Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Myšlienky na samovraždu

Suicidálne myšlienky, prípadne pokusy bývajú zväčša súčasťou depresie ťažkého stupňa. Ak má vaše dieťa myšlienky na samovraždu, prípadne sa o samovraždu pokúsilo, je nevyhnutné, aby bolo 24 hodín denne pod dozorom a bola mu poskytnutá adekvátna liečba. Obráťte sa na vaše spádové nemocničné pedopsychiatrické pracovisko.


Kategórie: 12-18 rokov, Deti