Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Bolesť hlavy

Pri telesných ťažkostiach, ako sú opakované bolesti hlavy, je dôležité v prvom rade vylúčiť možné telesné príčiny. Váš všeobecný lekár vám môže odporučiť vyšetrenie u špecialistu, ktorý môže tieto príčiny potvrdiť alebo vylúčiť. Ak neexistuje žiadny somatický dôvod, prečo sa tieto bolesti u vás vyskytujú, môže ísť o psychosomatické ťažkosti. Ta tými sa často skrývajú psychické ťažkosti a nespracované konflikty.

 

Možnosti liečby

Psychoterapia vám môže poskytnúť priestor, kde si môžete preskúmať svoje ťažkosti, porozumieť im a hľadať spôsoby, ako adaptívnejšie spracúvať stres, nepohodu a konflikty vo svojom živote.


Kategórie: Dospelí, Fyzické prejavy