebo v prípadoch, kedy depresia na psychoterapiu nereaguje, je metódou voľby farmakoterapia.

1 2