Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Bolesť brucha

Bolesti brucha môžu mať rôznu príčinu. Pri akýchkoľvek bolestiach je dôležité konzultovať ich so všeobecným lekárom. Ten môže odporučiť vyšetrenie u špecialistu (napríklad gastroenterológ, alergológ, …). Ak lekári vylúčia telesnú príčinu vašich ťažkostí, môže byť príčina psychická. Bolesti brucha sú často sprievodným prejavom úzkosti alebo stresu. Ak zažívame dlhodobý stres, predstavuje to pre naše telo veľkú záťaž. Prirodzená reakcia na akútny stres je okrem búšenia srdca, potenia, zmien dýchania aj bolesť v oblasti žalúdka alebo čriev. Častým prejavom sú hnačky, pocit nevoľnosti alebo zvracanie.

 

Možnosti liečby

Odborník na duševné zdravie vám môže pomôcť porozumieť vašim ťažkostiam, emóciám a nespracovaným konfliktom. V psychoterapii sa môžete naučiť pracovať so svojou úzkosťou, zvládať stres aj prostredníctvom relaxačných a stabilizujúcich techník.


Kategórie: Dospelí, Fyzické prejavy